Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Stort dansk studie viser: Denne folkesygdom øger risikoen for at udvikle demens

Forskning og videnskab

05/01/2024 12:59

J. Bøgen

Med mere end 570.000 undersøgte, er det det hidtil største studie af sin art.

Personer, som hører dårligt, bruger mere energi på at høre. Den energi går ud over andre kognitive funktioner. Kognitive funktioner er de mentale processer i hjernen, som gør, at vi for eksempel kan tænke og problemløse.

I et nyt studie med data fra hele 573.088 personer har forskere fra Klinisk Institut, Syddansk Universitet fundet en sammenhæng mellem høretab og udvikling af demens. Studiet er det hidtil største af sin art.

I forvejen er der en stigning i antallet af personer med demens. Det skyldes primært, at befolkningen som helhed bliver ældre, men der er også andre risikofaktorer, som for eksempel livsstil og netop hørelse.  

"Tidligere studier har peget på, at der kunne være en sammenhæng mellem høretab og demens. Vores studie er større end de tidligere studier, og her har vi påvist en sammenhæng mellem høretab og demens," fortæller adjunkt Manuella Lech Cantuaria fra Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Godt nyt for dem, som bruger høreapparat

Resultaterne fra studiet viser, at der er op til 13 procent højere risiko for at udvikle demens, når man sammenlignede personer med høretab og personer med normal hørelse. Den høje risiko ses især ved personer med svært høretab.

Forskerne så også på, om der var forskel på risikoen afhængig af, om personerne bruger høreapparat eller ej. 

"Vi kunne se, at risikoen for at udvikle demens var 20 procent forøget for personer, som ikke brugte høreapparat, sammenlignet med personer med normal hørelse. Personer, som brugte høreapparat, havde en 6 procent forøget risiko for at udvikle demens. Det tyder altså på, at brug af høreapparat kan forebygge eller forsinke udviklingen af demens," forklarer Manuella Lech Cantuaria.

Fakta om høretab og demens

Høretab – en folkesygdom

Omkring 800.000 danskere har nedsat hørelse. Og det tal bliver formentligt kun højere i fremtiden, fordi vi generelt bliver ældre, men også fordi vi bliver udsat for mere og mere støj.

Høretabet måles i decibel. Der er forskellige grader af høretab. For eksempel kan man ved høretab over 60-70 decibel ikke høre normal tale og over 90-100 decibel kan man ikke høre råb. 

Demens

Demens er en betegnelse for, at de mentale færdigheder bliver svækket på grund af sydom i hjernen. Demens viser sig ved svækkelse af kognitive funktioner som: Svigtende hukommelse og koncentrationsbesvær, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ændringer i personlighed og adfærd. Alzheimer er for eksempel en type demens.

Om studiet

Studiet er et såkaldt kohortestudie, hvor man følger en gruppe personer med fællestræk over en længere periode. I dette studie er det alle personer over 50 år i Region Syddanmark fra 2003-2017. Personer, som var diagnosticeret med demens før studiets start er ikke inkluderet i studiet. Forskerne har sammenholdt data om personernes hørelse med data om udvikling af demens i perioden. Forskerne har fundet signifikant – det vil sige tydelig – sammenhæng mellem høretab og udvikling af demens. 

  • Den største risiko for udvikling af demens blev især set ved personer med svært høretab

  • Høretab giver en 7 procent forøget risiko for udvikling af demens

  • Personer med svært høretab har op til 20 procent forøget risiko for at udvikle demens sammenlignet med personer uden høretab

Mest Læste

Annonce