Folkemødedebat: Hvordan oplever børn, forældre og ansatte god ledelse i børnehaven?

På Folkemødet inviterer COK til debat om god ledelse i landets børnehaver og daginstitutioner - med med afsæt i Ledelseskommissionens rapport og den nye dagtilbudslov.

Vi vil sammen med dagtilbudsledere, kommunale embedsmænd, politikere og forældre diskutere og nuancere de dilemmaer, krav og forventninger, som nutidens ledere af dagtilbud oplever. 

I Danmark findes der 4.761 dagtilbud. I de mange dagtilbud er der tusindvis af ledere, souschefer og afdelingsledere, hvis opgave er at skabe de bedste vilkår for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse – et konkret eksempel på High Impact ledelse.

Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudslov i kraft. Loven vil – sammen med Ledelseskommissionens anbefalinger – markant ændre vilkårene for ledelse af de mange dagtilbud.

For det første skal lederne finde indholdet i dagtilbudsloven og læringsmålene for de pædagogiske læringsmiljøer meningsfulde. For det andet skal lederne løbende evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. For det tredje skal de styrkede pædagogiske læreplaner give medarbejderne et fagligt råderum. Og for det fjerde skal lederne af dagtilbuddene sikre, at den pædagogiske praksis er baseret på systematiske evalueringer og faglige refleksioner.

I mere end 50 år – lige siden Den Kommunale Højskole i Grenaa – har COK gennem videndeling og erfaringsudveksling understøttet kommunerne i kompetenceudvikling.

Derfor hjælper COK også gerne med at oversætte de nye kompetencebehov til praksisnære færdigheder og faglig ledelse hos de mange dagtilbudsledere i landets kommuner.

På Folkemødet ser COK derfor frem til en kvalificeret debat om krav og forventninger til den moderne leder af et dagtilbud i krydsfeltet mellem hverdag og vision.

Vi håber, at Folkemødedebatten vil komme med gode bud på, hvad der skal til, for at børnene, forældrene og medarbejderne oplever velfungerende pædagogiske læringsmiljøer og god faglig ledelse i landets mange børnehaver og daginstitutioner.

I forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger forventer COK at få en betydelig rolle i lederudvikling i forhold til faglig ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). På medarbejderniveauet ser COK sig selv som en naturlig og integreret del af de nye behov for kompetenceudvikling, der opstår i kølvandet på dagtilbudsloven og de skærpede krav til brug af læreplaner – også i dagplejen.

I COK er vi derfor overbeviste om, at en fælles kommunal indsats i forhold til kompetenceudvikling inden for dagtilbudsområdet ikke bliver mindre i de kommende år.

Emneord: 140618, COK, Folkemøde 2018, Daginstitutioner, Dagtilbud, Børnehaver
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 133 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 22.05.19 Velfærd
  Det siger børnene selv om daginstitutionerne og deres voksne

  Børnerådet har interviewet 1278 børn om deres tilværelse i dagsinstitutionen. Det er der kommet sjove og tankevækkende svar ud af. Læs flere her.

 • 09.04.19 Uddannelse
  COK investerer i nye uddannelser

  Med et overskud på knap 2 mio. kr. er COKs regnskab afsluttet og godkendt. COKs bestyrelse har valgt at anvende overskuddet på at udvikle nye uddannelsesforløb i samarbejde med landets kommuner.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 04.10.18 Europa
  Faglig ledelse hjælper dagtilbudslov på vej

  I anledning af den nye dagtilbudslovgivning har COK sat to dagtilbudsledere fra Frederiksberg Kommune i stævne. Hvad forventer de af den nye lov? Og hvilke udfordringer ser de i forbindelse med implementeringen

 • 20.09.18 Velfærd
  Velfærd i udvikling med mere OPS

  Folkemødet er en arena med sin egen komplekse økologi og navigationsvilkår. Det er derfor tid til, at du allerede nu planlægger næste år, hvis du vil have succes, siger projektleder på OPS-Scenen Steen Houmark. Den 24/9 udgiver han bogen ”Velfærd i udvikling” – Et folkemødeprojekt.