Når Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner går sammen i et fælles selskab, sker det i høj grad for at skabe et nyt, moderne beredskab, som kan klare fremtidens udfordringer

Fire østjyske kommuner i beredskabs-alliance

Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner går i samarbejde om et fælles redningsberedskab, der skal leve op til fremtidens krav om en mere moderne og effektiv indsats på en lang række områder lige fra brandbekæmpelse til byggesagsbehandling. Ingen brandstationer er truet.

Borgmestrene og Teknik og Miljørådmand fra Aarhus underskrev i dag på Brandstationen i Skanderborg en formel hensigtserklæring om samarbejdet, der skal munde ud i et fælles selskab. Målet er, at der fra 1. januar 2016 er etableret en fælles velfungerende beredskabsenhed, hvor der samarbejdes på tværs af kommunegrænserne.


Konsekvens af aftale mellem regeringen og KL

Samarbejdet mellem de fire østjyske kommuner sker som en direkte konsekvens af, at regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har besluttet, at antallet af danske beredskabskredse skal skæres ned fra 88 til 20 større enheder. Formålet med reformen er blandt andet at skabe mere effektive enheder.

Når Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner går sammen i et fælles selskab, sker det i høj grad for at skabe et nyt, moderne beredskab, som kan klare fremtidens udfordringer, forklarer Kommunaldirektør Lisbeth Binderup, Skanderborg Kommune. Lisbeth Binderup får som formand for styregruppen det overordnede ansvar for processen med at etablere det nye østjyske beredskab.

Ny teknologi skal forbedre arbejdet

”Fremtidens udfordringer kan blandt andet være at udnytte den teknologiske udvikling til at skabe en mere effektiv brandbekæmpelse og forbedre arbejdsmiljøet for brandmændene. Det er ofte dyrt, men en større enhed med mere volumen kan gøre det nemmere at indføre ny teknologi.” siger Lisbeth Binderup.

Desuden vil der i byerne i fremtiden blive bygget stadig større og mere komplekse bygninger, som kræver en langt mere kompleks brandbekæmpelse. Samtidig kommer den øgede digitalisering til at spille en mere og mere vigtig rolle i det forebyggende arbejde omkring det brandtekniske i byggesagsbehandlinger.

”I det nye fælles beredskab er ambitionen derfor at udvikle og hæve det faglige niveau og dermed også gøre byggesagsbehandlingen og øvrig brandforebyggelse bedre og mere ensartet på tværs af kommunerne” siger Lisbeth Binderup.

Bred vifte af opgaver

Brandbekæmpelse er med andre ord kun én ud af mange indsatser i den brede vifte af opgaver, som det kommende fælles østjyske beredskab skal udføre i fremtiden. Ud over brandslukning løser beredskaberne i dag alt lige fra brand- og sikkerhedsvagter og kemikalieberedskab til brandteknisk byggesagsbehandling, sagsbehandling af risikovirksomheder og beredskabsplanlægning. Det er forventningen at det nye beredskab vil kunne videreføre disse opgaver i fællesskab. Med aftalen skal der således arbejdes på at udnytte stordriftsfordelene til at sikre høj faglighed og effektivitet på fælles områder som for eksempel administration, vagtcentraler, myndighedsarbejde, uddannelse, planlægning og koordinering. Samtidig skal der skabes grundlag for, at de enkelte kommuner kan have særlige beredskabsmæssige behov og udfordringer, som skal kunne håndteres.

”For virksomhederne er det vigtigt, at uanset hvor de placerer sig i de fire kommuner i samarbejdet, så skal de kunne opleve den samme høje og effektive indsats med hensyn til brandbekæmpelse og forebyggelse af brand,” understreger Lisbeth Binderup.

Frivillige brandmænd er stadig vigtige

I forbindelse med indgåelsen af det nye beredskabssamarbejde understreger borgmestrene i de fire kommuner vigtigheden af, at aktive borgere og virksomheder fortsat er motiverede til at fortsætte eller bliver rekrutteret som deltids- og frivillige brandmænd. De fire borgmestre åbner samtidig en dør for, at flere kommuner kommer med i samarbejdet om et fælles redningsberedskab.

Ingen brandstationer nedlægges

Selv om beslutningen om at skære de nuværende 88 beredskabskredse ned fra 88 til 20 større enheder også sker for at spare penge, er der ingen aktuelle planer om at nedlæggelse af brandstationer i det nye østjyske samarbejde. Det fælleskommunale selskab bag det nye beredskab i Østjylland bliver et såkaldt paragraf 60-selskab, der skal have en administrativ og operativ ledelse samt en professionel og handlekraftig bestyrelse.

 

Emneord: Beredskab, Brandstationer, Brandmænd, Ambulance, Beredskabssamarbejde
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 180 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 14.10.17 Infrastruktur
  Region Hovedstaden: Mobil behandlingsplads er 30 ton rullende akuthjælp

  Region har investeret i to store lastbiler, der på få minutter kan omdannes til mobile behandlingspladser ved store katastrofer eller terrorangreb.

 • 11.02.16 Politik
  Folketinget vedtager strammere regler for private ambulancer

  Reglerne for private ambulancetjenester bliver nu strammet, så firmaerne fremover skal leve op til samme krav, som de firmaer, der kører ambulancer for det offentlige sundhedsvæsen. Det ligger fast, efter Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsministeren.

 • 27.03.15 Politik
  Politisk enighed om Danmarks største beredskab

  Torsdag den 26. marts godkendte Dragør som den sidste af i alt ni kommuner en principaftale om et fælles beredskab i Storkøbenhavn. Dermed er Danmarks største beredskab en realitet.

 • 22.01.15 Politik
  Ni kommuner skaber Danmarks største beredskab

  I forlængelse af regeringens og KL’s aftale om en strukturreform på beredskabsområdet har borgmestrene i Rødovre, Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Frederiksberg og København aftalt at anbefale et nyt, fælles beredskab. Et fælles beredskab vil dække godt 900.000 borgere og blive landets største. Det fælles beredskab skal være på plads 1. januar 2016.

 • 16.12.14 Velfærd
  Landets første brandkadetinstruktører er uddannet

  De første brandkadetinstruktører i Danmark er netop blevet uddannet. Uddannelsen er afholdt af det nystartede initiativ Brandkadetter i Danmark, der ønsker at oprette brandkadetkorps i hele landet for alle unge mellem 10-18 år.