Det lækkede udkast tegner et mørkt billede af fremtiden. Foto: Shutterstock
Det lækkede udkast tegner et mørkt billede af fremtiden. Foto: Shutterstock

Uhyggelig læsning: Nyt jerntæppe og øget risiko for atomkrig

Forsvar

01/09/2022 10:02

J. Bøgen

Lækkert udkast fra længeventet rapport forudser en ny kold krig.

En ny verdensorden, en tid præget af usikkerhed, et nyt jerntæppe gennem Europa og en øget risiko for atomkrig.

Det er ikke ligefrem hyggelig læsning, man kan finde i det lækkede udkast fra den længe ventede Zilmer-rapport, der skal afdække sikkerhedssituationen for Kongeriget Danmark.

Den endelige rapport, der skal danne grundlag for det kommende forsvarsforlig, udkommer først i september, men TV 2 er i besiddelse af et udkast til rapporten.

Og man behøver kun skimme et par citater for at forstå alvoren i den tid, vi lever i:

"Kongeriget Danmark vil i de kommende år stå over for væsentligt skærpede trusler – først og fremmest fra Rusland – som vil kræve større investeringer i forsvaret og en markant styrkelse af vores civile samfundssikkerhed," står der i det lækkede udkast ifølge TV 2.

Det er Regeringens Sikkerhedspolitiske Analysegruppe, der står bag rapporten.

Gruppen blev nedsat af regeringen i 2020 for at analysere den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation frem mod 2035 forud for det kommende forsvarsforlig.

Europa delt af nyt jerntæppe

Zilmer-rapporten forudser også, at det i løbet af de kommende år ender med et Europa gennemskåret af et nyt jerntæppe.

På den ene side Rusland, Hviderusland og de russisk besatte områder af Ukraine, Georgien og Moldova. På den anden side det øvrige Europa inklusive Danmark.

Jerntæppet var en betegnelse for grænsen mellem Øst- og Vesteuropa under den kolde krig, og ifølge det lækkede udkast er vi altså på vej mod en ny virkelighed, hvor Europa er delt i to.

Efterhånden som vestlige firmaer trækker sig ud af Rusland, og EU finder erstatninger for russisk gas og olie, vil de økonomiske og kulturelle kontakter mellem Rusland og Vesten nemlig tørre ind, lyder det i rapporten, der også påpeger, at Rusland "er ved at lukke de sidste sprækker for vestlige medier og nyheder".

Og professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Pedersen, kalder rapporten for "barsk" læsning, men ikke desto mindre realistisk.

"Det er jo et symptom på, hvor skidt det står til. Vi er på vej tilbage til fortiden. Grænsen er rykket længere mod øst, men der er et "os og dem" gennem Europa, og det bliver formentlig bestyrket," siger han til TV 2.

Risikoen for atomkrig stiger faretruende

Udviklingen på slagmarken i Ukraine vil få afgørende betydning for danskernes fremtidige sikkerhed, fremgår det af rapporten - uanset resultaterne på slagmarken.

For i takt med at Rusland bliver svækket af politisk og økonomisk isolation, stiger truslen fra atomvåben.

De vil ifølge rapporten komme til at spille en stor rolle for Europas sikkerhed:

"Det svækkede Rusland vil ikke være et mindre farligt Rusland – tværtimod. Rusland råder stadig over verdens største atomslagstyrke, store veludrustede landstyrker og et stort arsenal af forskellige missilsystemer," står der i det lækkede udkast ifølge TV 2.

Særligt bekymrende på vores breddegrader er det, at Rusland har placeret atombevæbnede såkaldte Iskander-missiler i Kaliningrad, der ligger bare 150 kilometer fra Bornholm.

Disse våben har sammen med strategiske bombefly indgået i en række militære øvelser, hvor der indgår atomvåben.

Et af resultaterne kan ifølge rapporten være, at NATO regerer med en tilsvarende atomoprustning. For eksempel er det muligt, at NATO opgiver et tilsagn givet til Rusland om ikke at placere atomvåben i de østeuropæiske NATO-lande.

Det nuværende forsvarsforlig udløber i 2023.

Mest Læste

Annonce