Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skal bruges til landoperationer og krig: NATO vælger dansk firma som softwareleverandør

Forsvar

11/04/2024 11:31

J. Bøgen

Aftalen løber over 12 år.

Den danske softwarevirksomhed Systematic er valgt som leverandør af NATOs nye kommando-kontrol-system til kommunikation, planlægning og koordinering af NATOs landoperationer.

Systematics forsvarsløsning SitaWare Headquarters er valgt på baggrund af en intensiv udbudsfase, hvor flere leverandører fra den globale forsvarsindustri var inviteret til at deltage.

Projektet blev skudt i gang onsdag ved en officiel ceremoni på NATOs Kommunikations- og Informationsagentur, NCI Agencys kontor i Haag, hvor direktøren for NCI Agency Ludwig Decamps og Systematics bestyrelsesformand og ejer Michael Holm deltog.

”Det er på mange måder en kulmination af vores succes inden for forsvarsområdet, hvor vi gennem 39 år har udviklet, testet og udbygget SitaWare i samarbejde med brugerne. At vores løsning fremover skal udgøre det digitale fundament i de vigtige opgaver og missioner, som NATO og koalitionspartnerne udfører, er både et vigtigt strategisk skridt for os og den ultimative hæder. Vi er meget stolte af den anerkendelse, der ligger i NATOs valg af Systematic som leverandør,” sagde Michael Holm efter at have underskrevet aftalen.

Har bevist sit værd hos NATO-lande og Five Eyes alliancen

Kontrakten med NATO løber over 12 år, hvoraf de to år udgør implementerings- og træningsfasen efterfulgt af en 10-årig vedligeholdelsesperiode.

Af invitationen til udbuddet fremgår det, at NATO har ønsket den bedste standardløsning på markedet, som har bevist sin funktionalitet ved større NATO-øvelser eller operationer - og som er kompatibel med gældende NATO-standarder for interoperabilitet.

SitaWare er solgt til flere end 50 nationer og har gennem flere år været i brug til understøttelse af NATOs øvelser. I dag anvendes det af 18 NATO-lande og af Five Eyes Alliancen (USA, England, Canada, Australien og New Zealand).

”SitaWare har bevist sin værdi over hele verden og er i dag verdens førende kommando-kontrol-system. Vi er selvfølgelig stolte af at stå bag en dansk eksportsucces, men det, der betyder mest for os, er at vores løsning bidrager til et effektivt NATO-samarbejde og til sikkerheden i Vesten,” siger Michael Holm.

Om SitaWare-suiten

SitaWare er en operationelt afprøvet C4ISR-software*, der leverer taktisk kommunikation, omfattende situationsoverblik og avancerede værktøjer til samarbejde- og missionsplanlægning. De forskellige løsninger i SitaWare-suiten fungerer på alle kommandoniveauer, lige fra den enkelte soldat til det store fælles koalitionssamarbejde. SitaWare anvendes af mere end 50 nationer - herunder Five Eyes og 18 NATO-lande. Løsningen anvendes over hele verden til at understøtte forskellige missioner, herunder kamp, fredsbevarelse, humanitær bistand, beredskab og katastrofehjælp.

SitaWare Suiten indgår bl.a:

SitaWare Headquarters bruges af chefer i faste eller mobile hovedkvarterer og i værnsfælles operationscentre.

SitaWare Insight – Intelligence-løsning til analyse og beslutningsstøtte, der anvendes som en del af SitaWare Headquarters.

SitaWare Frontline anvendes på en tablet, der er monteret i køretøjer.

SitaWare Edge bruges på en mobiltelefon af infanteri soldater på landjorden.

SitaWare Aspire – digital trænings-, simulerings- og uddannelsesplatform, som giver realistisk, praktisk erfaring med at anvende SitaWare-suiten.

SitaWare Battlefield Health – er et integreret og specialiseret militært sundhedssystem, der håndterer sundhedsdata og forbedrer patientplejen for soldater - fra indkaldelse til udsendelse og som hjemvendte veteraner.

Se en præsentationsvideo af SitaWare-systemet i videoen.

Mest Læste

Annonce