Flere muligheder for unge med autisme

Ti års jubilæum med at skaffe uddannelse og beskæftigelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Fondens Unges, der arbejder for uddannelse og beskæftigelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), markerede fredag 2. februar sit 10 års jubilæum. 
 
"Det er vores oplevelse, at der siden fondes stiftelse er kommet væsentligt bedre muligheder for at hjælpe personer med ASF til mere selvhjulpenhed og inklusion på arbejdsmarkedet. Og der er kommet mere opmærksomhed omkring det. Men der er et stykke vej endnu."
 
Sådan siger Britta Bak, direktør for Fonden Unges. 

Fonden Unges er en almennyttig fond, som blev stiftet af en række fonde og organisationer med et formål om at tilbyde og udvikle undervisning og arbejdsprøvning til personer med ASF.
 
En konsekvens af ny lov
 
"Etableringen af fonden tog helt konkret udgangspunkt i etablering af den såkaldt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse også kaldet STU. Det var stifternes ønske, at fonden skulle udvikle et STU-tilbud til unge med ASF." Det fortæller fondens bestyrelsesformand, advokat Lene Diemer, som har været med fra begyndelsen. 
 
Hidtil usete resultater
 
STU-undervisningstilbuddet har nu i 10 år med base tæt på Hareskoven ved København hjulpet unge videre i voksenlivet samt til uddannelse eller beskæftigelse, og Britta Bak fortæller, at der siden etableringen er kommet mere fokus på at hjælpe unge med ASF til en højere grad af inklusion i samfundet.
 
"Alle med ASF er forskellige og unikke mennesker, og der har måske tidligere været en tendens til en vis generalisering. Dengang var der ingen der f.eks. ville have troet på os, hvis vi sagde, at vi kunne hjælpe en ung med ASF til at få et fast varigt job. Men nu har vi gjort det 50 gange, og vi har 80 i jobforløb", fortæller Britta Bak.
 
Job og selvstændighed
 
Ud over STU-uddannelse og andre undervisningsforløb til unge med ASF tilbyder Fonden Unges i samarbejde med syv større danske virksomheder beskæftigelsesforløbet "Klar til Start". Her bliver unge med ASF tilbudt et beskæftigelsesforløb med indlagt jobgaranti. 
 
Desuden har fonden udviklet app'en Scan How, som hjælper personer med ASF til at være selvhjulpne i en lang række dagligdags gøremål, hvor de tidligere skulle have hjælp og instruktion fra en pædagog eller pårørende. 80 institutioner og mere end 800 brugere har i mere end et år som aktive brugere bidraget til udviklingen af app'en, som i starten af året vil blive tilbudt institutioner i både ind- og udland.
 
Invester i unge med ASF
 
"Jeg synes, fonden er kommet langt i forhold til at leve op til vores målsætninger, men vi har lang vej endnu", fortæller Britta Bak. 
"For ét er at udviklet effektive værktøjer og metoder. Det er en anden slags udfordring f.eks. at nå ud til kommunerne og få dem til at tænke anderledes i forhold til beskæftigelsesindsatsen, hvor de fleste har et investeringsperspektiv for den enkelte borger, som er for kort i forhold til at skaffe unge med ASF en varig plads på arbejdsmarkedet", siger hun.
 
FAKTA:
 
Fondens Unges er en almennyttig fond, som arbejder for at hjælpe børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) til at blive så selvstændige og selvhjulpne som muligt gennem styrkelse af personlige, sociale og faglige kompetencer. Fonden driver følgende aktiviteter:
 
  • "Unges Uddannelsescenter, som leverer Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt  10. og 11. klasse og øvrige undervisningsforløb til unge med ASF
  • "Scan How". En app, der giver personer med ASF mere frihed, større selvværd og bedre livskvalitet i kraft en langt højere grad af selvhjulpenhed.
  • “Klar til Start”. Et opkvalificeringsforløb, der i samarbejde med flere større danske virksomheder hjælper unge med ASF i fast og varigt job.
 
KONTAKT:
Britta Bak, direktør Fondes Unges
Telefon: 2232 8082
Emneord: Autisme, ASF, Fonden Unges, CSR, Beskæftigelse, Britta Bak
Fonden Unges på DenOffentlige.dk Fondens UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Vi hjælper dem til a...
Aktivitet: Artikler: 8 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også