Forskere: Ældre skaber selv negative billeder unge

Årsagen til, at unge i dag eksempelvis ofte kaldes narcissister og præstationsfokuserede, handler i virkeligheden om de krav, der stilles fra samfundets side, mener Noemi Katznelson.

’Mig-generationen’, ’curlingbørn’, ’YouTube-generationen’ og ’generation præstation’.

Den ofte nedladende beskrivelse af ungdomsgenerationen kan svigte de unge, idet de bliver fejlkarakteriseret og misforstået af samfundets ældre generation, mener Noemi Katznelson, der er professor, centerleder og underviser på Center for Ungdomsforskning (CEFU).

Unge har også en stemme

Formændene for SF Ungdom, Radikal Ungdom og Liberal Alliance Ungdom debatterede velfærd på DenOffentlige i 2016. 

Se temaside, der samler væsentlige indlæg og artikler i vores ungdomspolitiske debat. 

»De unge beskrives ofte nedladende, for eksempel som narcissistiske, urealistiske og drømmende, men vi svigter dem, når vi ikke tager dem alvorligt og prøver at forstå dem. Vi svigter også læringskulturen i uddannelsessystemet, som i for høj grad kommer til at blive domineret af præstation frem for læring,« sagde hun for nylig på en konference om dagens ungdomsgeneration arrangeret af CEFU ifølge Videnskab.dk.

Årsagen til, at unge i dag eksempelvis ofte kaldes narcissister og præstationsfokuserede, handler i virkeligheden om de krav, der stilles fra samfundets side, mener Noemi Katznelson.

»Derfor ’skal’ de nærmest have fokus på sig selv og samtidig på at præstere for at kunne leve op til de krav, som samfundet sætter for succes i uddannelses- og arbejdslivet. Det kan samtidig føre til, at de udefra bliver fejltolket som selvoptagne eller narcissister.«

De mange negative betegnelser for den nye ungdomsgeneration har ikke rod i virkeligheden, mener Kristoffer Chelsom Vogt, der er postdoc på Sociologisk Institut på Universitetet i Bergen.

Han påpeger, udokumenterede generaliseringer, kan være lig med en selvforherligelse fra den ældre generation.

Desuden er det en ansvarsfralæggelse, når man uden beviser generaliserer en hel generation af unge, mener den norske forsker.

»Det er jo de ældre aldersgrupper i samfundet, der har skabt betingelserne for de unge, som de forsøger at leve under i dag,« siger Kristoffer Chelsom Vogt.

Kristoffer Chelsom Vogt henviser til resultaterne i en endnu upubliceret undersøgelse, hvor han og kollegaen, professor Ann Nilsen fra samme institut, har interviewet tre generationer i 23 norske familier. Den kan, påpeger Kristoffer Chelsom Vogt, bredes ud til også at gælde danske unge.

I studiet konkluderes det, at unge i dag, til forskel fra deres forældre og bedsteforældre, blandt andet vokser op med, at »skolen kræver mere, uddannelse tager længere tid, uddannelsesvalg er forventet af alle, karakterer er mere afgørende, der er mere stress og et mere vanskeligt arbejdsmarked, især hvis man ikke har uddannelse.«

Derfor agerer unge i dag anderledes end tidligere generationer ved at være meget bevidste om sig selv og de krav, som samfundet eksempelvis stiller til deres uddannelsesniveau, mener Noemi Katznelson.

»Mange unge oplever, at de hele tiden skal arbejde på at leve op til samfundets til tider urimelige krav. De skal vide mere, være mere sociale, se deres familier mere og have flere fritidsinteresser. Vi skaber en farlig stress hos de unge ved at proppe dem ind i systemer og ved konstant at måle deres præstationer,« afslutter hun ifølge Videnskab.dk.

Hele historien hos Videnskab.dk

Emneord: Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, Kristoffer Chelsom Vogt, Curlingbørn, Alle unge godt fra start, Børn og unges velfærd, Ny generation, Generalisering
Videnskab.dk på DenOffentlige.dk Videnskab.dk leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver brugerne en aha-oplevelse og gør dem klogere....
Aktivitet: Artikler: 17 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 09.06.17 Steen Ehlers
  ad krav til de unge

  Nu har jeg undervist 24 år og i samtlige 4 år har jeg oplevet, at undervisningsinstitutionerne har sænket kravene år for pga. taxametertilskudsordningen og ændret karaktersystem. Jeg har godt set, at mange skriver, at de unge er mere pressede i dag end tidligere, men jeg har ikke set nogen forskning, der på validt sammenlignelige data har dokumenteret, at det er tilfældet. Under alle omstændigheder er det ikke de faktiske krav på uddannelserne, der udgør en af de mulige stressfaktorer - der må være noget andet på spil.
  I øvrigt er det jo slet ikke nyt, at der er pres på de unge for at vælge uddannelse på basis af jobmuligheder. Min far der blev færdig som jurist i begyndelsen af halvtredserne var da under et langt hårdere pres for at vælge en uddannelse, der kunne brødføde en familie end nutidens ungdom kommer i nærheden af. Men dengang var presset kun rettet imod mændene.
  Personligt fravalgte jeg også biologistudiet bl.a. pga. manglende jobmuligheder, så der var presset også, om end jeg konstaterede, at temmelig mange af mine medstuderende så bort fra presset for derefter at blive arbejdsløse i slutningen af halvfjerdserne. I hvert fald for rigtig mange af biologernes vedkommende, selv beskæftigelsesmulighederne for den gruppe er blevet bedre.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 30.08.17 Bæredygtighed
  Odense starter tre-årigt projekt om FNs verdensmål

  Et nyt storstilet projekt om FNs 17 verdensmål skal sætte bæredygtighed på dagsorden i Odense.

 • 12.02.16 Velfærd
  36 mio fra Satspulje: Bedre hjælp til 27.000 børn og unge i familier med misbrug

  Midtjyske børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholproblemer, får nu tilbud om gratis behandling. 11 midtjyske kommuner har fået 36 millioner kroner fra satspuljen til at gennemføre projektet over de næste fire år.

 • 22.09.15 Velfærd
  Unge får gratis psykologhjælp

  Unge i Aarhus med psykiske problemer får nu mulighed for at få gratis, kommunal psykologhjælp inden det udvikler til alvorlige psykiske lidelser, misbrug eller selvmordstanker. Forliget om de kommende års budgetter sikrer 1,5 mio. kr. til hjælpen.

 • 15.06.15 Velfærd
  En fattig barndom, et sværere voksenliv

  Børn, der er vokset op i økonomiske trængte familier, klarer sig dårligere i voksenlivet på en række områder: De uddanner sig mindre, tjener mindre, de er oftere arbejdsløse og flere af dem får førtidspension end børn fra mere velstillede familier. Det viser en ny rapport fra SFI, som dog også dokumenterer, at børnene relativt set tjener mere end deres forældre.

 • 28.05.15 Velfærd
  Forskning forsømmer de yngstes læring

  De 0-2 åriges læring har ikke fået meget opmærksomhed i forskningsverden. Det viser en ny forskningsoversigt fra EVA. Men hvorfor er de 0-2 åriges læring ikke prioriteret? Svaret er, at de små børn har lav status.