Nu bliver danskerne kompenseret for de stigende priser. Foto: Shutterstock
Nu bliver danskerne kompenseret for de stigende priser. Foto: Shutterstock

Flere penge til alle: Skattereformen er på plads

Forbrug

24/6/22 9:26

Jens Asbjørn Bøgen

Politikerne er nået til enighed om den længe ventede skattereform, og der vil være ekstra penge til alle danskere.

Den længe ventede skattereform er faldet på plads, og overordnet set kommer alle danskere til at få flere penge mellem hænderne. Det skriver TV2.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Det betyder dog ikke, at alle får lige meget. For godt nok vil stort set alle danskere få gavn af lempelsen af elafgiften, men aftalens hovedpunkter viser tydeligt, at det er pensionister og studerende, der modtager de største pengegaver:

  • Et ekstra engangsbeløb til modtagere af ældrecheck

  • En lempelse af elafgiften i 2022 og 2023

  • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023

  • Et ekstra engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg samt blandt andet førtidspensionister

  • En fremrykning af en forhøjelse af SU-fribeløbet

Færre penge for el og større beskæftigelsesfradrag

Som en del af aftalen sænkes el-afgiften midlertidigt, hvilket samlet set forventes at koste staten indtægter for 475 millioner kroner.

Helt præcist bliver afgiften lempet med fire øre kilowatt-timen i de sidste tre måneder af 2022, mens den lempes med 4,3 øre i 2023. Afgiften vil derfor i slutningen af 2022 lyde på 72,3 øre pr. kilowatt-time og i 2023 på 68,8 øre pr. kilowatt-time.

Derudover kommer der en midlertidig forøgelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag både i år og næste år.

I 2022 hæves fradraget fra 41.600 kroner til 43.500 kroner - altså en forhøjelse på 1900 kroner. Til næste år hæves beskæftigelsesfradraget til 45.600 kroner.

Skattefri checks til pensionister og studerende

SU-fribeløbet – altså hvor meget de studerende må tjene ved siden af deres SU, uden at blive modregnet – er planlagt til at skulle forhøjes til 4000 kroner om måneden fra 2023.

Men står det til aftaleparterne, skal den forhøjelse rykkes frem, så den allerede skal virke fra 1. januar i år - og med tilbagevirkende kraft. Det vil aftalepartierne nu søge SU-forligskredsens opbakning til.

Samtidig vil modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg med aftalen modtage et skattefrit engangsbeløb på 2000 kroner i 2022.

Endelig vil "en række ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet" også få et tilsvarende skattefrit engangsbeløb i januar 2023. Det gælder særligt førtidspensionister, lyder det i aftalen.