Danmark har tabt en årelang feta-strid. Foto: Shutterstock
Danmark har tabt en årelang feta-strid. Foto: Shutterstock

Danmark taber årelang feta-strid

Forbrug

14/07/2022 12:32

J. Bøgen

Et årelangt slagsmål om den særlige ost har nået sin slutning - og det blev til dansk nederlag.

"Danmark har tilsidesat sine forpligtelser ved ikke at ophøre med at anvende betegnelsen »feta« for ost bestemt til eksport til tredjelande."

Sådan lyder overskriften i en ny afgørelse fra EU-Domstolen.

Årsagen er fetaost. Eller snarere ost, der kaldes feta, men ikke må kaldes det ifølge EU-regler.

Domstolen mener nemlig, at Danmark har undladt at forhindre eksport af ost under betegnelsen feta fremstillet i Danmark til tredjelande.

Og da fetaost ifølge EU-regler kun kan betegnes som feta, når det er produceret i Grækenland og Cypern, har Danmark begået traktatbrud.

Har ikke forhindret eksport

Danmark har ment, at reglen kun gjaldt, når det omhandlede eksport af ost under betegnelsen feta til andre EU-lande.

Derfor har man ikke forhindret eksport fra danske mejerier af ost kaldet feta, for eksempel dansk feta, til tredjelande. Men det er altså en forkert forståelse af EU's regler.

I Danmark bliver såkaldt dansk feta solgt som eksempelvis salattern eller hvid ost, fordi det bliver solgt på EU's indre marked. Men til lande uden for EU har nogle danske mejerier altså brugt betegnelsen feta om osten.

Dommen fra EU-Domstolen betyder, at Danmark hurtigst muligt skal rette ind. Den fører i første omgang ingen sanktioner med sig.

Hvis Danmark skulle undlade at rette ind, kan EU-Kommissionen anlægge en ny sag med krav om finansielle sanktioner.

Danmark oppe imod sværvægtere

Det er EU-Kommissionen, som med støtte fra Grækenland og Cypern har lagt sag an mod Danmark.

Formålet med at beskytte visse fødevarer er at hjælpe producenterne i de bestemte områder med at opnå et rimeligt udbytte, der afspejler produkternes kvalitet.

Andre eksempler på sådanne fødevarer er champagne og parmaskinke.

Mest Læste

Annonce