Første friskole mister retten til at drive skole

Den muslimske DIA Privatskole skal både fratages tilskud og retten til at drive skole, skriver styrelse.

Det skærpede tilsyn med landets friskoler skal for første gang føre til, at en skole helt mister retten til at drive skole.

Det fremgår af en påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der siden september sidste år har ført tilsyn med den muslimske DIA Privatskole på Nørrebro i København.

At afgørelsen er påtænkt betyder, at den ikke er endelig endnu. Skolen har frist til at svare 29. maj, og derefter vil der blive truffet en endelig afgørelse.

Styrelsen har tænkt sig at fratage skolen økonomisk støtte fra og med juni 2018, ligesom skolen skal tilbagebetale det meste af det tilskud, den har modtaget i år.

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Desuden skal skolen miste retten til at drive skole efter friskoleloven, står der i den påtænkte afgørelse.

Styrelsen har særligt lagt vægt på, at skolens virke gennem længere tid har været præget af stridigheder mellem to grupperinger blandt forældrene på skolen.

Som følge deraf har skolen flere gange aflyst undervisning og holdt lukket. 

- Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse, udtaler styrelsens konstituerede direktør, Martin Larsen, i en skriftlig kommentar. 

- Styrelsen er endvidere ikke betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, lyder det videre. 

Det er især i de praktiske og musiske fag, at styrelsen har fundet mangler. Blandt andet har tilsynet undret sig over, hvordan eleverne kunne få bemærkelsesværdigt høje karakterer i idræt.

Men skolens ledelse har oplyst, at dokumenter om prøveafholdelse i idræt var blevet stjålet. Musik var slet ikke på skolens skema, og der var ingen musiklærere ansat, fremgår det af sagsfremstillingen.

Skolen har været i mediernes søgelys, blandt andet fordi dens ordensregler foreskrev, at piger ikke måtte gå i stramtsiddende tøj. 

Styrelsen skriver, at den under et uanmeldt besøg observerede "variation i elevernes påklædning, blandt andet hvad angår brug af tørklæder."

Der blev også observeret "varierende placering af drenge og piger i klasserne".

Overblik: Derfor mister friskolen retten til at drive skole 

  • Rod i bestyrelsen

Skolens daværende bestyrelse ville i sommeren 2017 bryde med skolens hidtidige støtteforening, Dansk Islamisk Forening (DIF).

Det førte til stor utilfredshed blandt nogle forældre. De demonstrerede foran skolen og sendte klagebreve til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det førte til, at bestyrelsen afbrød samarbejdet med en del af forældrene. Dermed blev cirka 20 børn meldt ud af skolen.

  • Uroligheder

I en lang periode - siden efteråret 2017 - har skoledriften været præget af uroligheder. I visse tilfælde af et omfang, som har medført, at skolen af sikkerhedsmæssige årsager har holdt lukket.

Urolighederne har blandt andet bestået i, at dele af forældrekredsen har overtaget dagsordenen ved dialogmøder og demonstreret uden for skolen.

Der har også været episoder, hvor vrede forældre og tidligere bestyrelsesmedlemmer er trængt ind på skolen. 

Politiet har således flere gange måttet tilkaldes. 

I januar trængte "et antal" mænd ind på skolelederens kontor og tvang ham til at forlade skolen. Derefter brugte de lederens computer til blandt andet at sende mails fra.

  • Undervisningens kvalitet

Styrelsen er ikke tryg ved, at skolens undervisning i de praktisk-musiske fag står mål med den tilsvarende undervisning i folkeskolen. Det er et centralt krav i friskoleloven, at den skal det.

Blandt andet er musik slet ikke på skoleskemaet, og der er ingen musiklærere ansat.

Styrelsen vurderer heller ikke, at skolens administration af prøver er forenelig med ansvarlig skoledrift.

Blandt andet har styrelsen interesseret sig for, hvordan eleverne kunne få bemærkelsesværdigt høje karakterer i idræt. Men da skolen skulle fremsende dokumentation for prøveafholdelse, var papirerne blevet stjålet fra lederens kontor.

  • Økonomi

En tidligere viceskoleleder har begået bedrageri mod skolen. Styrelsen kritiserer, at skolen ikke tidligere blev opmærksom på det. Blandt andet blev der betalt løn til folk, som ikke var ansat på skolen.

/ritzau/

Emneord: 160518, DIA Privatskole, Friskoler, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Martin Larsen
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også