Ni prøvesager har resulteret i, at pensionskunder får mere end 300.000 kroner i kompensation. Foto: Shutterstock
Ni prøvesager har resulteret i, at pensionskunder får mere end 300.000 kroner i kompensation. Foto: Shutterstock

Pensionskunder får mere end 300.000 kroner i kompensation for urimelig risiko

Forbrug

06/7/22 11:41

Jens Asbjørn Bøgen

Ni prøvesager har været for Østre Landsret, og de er i høj grad faldet ud til pensionskundernes fordel.

AP Pension skal kompensere kunder, der for 11 år siden takkede ja til en ny pensionsordning, og det bliver en dyr fornøjelse for selskabet.

Foreløbig er seks kunder blevet tilkendt kompensation på mellem 9330 kroner og hele 381.405 kroner.

Det skriver Avisen.dk.

Sagerne handler om, at et antal kunder tilbage i 2011 takkede ja til en ny pensionsordning. I stedet for garanteret, gennemsnitlig rente, skulle den nye ordning have en mere moderne konstruktion med markedsrenterne, hvor afkastet er mere usikkert.

Samtidig overtog kunderne også risikoen for den såkaldte levetidsforudsætning. Den dækker over, at man risikerer lavere pensionsudbetalinger, fordi man lever længere end forudset, og dermed er der er en risiko for, at opsparingen ikke rækker livet ud.

Men AP Pension var ikke grundige nok i forhold til at informere kunderne om de mulige konsekvenser, og det har ført til, at kundernes ydelser flere gange.

Ni prøvesager skal skabe præcedens

Sådan lyder det i hvert fald fra Østre Landsret, der giver kunderne delvist ret. Tirsdag blev der afsagt dom i ni prøvesager, der skal give en retning for de 176 kunder, som har trukket AP Pension i retten.

I dommen lyder det, at landsretten efter en samlet vurdering finder, at "det må anses for urimeligt", at de pågældende kunder skulle bære den økonomiske risiko ved den længere levetid. Samtidig mener landsretten ikke, at informationsmaterialet i forbindelse med skiftet til den nye ordning var hverken dækkende eller retvisende.

Men aftalerne bliver ikke helt og aldeles tilsidesat, som de ni kunder ellers havde krævet. Østre Landsret mener i stedet, at kunderne skal kompensere for de lavere ydelser, de risikerer at få som følge af ændrede forudsætninger for levetiden.

I alt seks ud af de ni kunder i prøvesagerne får kompensation. Beløbet ligger på mellem 9330 kroner op til 381.405 kroner.

De sidste tre kunder får ikke tilkendt et beløb. For den enes vedkommende, fordi han ikke er gået på pension, og de to andre har faktisk fået udbetalt mere, end de ville have fået udbetalt, hvis ikke de havde skiftet.

Pension nedsat med 30 procent

De berørte personer kom til AP Pension, da selskabet overtog kunderne i FSP, Finanssektorens Pensionskasse. For nogle af dem er pensionen nedsat med hele 30 procent, har Berlingske og Økonomisk Ugebrev tidligere fortalt.

AP Pension vil nu nærlæse dommen, før man tager stilling til en eventuel anke.

"Der er tale om en kompleks sag med potentielt væsentlige økonomiske konsekvenser for AP Pensions kundefællesskab, så vi har behov for betænkningstid, administrerende direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen i en skriftlig kommentar.

Østre Landsret er den første domstol, der vurderer sagen. Det er sket, fordi den er principiel. De ni sager blev udvalgt, fordi de omfattede personer langt fra pension, tæt på pension og allerede på pension.

Annonce