Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Analyse fra Danmarks Statistik: Disse danskere bruger slankelægemidler

Forbrug

08/04/2024 10:38

J. Bøgen

Analysen undersøger brugernes køn, alder, civilstand, indkomst og bopælskommune.

2023 indløste over 117.500 voksne en recept på et slankelægemiddel i Danmark. Det svarer til, at 2,4 procent af den voksne befolkning indløste mindst én recept på et slankelægemiddel.

Men der er forskelle på andelene, når man inddeler brugere af slankelægemidler efter fx familieindkomst. 

1,6 procent af personerne i den laveste indkomstkvintil brugte slankelægemidler i første halvår af 2023 mod 3,4 procent af personerne i den højeste indkomstkvintil i gruppen af 30-59-årige.

Kvinder udgør den største del af brugerne, og blandt dem er andelen henholdsvis 2,4 procent i den laveste indkomstkvintil og 4,6 procent i øverste indkomstkvintil.

”Der er flest brugere af slankelægemidler blandt de 50-59-årige, og 72 procent af brugerne i første del af 2023 var kvinder. Derudover er der en højere andel af brugere af slankelægemidler blandt fraskilte personer,” siger specialkonsulent i Danmarks Statistik, Fenja Søndergaard Møller

Gentofte Kommune har den højeste andel af brugere set ift. selvrapporteret overvægt

Andelen af brugere af slankelægemidler varierer på tværs af kommuner.

Kommunerne med de højeste andele per indbygger er Tårnby, Solrød og Greve med henholdsvis 2,9, 2,7 og 2,7 procent.

I den anden ende ligger Læsø, Bornholm og Aalborg Kommuner med henholdsvis 0,8 procent, 1,0 procent og 1,1 procent.

Sætter man andelen af brugere i kommunerne i første del af 2023 i forhold til personer med selvrapporteret svær overvægt fra Den Nationale Sundhedsprofil i 2021, så topper Gentofte Kommune listen. I Gentofte Kommune var der 24,5 brugere af slankemidler per 100 personer med svær overvægt mod 2,9 brugere per 100 personer i Læsø Kommune. 

”Den Nationale Sundhedsprofil siger noget om, hvor mange svært overvægtige der er på tværs af landet, dvs. potentielle brugere af slankemedicin. En kommune som Gentofte har en lav andel af overvægtige, men alligevel mange brugere af slankemedicin. Det kan hænge sammen med, at indkomstniveauet er højt i Gentofte, og dermed er mulighederne for at have råd til egenbetalingen bedre,” siger specialkonsulent i Danmarks Statistik, Fenja Søndergaard Møller.

Du kan læse hele analysen her.

Mest Læste

Annonce