Fire ud af ti unge føler stress: Aalborg går nye veje for at forebygge

Aalborg Kommune har i det sidste år tilbudt stressforebyggelse- og kursus på ungdomsuddannelserne. Indsatsen har rigtig god effekt fortæller ny rapport.

Forekomsten af stress blandt unge mellem 16-24 år er mere end fordoblet de seneste 20 år. I en stor undersøgelse fra 2014 viste tal at 39 procent af over 70.000 gymnasielever følte sig stressede hver uge, mens 20 procent følte det hver dag. I 2016 begyndte Aalborg Kommunes Center For Mental Sundhed i samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser at tilbyde eleverne et specialdesignet og forskningsbaseret forløb for eleverne. Nu fortæller ny evalueringsrapport at effekten er rigtig god.


-    Vi er meget tilfredse med at se, at vores kurser sænker elevernes symptomer på stress og depression. Det fortæller os at kurset har et stort potentiale til at forebygge udviklingen af alvorligere psykiske lidelser hos de unge senere. Vi kan være med til at tage ting i opløbet. Vi ved jo, at hvis man har stress, så har man seks gange så stor risiko for at udvikle angst og depression. Så jo tidligere vi kan sætte ind jo bedre, siger Bettina Bisp Jensen, leder af Center For Mental Sundhed i Aalborg Kommune. 

LÆS OGSÅ: Stor forskel på tilbud til stressede

Stress-scoren faldt og nærværet steg
Åben og Rolig-konceptet til unge er udviklet i samarbejde med Center for Psykisk Sundhedsfremme og Danmarks Pædagogiske Universitet. Konceptet, der i foråret 2016 blev afprøvet i et pilotprojekt, på Nørresundby og Aalborghus Gymnasium bygger på det ”Åben og Rolig”-tilbud, som Aalborg Kommune tilbyder voksne. I forskningsprojektet blev 493 elever stresstestet, og her viste besvarelserne, at en alarmerende stor del af dem havde et stressniveau lang over landsgennemsnittet. 

Center For Mental Sundhed har siden udrullet konceptet til en fast forebyggelsesindsats, og i skoleåret 2016/2017 er 83 klasser med i alt 1958 elever blevet undervist i stress og mental sundhed. Der er også afholdt otte ”Åben og Rolig for Unge”-kurser, der bygger på gruppeundervisning, meditation og individuelle samtaler. Psykolog Louise Fransgaard har været helt tæt på de unge både før og efter:

-    Det har været påfaldende at møde så mange unge, der dagligt slås med svære psykiske, sociale og fysiske symptomer pga. en langvarig stressproblematik – unge, der er ængstelige og bekymrede, som ikke kan koncentrere sig, som isolerer sig og føler sig unormale, som ikke kan falde i søvn og som dagligt har hovedpine, kvalme osv. fordi de grundlæggende føler sig presset over evne.  Lige så fantastisk har det været at følge disse unges proces på kurset med at lære sig nye strategier til at tackle deres udfordringer, hvor mange ser ud til ikke blot at få reduceret deres symptomer markant, men også virker gladere, har større overskud og tro på sig selv, siger Louise Fransgaard, psykolog på Center For Mental Sundhed.


Indsatsen på ungdomsuddannelserne kommer i forlængelse af at Aalborg Kommune i stigende grad har sat fokus på den mentale sundhed de senere år.  I Sundheds- og Kulturforvaltningen er man glad for, at man har held med at sætte ind tidligt, og samtidig samle vigtig data:

LÆS OGSÅ: Ny forskning: Naturoplevelser afhjælper PTSD

-    Jeg er glad for, at vi nu har fået en bekræftelse på at den indsats vi sætter ind med overfor unge virker. I alt for mange år har vi set udfordringerne med den mentale sundhed udvikle sig og brede sig til flere aldersgrupper i samfundet uden at have redskaber at sætte ind med. Stress er ikke længere bare et fænomen i travle børnefamilier og folk med et hårdt arbejdsliv. Det rammer også de unge. Vi ved også, at der er sammenhæng mellem unge, der har været stressede og sandsynligheden for at de går helt ned med flaget senere i livet, så derfor er det uhyre vigtigt at vi bruger nogle af vores ressourcer på at skaffe viden om forebyggende metoder nu. Jeg er meget glad for de positive erfaringer og data fra den her indsats, siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. 

