Foto: Chris1million

Folketingsmedlem: Luk de konventionelle svinefabrikker

Aflivningen af mink viser, at det sagtens kan lade sig gøre at sætte folkesundhed, miljø og natur over dyremishandling og industriel produktion af dyr. Så lad os gøre op med den dyremishandling, der finder sted på de danske svinefabrikker.

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

I dag har døde grise i København vakt opsigt. Det kan synes som en morbid og ulækker aktion, men når man tænker på, hvordan den konventionelle svineproduktion finder sted her i landet, er det desværre spot on. 

Landbruget producerer årligt 33 millioner svin i Danmark. De bliver kastrereret uden bedøvelse, hvilket i sig selv burde føre til et vedvarende ramaskrig, og stik mod loven får næsten alle grise i Danmark skåret halen af, selvom det har været ulovligt i over 20 år. Det burde også føre til et ramaskrig så højt, at selv de mest stædige svinebønder kunne høre det. 

Rundt omkring i Danmark bliver døde svin ovenikøbet smidt i vejkanten eller uden for staldene og hver dag dør langt omkring 24.000 smågrise - altså flere millioner døde smågrise om året. Og stik mod målsætninger er antallet af døde smågrise ikke faldet, men i flere år steget, så det er mellem hver femte og hver fjerde smågris, der dør tidligt. Også det er et ramaskrig værdigt.

Men alligevel fortsætter det konventionelle landbrug med at producere svin i et sådan omfang, at Danmark er et af de lande i verden – hvis ikke det land i verden - der producerer mest kød pr. indbyggere. 

For mig at se er det en moralsk fallit. Og derfor er det helt på sin plads, at madspildsaktivisten Fabian Vennekilde, som var en af arrangørerne bag weekendens aktion, prøver at råbe folk op – også selvom det er på en utraditionel måde. For det betyder, at vi bliver tvunget til at blive konfronteret med konsekvenserne af den svineproduktion, som tilsyneladende opfattes som en så integreret del af Danmark, at vi som samfund accepterer, at millioner af dyr lider og dør for berigelsens skyld. Ja, alt for mange accepterer også, at det foder som svinene spiser betyder skovfældning i Amazonas og troperne og sker med store menneskelige og klimatiske konsekvenser. Det betyder også, at en stor del af Danmarks areal er beslaglagt til at producere svinefoder, som kræver masser af sprøjtegifte, og som dermed ikke bare forurener vores drikkevand, men også udpiner vores natur, så flere og flere dyrearter bliver truet eller helt uddør. 

I Frie Grønne er vi ikke imod, at mennesker spiser kød og vi er heller ikke imod produktionen af kød, hvis den er bæredygtigt, skånsom og tager dyrevelfærdshensyn, men vi er imod en produktion, der er uværdig for både dyr og mennesker og vi ønsker ikke, at vi via vores skattekroner skal give støtte til et erhverv, hvis hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd kan ligge på et meget lille sted.

Derfor er det på høje tid at sætte en stopper for den intensive produktionen på Danmarks konventionelle svinefabrikker. 

I den seneste tid har der været meget fokus på den minkavl, som finder sted i Danmark. Minkindustriens lukning kan vise sig at være en overordentlig god forretning for det danske samfund. Ikke bare betyder det, at luftforureningen, der forårsager for tidligere dødsfald for al for mange danskere, falder. Det betyder også langt færre udgifter til sundhedsvæsenet, når mennesker bliver syge af at bo tæt på en minkfabrik. 

For mange har det sikkert været en overraskelse at opdage, hvor mange mink, Danmark hvert år slår ihjel. Og det bliver næppe et erhverv, som mange kommer til at savne. 

Regeringens resolutte handling, når det kommer til mink, viser, at det ikke er en utopi at forestille sig et Danmark uden en svineproduktion, som den vi kender i dag. En svineproduktion, der allerede har vist sig som en alvorlig sundhedsrisiko med udviklingen af den multiresistente MRSA-bakterie. Så ja, det er muligt. Det handler blot om politisk mod. Om at vise hensyn til dyr og mennesker, natur og miljø. Det burde vi selvfølgelig kunne gøre i et humanistisk land som Danmark, der ofte smykker sig af at være et grønt foregangsland. 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer