Fokuseret mangfoldighedsledelse viser sig på bundlinjen

DFD er en mangfoldig virksomhed med mere end 30 etniciteter repræsenteret. Selvom der er tale om en produktionsvirksomhed, stiller det krav til kommunikationen.

Emnet er blevet en del af et forskningsprojekt fra RUC, som undersøger potentialet for optimering af kommunikation på baggrund af feltstudier på vaskeriet i Skovlunde. 
 
At DFD er en mangfoldig virksomhed, er tydeligt, når man tager et kig rundt om på vaskerierne. I en tid, hvor det bliver sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, er samarbejdet med kommunerne om integrations- og praktikforløb for flygtninge en effektiv rekrutteringskanal med gensidige gevinster. Samtidig er der dog nogle sproglige og kulturelle udfordringer, som er vigtige at adressere. 
 
Forskningsprojektets start
Netop den brede mangfoldighed på vaskeriet blev spiren til et samarbejde mellem DFD i Skovlunde og RUC med forsker Louise Tranekjær fra Kultur og Sprogmødestudier på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab i spidsen. Samarbejdet mellem DFD og RUC opstod i netværket CORO, Co-lab Roskilde. Formålet med forskningsprojektet var at se på, hvordan kommunikationen kan optimeres på en arbejdsplads med mange forskellige etniciteter repræsenteret.   
 
”Mere end 40 års udvikling i medarbejdersammensætningen i produktionen på virksomheder som DFD viser tydeligt, at mangfoldighed og flerkulturalitet er et nyt vilkår, som er vigtigt at adressere ordentligt for at sikre en sammenhængende arbejdskultur, gode samarbejdsrelationer og en effektiv produktion," siger Louise Tranekjær. 
 
"På den ene side er det tydeligt, at DFD i Skovlunde i udstrakt grad har formået at omfavne en øget mangfoldighed i produktionen, forstået på den måde, at de sproglige udfordringer ikke står i vejen for at få vasket tøj og sikre samarbejde på tværs af de forskellige teams og led i produktionskæden. På den anden side viser projektets undersøgelse, at der, i mangfoldige produktionsvirksomheder som DFD, er behov for en øget grad af viden blandt ledelse og medarbejdere om udfordringer i den daglige kommunikation”, uddyber hun. 
 
Hverdagen under forskerens lup
Som en flue på væggen indsamlede Louise empiri gennem videooptagelser af interne tavlemøder mellem de ansvarlige teamledere og medarbejdergrupperne. På baggrund af videomaterialet analyserede hun medarbejdernes og ledernes handlingsmønstre, udsagn og interaktion. Resultaterne fik teamlederne præsenteret på en workshop, hvor de også kunne se og høre, hvordan de i praksis håndterer forskellige kommunikative udfordringer. Ved samme lejlighed fremlagde Louise de strategier, som fungerer bedre end andre i håndteringen af sproglige og kulturelle udfordringer. Det hele er blevet samlet i et skriftligt materiale, der baserer sig på de faktiske interaktioner, og som opsummerer best practice.
 
Kommunikation og medinddragelse skaber værdi
Forskningsprojektet giver værdifuld viden til gavn for både teamledere og medarbejdere i DFD. På medarbejdersiden har projektet skabt en større bevidsthed om de udfordringer, der uvægerligt opstår i en multietnisk medarbejdergruppe. Samtidig har stoltheden over at være genstand for forskning lyst ud af medarbejderne. I sidste ende er det noget, som bidrager til øget produktivitet, idet tilfredse medarbejdere yder en større indsats og bidrager med gode ideer. Teamlederne er også blevet mere bevidste om, hvordan de skal håndtere udfordringerne, og de er blevet rustet med konkrete og direkte brugbare værktøjer til håndtering af dem. I en medarbejderundersøgelse viste det sig, at vaskeriet i Skovlunde havde de mest positive svar.
 
I et bredere perspektiv har projektet skabt ny viden om mangfoldighedsledelse til brug for andre virksomheder. Kommunikation i en tværkulturel kontekst er en potentiel stor udfordring på mange arbejdspladser i dag, så derfor er det vigtigt at italesætte det og få de rigtige redskaber til at håndtere det. 
 
Videre forløb
Projektet har kastet flere spændende samarbejder af sig. Bl.a. et koncept, hvor studerende fra Kultur og Sprogmøder på RUC starter deres semester med et besøg på vaskeriet i Skovlunde. Her kommer de rundt i en slags sidemandsoplæring, hvor medarbejdere fra vaskeriet giver dem en hurtig indføring i processerne.
 
Emneord: 110418, De Forenede Dampvaskerier, Mangfoldighedsledelse, Vaskeri, RUC
De Forenede Dampvaskerier A/S på DenOffentlige.dk De Forenede Dampvaskerier (DFD) blev startet i 1958, og leverer specialiserede tekstil- og logistikløsninger til alle brancher.    Siden starten af 1980’erne har DFD ekspanderet og har løbe...
Aktivitet: Artikler: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også