Forenklingsudvalget går den forkerte vej

Forenklingsudvalget risikerer at komplicere erhvervsfremmeindsatsen frem for at forenkle den, siger Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Forenklingsudvalget har netop givet deres anbefalinger til, hvordan regeringen kan forenkle systemet for erhvervsfremme. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) bakker op om intentionen om en forenkling, men ser anbefalingerne som den forkerte vej at gå:

Hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne, risikerer vi at ende med en model, der komplicerer frem for at forenkle. Ved at introducere en helt ny fjerde aktør ud over kommuner, regioner og stat opnås det modsatte af intentionen – det lyder efter min mening både tungt og bureaukratisk. Så lad os forenkle ved at bygge videre på det, der virker, i stedet for at mudre billedet yderligere.


Der er et demokratisk underskud i den foreslåede model. I dag er det regionerne, der har det politiske ansvar for at drive den vækstrettede indsats regionalt. Hvem har det i den foreslåede model? Er det embedsmændene? Eller er det virksomhederne? Regionale erhvervshuse uden reel indflydelse til de regionale politikere giver simpelthen ikke mening!


En anbefaling går på at centralisere dele af systemet ved bl.a. at flytte strukturfondsmidler til staten. Det rimer dårligt på et Danmark i balance, fordi det bliver svært at tage hensyn til regionale forskelle med en one size fits all-model. Jeg frygter, at det vil gå ud over de stærke regionale partnerskaber, vi har i dag mellem virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige, hvor vi samler kræfter som at løfte virksomhedernes innovation og anvendelse af ny teknologi.


Gode betingelser for erhvervslivet handler om meget mere end rådgivning af den enkelte virksomhed. Det handler også om, at virksomhederne kan få medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer, at de kan samarbejde med forskningsmiljøer, og at den trafikale infrastruktur gør det muligt at få varer og services rundt uden at spilde timer i kø på vejene. Med andre ord kræver det et blik for den overordnede ramme, og derfor er det problematisk, hvis regionerne ikke fremover får en mulighed for at sikre sammenhæng på tværs.

Læs hele rapporten fra Forenklingsudvalget

For yderligere oplysninger:

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt på tlf: 70209588

Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.