Flexafregning baner vejen for fremtiden

Opgraderingen af målernetværket og overgangen til flexafregning baner vejen for fremtidens forsyningsnet.

Flexafregning betyder, at forbrugernes målere skal kunne fjernaflæses, så det er et farvel til tjansen med selv at aflæse måleren i kælderen.

Siden december 2017 har private danske elforbrugere teknisk set fået mulighed for at afregne deres elforbrug på timebasis.

Landets forsyningsselskaber er derfor i fuld gang med at forberede blandt andet elmålerne, så de kan aflevere de nødvendige data til den nationale database – DataHub.

Flexafregning, som den nye afregningsmodel kaldes, afløser den nuværende skabelonafregning og varsler helt nye tider for det danske forsyningsmarked. 

– Flexafregning via DataHub for private elforbrugere er en teknisk enabler, der betyder, at vi som samfund på sigt bliver i stand til at realisere de mange visioner, vi har på forsyningsområdet og for den grønne omstilling, mener Martin Lervad Lundø, der som områdeleder hos Energinet er ansvarlig for DataHub:

– Det gælder fx tanken om at flytte forbruget fra dagtimer til nattetimer eller andre tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billig. Strømmen er oftest billig i perioder med meget VE-produktion.

Flexafregning er i sig selv ikke et højteknologisk projekt, men derimod forudsætningen for at kunne udvikle helt nye services på baggrund af data fra forsyningsselskaberne og DataHub, mener Martin Lervad Lundø.

Læs artikel på SamfundsDesign: Smart city – når verdens byer bliver intelligente og digitale

DataHub samler data

DataHub er Danmarks samlede eldatabase over alle danske elkunder.

Alle elselskaber er forpligtede til at stille adgangen til rådighed for deres kunder, men via DataHub kan forbrugeren også få adgang til information om eget elforbrug og eventuelle aftaler, som man har lavet med danske elleverandører.

Den danske DataHub er ejet og drevet af Energinet og blev etableret i marts 2013. Det er Danmarks største register over forbrugernes energiforbrug. Den understøtter aktiviteterne på elmarkedet, håndterer og standardiserer fx leverandørskifte- og flytteprocesser og leverer målerdata til brug ved afregning.

Læs artikel på SamfundsDesign: Danskerne får Internet of Things i hjemmet

Danmark i front

Med udbygningen af DataHub og forsyningsnettet til at understøtte flexafregning placerer Danmark sig igen solidt i det teknologiske førerfelt sammenlignet med andre lande i Europa og Skandinavien:

– Norge står med første version af en DataHub ved udgangen af 2018, mens både Sverige og Finland tidligst vil have en sammenlignelig løsning klar ved udgangen af 2020, så vi står rigtig godt rustet til fremtiden, mener Martin Lervad Lundø.

Læs artikel på SamfundsDesign: App hjælper elforbrugerne med at træffe aktive og bevidste valg

Udrulning efter planen

Da startskuddet til ordningen lød den 1. december 2017, havde forsyningsselskaberne indmeldt ca. 31.000 målepunkter til flexafregning.

– Helt efter planen, fastslår områdeleder Martin Lervad Lundø:

– Fra vores side har vi nemlig gjort det klart og fået håndslag på, at energiselskaberne skal være helt klar til flexafregning, før de melder kunderne ind til os.

Når først kunderne overgår fra skabelonafregning til flexafregning, fanger bordet nemlig. Alle forsyningsselskaberne har udarbejdet og fremlagt deres planer for, hvordan de vil være klar til udgangen af 2020, og foreløbig går alt efter planen, mener Martin Lervad Lundø.

Samtidig opgraderer og monitorerer Energinet kapaciteten på sin DataHub for at sikre, at den fremover kan håndtere de op imod 40 milliarder målerdata, som den i hvert fald teoretisk skal kunne behandle og håndtere årligt.

Læs artikel  på SamfundsDesign: Nordisk energibranche: EU skal være klimaneutralt senest 2050

Udskiftning af elmålere

En forudsætning for, at de private elkunder kan flexafregne, er, at deres elmålere er fjernaflæste og understøtter flexafregning.

Dernæst skal de mange nye elmålere sættes op til at aflevere data til Energinets DataHub, så det løbende elforbrug kan afregnes.

Energi Danmark kan så afregne forbrugerens timeforbrug frem til den sidste dag i måneden baseret på de timeværdier, som kundens netselskab har indsendt til DataHub.

I grove træk indebærer konverteringsplanen for flexafregning, at der skal være ca. 1 million tilmeldte flexafregnede målepunkter i DataHub i efteråret 2018, 2 millioner i 2019 og alle 3,3 millioner danske målepunkter ved udgangen af 2020, hvor flexafregning skal være fuldt implementeret.

De fleste danske forsyningsselskaber er allerede langt med at få installeret fjernaflæste elmålere.

Læs artikel på SamfundsDesign: Danske elforbrugere skal skifte leverandør hyppigere

Den nationale energistrategi

Indførelsen af fjernaflæste elmålere er en del af Folketingets beslutning om, at Danmark skal være CO2-neutralt i 2050.

De fjernaflæste målere er et vigtigt led i den grønne omstilling, fordi man kan afregne el på timebasis og gøre det mere forståeligt for den enkelte kunde, hvordan energiforbruget fordeler sig over døgnet.

Målet er at bruge mindre strøm, men også at bruge strøm på de tidspunkter af dagen, hvor der er større kapacitet end forbrug, og dermed flytte forbruget væk fra spidsbelastningstidspunkterne.

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs mere på EG: Fremtidens smart cities lader vente på sig

Læs mere på EG: Fremtidssikrede og fleksible it-løsninger til energi og forsyning

Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også