Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Fordobling på 2 år: Så mange danskere føler ikke, de har råd til at varme hjemmet op

Forbrug

27/02/2024 08:48

J. Bøgen

Desuden er der flere og flere, der er bagud med betaling af regningerne.

Februar er statistisk set den koldeste måned på året, og mens mange kan skynde sig hjem i varmen, når det prikker i fingrene af kulde, er der nogle, der ikke kan få varmen inden for hjemmets fire vægge.

I 2023 svarede 8 procent af de danske husstande, at de ikke havde råd til at holde hjemmet tilstrækkeligt opvarmet. Det viser tal fra Danmarks Statistiks Levevilkårsundersøgelse

”Energikrisen og inflationen ser ud til at have sat sig i befolkningens privatøkonomi. I 2021 var det 3,4 procent af de danske husstande, der oplevede ikke at have råd til at opvarme hjemmet tilstrækkeligt. I 2022 var den andel steget til 6,3 procent, og nu viser den seneste opgørelse altså, at andelen er 8,0 procent i 2023,” siger Daniel Gustafsson, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Den højeste andel af husstande ses i Region Nordjylland, hvor 9,7 procent oplever ikke at have råd til at opvarme hjemmet.

Den laveste andel er i Region Syddanmark, hvor det er 6,6 procent af husstandene.

Af undersøgelsen ses det også, at andelene, som oplevede ikke at have råd til at opvarme hjemmet tilstrækkeligt, er højere for husstande i lejeboliger og mindre for ejerboliger.

Om Levevilkårsundersøgelsen

  • Tallene er baseret på en stikprøve og er dermed behæftet med en vis statistisk usikkerhed.

  • På spørgsmålet om ikke at have råd til at holde hjemmet tilstrækkeligt opvarmet er der en standardafvigelse på henholdsvis 0,3 procent., 0,4 procent og 0,4 procent i 2021, 2022 og 2023.

  • På spørgsmålet om at være bagud med regninger vedr. el, varme, vand eller gas er der en standardafvigelse på henholdsvis 0,3 procent, 0,3 procent og 0,4 procent i 2021, 2022 og 2023. 

  • Kun én af husstandens voksne er blevet interviewet, men undersøgelsen er designet på en måde, så svarene principielt dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene.

  • Levevilkårsundersøgelsen er en årlig stikprøveundersøgelse, der foretages i alle EU-lande.

Andel som svarer, at de ikke råd til at holde hjemmet tilstrækkeligt opvarmet, husstande 2021-2023

Kilde: www.statistikbanken.dk/silc20

Flere er bagud med regninger

Samtidig med, at en stigende andel ikke har råd til at opvarme hjemmet, er der også en stigende andel, der er bagud med regninger til el, varme, vand eller gas.

Her er andelen af de danske husstande, der oplever dette, steget fra 3,2 procent i 2021 til 4,9 procent i 2023.

Også her er det i Region Nordjylland, der ses den største andel, hvor 6,0 procent af husstandene ifølge eget udsagn er bagud med regningerne.

Region Syddanmark er med 4,2 procent ligesom med varmen den region, der ligger lavest.

Andelene af husstande i de andre regioner lyder på 5,2 procent i Region Hovedstaden, 4,7 procent i Region Midtjylland og 4,4 procent i Region Sjælland.

Mest Læste

Annonce