Foto: Shutterstock

Forhandlinger om Det Kongelige Teater i gang

I dag mødes kulturminister Joy Mogensen sammen med Folketingets partier rundt om forhandlingsbordet. De skal aftale rammerne for Det Kongelige Teater for de næste år.

Det Kongelige Teater skal i højere grad have nye målgrupper i teatret. Flere danskere skal uanset økonomisk, uddannelsesmæssig eller social baggrund opleve glæden ved teatret. Det er fokuspunkterne, kulturministeren har til en kommende aftale for Det Kongelige Teater.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Der eksisterer en skævhed i dag, når det kommer til Det. Kongelige Teater. Hvis du er højtuddannet, ældre og bor i København og omegn, er der større sandsynlighed for, at du køber billet til Det Kongelige Teater. Vi har en nationalscene på det højeste niveau, som kan favne og inspirere hele Danmark.”

Baggrund om Det Kongelige Teater
Det Kongelige Teater har tre faste huse: Gammel Scene, Skuespilhuset og Operaen med både store og små scener. Herudover har teatret turnévirksomhed i hele landet. Teatret har ca. 780 forestillinger årligt inden for genrerne ballet, skuespil, opera og klassiske koncert. Teatrets budget og overordnede målsætninger fastlægges i forbindelse med forhandlingerne. På forslaget til finanslov er der foreslået 536,6 mio. kr. til teatret i 2021.

Det Kongelige Teater har i dag en 1-årig aftale for Det Kongelige Teater, som udløber ved årsskiftet.

Hvem køber billet til Det Kongelige Teater?
Tal fra Det Kongelige Teater viser, hvem der køber billetter til teatrets forestillinger på egne scener. Det dækker således ikke alle brugere af Det Kongelige Teater.

- 22 % er en kvinde over 60, som bor i hovedstadsområdet
- 49 % er er over 60 år
- 69 % er bosiddende i hovedstadsområdet
- 19 % er børn og unge
- Det Kongelige Teaters billetkøbere er i forhold til landsgennemsnittet underrepræsenteret, når det kommer til lav indkomst, lavt uddannelsesniveau og bopæl vest for Storebælt.

Kilde: Det Kongelige Teater. Tallene udgør billetkøbere til teatrets forestillinger på egne scener i København samt i Dyrehaven og ved Moesgaard, men er eksklusiv tearets turnévirksomhed.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer