Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nu er det vedtaget: Så meget dyrere bliver det at flyve

Forbrug

15/12/2023 11:44

J. Bøgen

Det kommer helt an på, hvor langt du skal.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), SF og Enhedslisten er enige om en aftale, der understøtter grøn omstilling af indenrigsluftfarten i Danmark og den teknologiske udvikling af en mere bæredygtig luftfart.

Som en del af aftalen indføres en passagerafgift på flyrejser, som indfases fra 2025 frem mod 2030. Passagerafgiften stiger fra 70 kr. i gennemsnit pr. rejse i 2025 til 100 kr. i gennemsnit pr. rejse i 2030. Afgiften differentieres alt efter, hvor lang flyrejsen er.

Der vil således blive opkrævet 50 kr. for indenrigsrejser og rejser inden for Europa, mens der opkræves 310 kr. og 410 kr. på mellem- og langdistanceruterne, når afgiften er fuldt indfaset i 2030.

Aftalepartierne er desuden enige om at gennemføre et “pitstop” i 2027, hvor passagerafgiftens niveau kan evalueres.

“Det er en rigtig god aftale, der er med til at sætte skub på den grønne udvikling på et område, som fylder for meget i CO2-regnskabet. Passagerafgiften giver os mulighed for at understøtte de grønne teknologier og etablere en grøn indenrigsrute. Samtidig får vi mulighed for at øge ældrechecken til de pensionister, der har mindst”, siger skatteminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse.

Grøn omstilling og ældrecheck

Midlerne fra passagerafgiften skal bl.a. finansiere en grøn omstilling af indenrigsluftfarten og skubbe på udviklingen af grønne teknologier på området.

“Transportsektoren er i disse år i højt tempo i gang med den grønne omstilling, og med denne aftale kommer luftfarten også med. Det skal fortsat være muligt at flyve, men det skal kunne gøres grønt. Samtidig støtter vi de mindre regionale lufthavne, da de er vigtige for sammenhængskræften og tilgængeligheden i deres lokalområder.”, siger transportminister Thomas Danielsen.

“I flere år har vi talt om behovet for en flyafgift. Nu kommer den. Vi belaster klimaet, når vi flyver, og med aftalen styrer vi nu mod en grøn indenrigsrute allerede fra 2025 og hel grøn indenrigsluftfart i 2030. Vi undersøger også, om elektrificering kan spille en større rolle i omstillingen. Fremover vil det være dyrere at flyve – til gengæld er det med til at gøre luftfarten grønnere,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Med aftalen afsættes samtidig midler til at forhøje ældrechecken. Ældrechecken, som knap 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra d. 1. januar 2025 med 4.800 kr. Forhøjelsen finansieres af passagerafgiften og skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer.

"Vi er glade for at have lykkedes med at trække regeringen i en grønnere retning. Vi får nu en afgift, der er højere på de lange rejser, og som indfases hurtigere. Samtidig har det været vigtigt for SF, at klimaeffekterne af kondensstriberne også er blevet en del af aftalen. Alt i alt et godt første skridt," siger transportordfører i SF Sofie Lippert. 

"Med aftalen tager vi i et første lille skridt mod at nedbringe udledninger fra flytrafikken. Vi havde ønsket mere, men nu har vi et håndtag, som vi kan skrue på. Vi er samtidig rigtig glade for at give nogle af de fattigste folkepensionister noget mere at leve for. Det fortjener de i den grad," siger skatteordfører i Enhedslisten Pelle Dragsted.

Det indeholder aftalen

  • Grøn indenrigsrute fra 2025

  • Helt grøn indenrigsluftfart senest fra 2030

  • Pulje til grøn omstilling af luftfarten

  • Forhøjelse af ældrechecken

Læs hele aftalen her.

Mest Læste

Annonce