Forslag fremsat: Ny slags orlov skal hjælpe ansatte

Ansatte får muligvis fremover mulighed for at en ny slags orlov.

Som noget af det første i den nye folketingssamling blev lovforslaget om ret til sorgorlov i seks måneder (26 uger) onsdag fremsat. Lovforslaget skal behandles i løbet af efteråret og træde i kraft fra 1. januar 2021. Det bekræfter Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. 

Regeringen og alle Folketingets partier blev i juni måned enige om at udvide retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år.  

Forslaget gælder for begge forældre - uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

Hidtil har forældre kun haft ret til sorgorlov og barselsdagpenge i 14 uger efter barnets død, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for den 32. uge efter fødslen.

Træder i kraft ved årsskiftet

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal efter lovforslaget orientere deres arbejdsgiver om det, herunder om fraværets længde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene kan de senere ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der vil også være mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

"Jeg glæder mig over, at lovforslaget skrider frem efter planen, så aftalen allerede fra årsskiftet kan komme de forældre, der står i den værst tænkelige situation, til gavn. Med lovforslaget bliver der langt bedre mulighed for at give forældrene ro til at bearbejde sorgen, og jeg er glad for den brede politiske opbakning, der har været, til at få udvidet ret til sorgorlov ført ud i livet."

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 06.10.20 Politik
  Alternativet mister Regionsråds-medlem til Radikale Venstre

  Når Forretningsudvalget i Region Hovedstaden samles i dag, bliver det med en ny sammensætning af partierne.

 • 27.09.20 Politik
  Nu skal der fokus på sexisme i kommunalbestyrelser

  KL sætter gang i en undersøgelse af sexisme blandt landets kommunalbestyrelsesmedlemmer og lægger samtidig op til en lokal dialog om kulturen i de enkelte byråd.

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.