Forskning i bedre livskvalitet for ældre

Større livskvalitet for aktive ældre gennem velfærdsinnovation er et af hovedtemaerne i et nyt stort innovationsfondsprojekt, hvor University College Sjælland er partner.

Hvordan skaber man bedre liv for flere ældre for færre penge? Det er et stort spørgsmål, som mange forskere og velfærdsprofessionelle er optaget af i disse år. Og hvor de ældre selv i stigende omfang ses som en del af svaret og inddrages som bidragsydere og medudviklere af service og omsorg. Som regional uddannelses- og forskningsinstitution med fokus på udvikling af fremtidens velfærdsydelser og de professionelles kompetencer, er University College Sjælland dybt involveret i problematikken.

Læs mere fra Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Innovationsfondens bevilling af 7,9 mio. kr. til projektet MATURE, hvor UCSJ er partner sammen med bl.a. SFI og SDU, giver nu UCSJ en særlig mulighed for at bidrage til bedre design af fremtidens velfærdsydelser på dette vigtige område.

Udvikling gennem social innovation
Projektet ”MATURE” har en række forgreninger, der på forskellig vis kortlægger, analyserer og fremskriver ældres behov og præferencer samt bidrager med ny viden til optimering af velfærdsservicen. Herunder afprøver MATURE nye sociale og teknologiske løsninger. UCSJ indgår i projektet med forskningsbaseret udvikling af en social platform, baseret på netværk, fællesskaber og en deleøkonomisk tilgang, hvor ældre kan tilbyde og efterspørge hjælp og støtte. Endvidere sikrer UCSJ gennem udvikling af nye efter- og videreuddannelsestilbud til sundhedsprofessionelle, socialrådgivere m.fl., at resultaterne fra MATURE bliver direkte omsat til udvikling af velfærdsydelser og nye kompetencer i praksis, der matcher behovene hos fremtidens ældre.

UCSJ central spiller
Kathrine Krageskov Eriksen, der er Områdechef for Forskning, Sundhed og Socialområdet er meget tilfreds med UCSJ’s andel i projektet:
- MATURE ligger rigtigt godt i tråd med UCSJ’s strategi og prioriteringer og vores faglige ekspertise på sundheds- og socialområdet. Vi arbejder i tæt samspil med praksisfeltet og indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der direkte og indirekte gør vores uddannelser bedre og fremtidsrettede. MATURE projektet bidrager i forhold til alle disse parametre med fokus på en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, der har stor betydning for fremtidens ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere mfl. Samtidig giver projektet os mulighed for at samarbejde med stærke og relevante partnere, hvor vi gensidigt kan berige hinandens arbejde.
Projektet er finansieret af Innovationsfonden. SFI er leadpartner. Øvrige deltagere er Syddansk Universitet, University College Sjælland samt Svendborg og Hillerød Kommuner.
Projektet gennemføres i UCSJ-regi i et samarbejde mellem Center for Sygepleje og Bioanalyse og Center for Ernæring og Rehabilitering.

Læs mere om projektet her

Emneord: 310117, UCSJ, University College Sjælland, MATURE, SFI, SDU, Forskning, Velfærdsinnovation, Fremtidens ældrepleje, Ældreområdet

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 12.06.19 Ledelse
  Stress-forskernes ni anbefalinger til ledere om bedre arbejdsliv

  Otte stress-forskere har samlet ni gode råd til ledere, som gerne vil styrke produktivitet og trivsel for medarbejdere og hjælpe dem til et arbejdsliv i balance. Anbefalingerne er et supplement til arbejdet i regeringens Stresspanel, siger forskerne.

 • 02.06.19 Sundhed
  Mange er uden arbejde fem år efter hjernerystelsen

  En tilsyneladende banal hjernerystelse kan få langvarige konsekvenser – patienter med vedvarende smerter har nemlig markant større risiko for, at de fem år efter enten er arbejdsløse eller på førtidspension, viser ny stor undersøgelse.

 • 25.04.19 Infrastruktur
  Markant flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

  De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, både når det handler om at sikre kernevelfærden og at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Og udfordringen bliver yderligere forstærket de kommende år, når antallet af plejekrævende ældre vokser.

 • 28.11.18 Sundhed
  Regioner støtter uafhængig forskning

  7 millioner kroner til uafhængig forskning skal nu omsættes til resultater for patienterne.

 • 09.11.18 Bæredygtighed
  Forskere vil skabe bæredygtig kemi

  Aarhus Universitet er gået sammen med otte andre europæiske universiteter om at skabe grøn, bæredygtig og bionedbrydelig kemi med en produktionsmetode, der bruger lys og enzymer og ikke genererer affald. Det kan være skelsættende for en industri, der ellers er en af klodens mest forurenende.