Forsøg på at forbyde LTF bliver årelangt: Byret skal bruge 36 dage

Den historiske retssag om opløsningen af banden Loyal to Familia er sat til at begynde 6. februar. Den kan tage år, hvis den bliver kørt helt til Højesteret.

Københavns Byret tager 6. februar hul på den historiske sag om, hvorvidt banden Loyal to Familia (LTF) kan forbydes.

Det oplyser advokat Michael Juul Eriksen efter et retsmøde i Københavns Byret mandag, hvor det blev besluttet, at retten skal bruge i alt 36 dage på at behandle sagen.

Den sidste retsdag er planlagt til 30. august næste år, så der er altså tale om en langstrakt affære.

Michael Juul Eriksen, der i sagen er advokat for LTF, har tidligere sagt, at han vurderer, det kommer til at tage "årevis" at føre sagen, da den formentlig skal hele vejen til landets øverste retsinstans, Højesteret.

Og bare i byretten kommer sagen altså til at vare lang tid.

Prøv DenOffentlige

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

- Sagen er meget omfattende, siger Michael Juul Eriksen mandag.

Han henviser til, at der vil være meget materiale, der skal dokumenteres, og formentlig også en del vidner. Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilke vidner der er tale om. Det er endnu ikke lagt helt fast.

Allerede 4. september valgte politiet at nedlægge et foreløbigt forbud mod banden.

I praksis betyder det, at det siden den dag ikke har været tilladt at bære eller anvende bandens kendetegn i det offentlige rum eller på anden måde at videreføre gruppens forehavende.

Siden er flere da også blevet sigtet for at bære LTF-kendetegn. 

Rigsadvokaten har fire gange tidligere opgivet at få en forening eller en klub forbudt med henvisning til, at den er voldelig eller opfordrer til vold.

Men med LTF har Rigsadvokaten vurderet, at man vil være i stand til at bevise, at gruppen er en forening med et ulovligt formål.

Sagen tager udgangspunkt i Grundlovens paragraf 87, stk. 2.

Den lyder: "Foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom."

 

FAKTA: Fire gange har Rigsadvokaten givet op over for grupper
Bandidos, Hells Angels og Hizb ut-Tahrir har tidligere undgået en sag om forbud i henhold til Grundloven.

Sagen om, hvorvidt banden Loyal to Familia, LTF, skal forbydes, begynder i retten 6. februar næste år. Der er afsat 36 retsdage til sagen, og afgørelsen ventes at falde 30. august.

Det er blevet besluttet ved et retsmøde mandag i Københavns Byret.

Politiet har dog allerede nedlagt et foreløbigt forbud, indtil der i retten tages endeligt stilling til, om gruppen kan opløses.

Fire gange i nyere tid har Rigsadvokaten opgivet at få forbudt en forening eller en klub, fordi den er voldelig eller opfordrer til vold.

Alligevel bad justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sidste år Rigsadvokaten om at undersøge, om LTF kan opløses.

Få overblik over tidligere sager og paragraffen, der kan ende med at fælde LTF:

* Det er paragraf 87, stk. 2 i Grundloven, der er omdrejningspunkt. Den lyder: "Foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom".

* Rent praktisk foregår det på den måde, at Rigsadvokaten først udsteder et foreløbigt forbud. Straks derefter indbringes sagen for domstolene, som får det sidste ord.

* I 2010 frarådede Rigsadvokaten og Rigspolitiet at sætte en undersøgelse i gang om Hells Angels og støttegruppen AK 81. Et forbud vil "næppe i sig selv føre til et fald i bande- og rockerkriminaliteten", sagde daværende justitsminister Lars Barfoed (K).

* Både i 2008 og i 2004 mente Rigsadvokaten, at bevægelsen Hizb ut-Tahrir ikke umiddelbart ville kunne opløses.

* I 1998 mente Rigsadvokaten efter en undersøgelse, der stod på i et år, og som involverede 15 efterforskere og fire jurister, at man ikke kunne bevise, at Bandidos og Hells Angels i sig selv virkede ved vold, selv om mange medlemmer var dømt.

* På trods af fire tidligere afvisninger anmodede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i sommeren 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at undersøge muligheden for at opløse banden LTF.

* Rigsadvokaten vurderede, at det denne gang vil være muligt at bevise, at LTF er en forening med et ulovligt formål. Domstolene skal tage stilling til, hvorvidt det er korrekt.

* Indtil retssagen er afgjort, er det forbudt at bære eller anvende bandens kendetegn i offentligheden. Gør folk det, kan politiet sigte dem for at videreføre en ulovlig forening, og strafferammen er her op til to års fængsel.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi.

/ritzau/

 

Emneord: Højesteret, Loyal to Familia, Bander, Bandekriminalitet, 301018

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også