Foreningen Far

Foreningen Far

Pasteurvej 2, 1799 København V

Telefon: 2622 9730 Website: www.foreningenfar.dk E-mail:

Foreningen Far er en frivillig organisation med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og deltager aktivt i den politiske debat og i medierne.

Foreningen Far tilbyder gratis rådgivning til forældre af begge køn, bedsteforældre og pårørende. Foreningen har over 100.000 besøgende fra 300 danske byer og 50 lande om året.

Blogs

 • Foreningen Far: Varetager krisecentrene børnenes tarv?
  25.05.20 Social

  Hvem har ikke hørt krisecentrene konstant udtale, at der ikke sker fejl hos dem. Alt imens har de modtaget hundredvis af millioner fra staten gennem årene. Ofte af de samme politikere, som til gengæld modtager politiske stemmer.

 • Fortsætter skandalen om den kommunale E-boks?
  31.10.14 Politik

  Skal alle forældre have fælles forældremyndighed ved særlov medmindre der er meget tungtvejende grund til andet.

 • Forslag fra Foreningen Far
  12.05.14 Bæredygtighed

  Foreningen Far anbefaler forebyggelse i familierne, modernisering af lovgivningen og kvalitetssikring af den offentlige sagsbehandling på familie området.

 • Nødløgn – den var ny!
  06.05.14 Politik

  Foreningen Far trækker på smilebåndet og ryster på hovedet. Hvad kalder vi det, når familie systemet i Danmark bygger på en stor nødløgn?

 • Brud på menneskerettighederne
  23.04.14 Politik

  Var forældreansvarsloven 2012 lovlig? Foreningen Far oplever ikke at Ministeriets forklaringer holder og anbefaler Ministeriet at orientere korrekt.

 • PRESSE: Vidste du ...
  29.03.14 Politik

  At det tager en time at smide en vilkårlig far du møder på gaden, i parken eller på legepladsen, ud af barnets liv?

 • Er børneloven, børnecheck og børneopsparinger forældet?
  24.02.14 Politik

  Foreningen Far skal hermed orientere om vores oplevelser i forbindelse med den aktuelle debat om børneloven, børnecheck og børneopsparing.

 • Foreningen Far Principsag
  21.12.13 Politik

  En far der oprindeligt havde 7/7 samvær har fået fuld forældremyndighed ved retten, selvom barnet stort set ikke har fået lov til, at se sin far de seneste 12 måneder pga. en falsk anklage og misforståelser mellem offentlige myndigheder. De seneste 3-4 måneder har kommunen og Statsforvaltningen ikke kunne finde ud af, hvem der skulle varetage overvåget samvær for barnet, selvom det var besluttet.

 • Skolelærer får ikke barsel
  20.12.13 Politik

  Måske vi alle i julen skulle tænke over, hvordan det føles for den anden forælder m/k, hvis man pludselig ikke må være sammen med sit barn, som man elsker overalt på jorden. Juletiden er højsæson for Foreningen Far.

 • Forældreundersøgelse 2013
  20.12.13 Politik

  Foreningen Far har inviteret forældre af begge køn til, at deltage i en forældreundersøgelse om samlivets ophør og offentlig sagsbehandling.

 • 10 gode råd til politikerne
  01.12.13 Politik

  Når samfundet forandrer sig er det vigtigt, at lovgivningen og praksis følger med på fornuftig vis. Foreningen Far skal her komme med 10 gode råd til folketingets politikere på familieområdet.

 • Regeringen dropper fædrechecken
  27.11.13 Politik

  Først dropper regeringen øremærket barsel og nu fædrechecken

 • Kommunalvalget 2013: Fremtidens kommune
  14.11.13 Politik

  Foreningen Far skal i forbindelse med kommunalvalget 2013 gøre politikerne, medierne og borgerne opmærksom på de forhold, som vi oplever har betydning for børn og forældre i Danmark.

 • Over 100.000 børnesager fejlbehandlet
  11.11.13 Politik

  Det sker hele tiden, hver dag - og mange gange om dagen. Og det er børnene, det går ud over! Foreningen Far anslår, at over 100.000 børnesager gennem de seneste 10 år kan være fejlbehandlet af myndighederne.