Næste skridt: flere drenge og forældreinddragelse
De gode erfaringer fra det første år med stresstilbuddet på ungdomsuddannelserne skaber grobund for at udvikle. Og der er allerede idéer til hvordan:

-    Vi er stadig i en udviklingsfase af det her koncept, og der er flere ting vi kan bygge videre på. Blandt andet vil vi gerne arbejde med forældreindragelse og uddannelse af lærerne på ungdomsuddannelserne, ligesom vi også skal gøre noget for at tiltrække flere drenge til tilbuddet, fortæller Bettina Bisp Jensen.

I skoleåret 2017/2018 vil Center For Mental Sundhed tilbyde det nye unge-koncept på endnu flere ungdomsuddannelser i kommunen.

 
FAKTA: Resume fra rapporten, der er vedhæftet herunder:
 
Forskningsprojektet bestod af følgende elementer: 
• Testning (bl.a. stress og livskvalitet) af alle 2. g-elever på to gymnasier i Aalborg. Alle eleverne blev testet tre gange i løbet af ét år. • 45 minutters undervisning i stress og mental sundhed i 11 af klasserne. 
• Rekruttering til og afholdelse af to Åben og Rolig pilotkurser for unge. 
• Effektmålinger på de unges deltagelse i pilotkurserne (før, umiddelbart efter og 7 måneder efter deltagelse) • En kvalitativ interviewundersøgelse af de unges oplevelser af stress.
 
Forskningsprojektet viste primært følgende: 
• 2. g-eleverne havde et gennemsnitligt højt stressniveau i alle tre målinger. 
• Effektresultaterne på elevernes deltagelse i pilotkurserne viste signifikante forbedringer på elevernes stressniveau – også efter 7 måneder. 
• De interviewede elever beretter bl.a. om et hverdagsliv i gymnasiet med et stort præstationspres, høj konkurrence og konstant oplevede høje krav.
 
På baggrund af resultaterne fra forskningsprojektet har Center for Mental Sundhed i skoleåret 2016/2017 tilbudt stepped- care modellen til ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune. Tilbuddet består af tre indsatser; 
1) Undervisning for klasser i stress og mental sundhed, 
2) Åben og Rolig kurser for unge med tegn på stress og mistrivsel og 
3) Individuelle samtaler for elever med alvorligere mistrivsel. Sidstnævnte er mod betaling.
 
I skoleåret 2016/2017 har Center for Mental Sundhed undervist 83 klasser i stress og mental sundhed og afholdt otte Åben og Rolig kurser for unge. Indsatsen er fordelt på seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Én af skolerne har i skoleåret tilkøbt spor 3 med individuelle samtaler.
 
Effektresultaterne fra de elever, som har gennemført Åben og Rolig for Unge viser, at eleverne oplever et signifikant fald i stressniveau og i symptomer på depression 
Sammenholdt med resultatet fra forskningsprojektet, der viste en forsat forbedring syv måneder efter kursusafslutning, giver resultaterne indikationer på, at kurset har et stort forebyggelsespotentiale over for elever med symptomer på stress og tidlige tegn på depression. Et udviklingspunkt for indsatsen er at øge gennemførselsprocenten og få en mere lige kønsfordeling.
 
For skoleåret 2017/2018 har endnu flere skoler vist interesse for at indgå samarbejde om stepped-care modellen – og yderligere tre skoler tilkøber spor 3. 
 
Emneord: Stress, Stresspolitik, Børn og unges velfærd, Forebyggelse, Center for Psykisk Sundhedsfremme, DPU, Åben og Rolig, Bettina Bisp Jensen, Aalborg Kommune, Louise Fransgaard, Psykologhjælp, Psykologi, Studerende, Nordjylland, Region Nordjylland, Mental sundhed, 150917
Aalborg Kommune på DenOffentlige.dk Aalborg Kommune
Aktivitet: Artikler: 74 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også