 • Retssikkerhed for børn og fædre
  10.10.13 Politik

  95 pct. af de fædre, som har været i kontakt med offentlige myndigheder ved samlivets ophør, oplever forskelsbehandling.

 • Overholder Danmark loven?
  23.09.13 Politik

  Retten besluttede for kort tid siden, at et barn på 12 år skal have bopæl hos sin far. Barnet måtte fire gange gennem en børnesagkyndig undersøgelse og sagen tog flere år. Når kønsrollerne er omvendt tager sagen en time.

 • Frit valg til Barsel
  02.09.13 Politik

  Foreningen Far oplever at barsel til begge forældre er positivt. Forældrene er rigtig glade for barselsperioden og samarbejder bedre om barnet og det nye familieliv. Et valg er kun frit hvis det er baseret på lige muligheder. Det er det ikke!

 • Barnets Tarv eller Gulvtæppe børn?
  27.05.13 Velfærd

  Foreningen Far har i snart 2 år anmodet ankestyrelsens familieretsafdeling og statsforvaltningerne om statistik for midlertidige afgørelser, som træffes for børn baseret på type, årstal, region og køn.

 • Barnets Tarv
  21.05.13 Velfærd

  Foreningen Far oplever på ingen måde det er nok, at kigge på kommunal sagsbehandling i Danmark på familieområdet, når det er statsforvaltningerne og ankestyrelsens familieretsafdeling, som i mange tilfælde er ansvarlig for familiernes hverdag, børn og forældres lige muligheder og rettigheder i Danmark.

 • Regeringen forhindrer den hele familie
  01.05.13 Politik

  Det er oprigtig glædeligt, at Red Barnet, Foreningen Nydanskere og andre hårdtarbejdende, frivillige foreninger har fået midler fra social- og integrationsministeriet i forbindelse med årets politiske fordeling af SATS puljen 2013. Landsforeningen af kvindekrisecentre modtager 18 mio. kr.

 • Sandheden om socialsagerne i kommunerne
  12.04.13 Ledelse

  Flere af landets kommuner oplever 70-80 % fejlbehandling i de kommunale socialsager. Rebild, Esbjerg og Hjørring kommune skal have ros for, at være de første af landets kommuner, som har anmodet Socialministeriets Taskforce og Deloitte kvalitetssikre de kommunale socialsager. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre ser det samme billede i alle landets kommuner efter de samme mønstre og anbefaler fuld undersøgelse i alle landets kommuner samt i statsforvaltningerne på familieområdet.

 • Regeringens barselsudvalg
  06.04.13 Politik

  Foreningen Far deltager i Regeringens barselsudvalg. Foreningen Far oplever i den forbindelse en samfundsudvikling, hvor snart halvdelen af de danske familier lever i moderne familieformer. Der er i dag registreret 37 familieformer hos Danmarks Statistik, hvoraf kernefamilien er den ene. Vi ved alle, at der er flest fædre som er bestyrelsesmedlemmer og flest mødre der er primære omsorgsforældre, men samfundet har i årtier været i forandring på dette område.

 • Foreningen Far følger forsøg med kunstig befrugtning for mænd
  01.04.13 Velfærd

  Foreningen Far følger forsøg med kunstig befrugtning for mænd - en af foreningens medlemmer er den første dansker i projektet.

 • Alt for mange Samværssager ender i Statsforvaltningen
  21.03.13 Velfærd

  Mere end 20 pct. af de mange forældrepar, der hvert år vælger at gå fra hinanden i Danmark, får spørgsmålet om en samværsordning for deres fælles børn afgjort i det offentlige, nemlig i Statsforvaltningen. Det viser en undersøgelse fra Danske Familieadvokater. – Og det er problematisk, for det er statsforvaltningerne slet ikke gearede til, mener familieadvokaterne.

 • Regeringens Barselsudvalg
  19.03.13 Politik

  På Island afholdes ca. 34 % af den samlede barselsperiode af fædrene og i Sverige afholdes ca. 24 % af barselsperioden af fædrene. I Danmark er det kun ca. 8 % af barslen der afholdes af fædrene. Hos Foreningen Far hører vi, at det i kernefamilierne hovedsagligt skyldes 2 forhold: Familieøkonomien og Arbejdsgiveren. I de andre familier er favoriseringen af mors rettigheder også med på hitlisten.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner