Der findes næsten 13.000 atomvåben lige nu. Foto: Shutterstock
Der findes næsten 13.000 atomvåben lige nu. Foto: Shutterstock

"Vi er en misforståelse fra at blive udslettet"

Forsvar

02/8/22 8:43

Jens Asbjørn Bøgen

"Håbets frugter er ved at visne"

Verden er blevet betydeligt mere usikker de senere år. Internationale spændinger er tæt på kogepunktet, konkurrence er blevet vigtigere end samarbejde, mistro har afløst dialog og splid har erstattet nedrustning.

Man forstår godt, at António Guterres, FN's generalsekretær, er bekymret for fremtiden, når han remser ovenstående udfordringer op.

Lige nu afholdes en stor konference i New York, hvor målet er at stoppe spredningen af atomvåben, og ideelt set også at nå en aftale om at skille sig af med de 13.000 atomvåben, der allerede ligger og bare venter på at udrydde menneskeheden.

Og under sin tale til konferencen understregede Guterres den nok mest ildevarslende sandhed omkring risikoen for atomkrig:

"Menneskeheden er blot en misforståelse, en fejlberegning fra atomar udslettelse."

Fem trin til en sikrere Verden

Generalsekretæren understregede situationens alvor gentagne gange og kom også med konkrete forslag til, hvordan nedrustningen af atomvåben kan komme ordentligt i gang igen.

For det første beder han alle lande om at forny den 77 år gamle aftale mod brug af atomvåben.

For det andet håber han på forpligtelser fra alle atommagter i forhold til at afvikle lagrene af atomvåben, for som han siger, er det ikke nok at reducere risikoen for krig, så længe våbnene overhovedet eksisterer.

For det tredje opfordrer han til at forstærke dialogen og mæglingen i Asien og Mellemøsten, hvor flere frygter, at for eksempel Nordkorea og Iran er tæt på at udvikle deres egne atomvåben. Derudover er der stigende spændinger imellem USA og Kina på grund af den omstridte ø, Taiwan.

For det fjerde mener Guterres, at der er behov for at ændre fokus og i stedet arbejde mod at bruge atomteknologien til noget fredfyldt, som for eksempel at bekæmpe den globale opvarmning. Atomkraft regnes nemlig for grøn energi.

Og som det femte og sidste punkt vil generalsekretæren have alle landene til faktisk at opfylde de forpligtelser i den eksisterede nedrustningstraktat, som endnu ikke er blevet indfriet.

Han sluttede sin tale med en påmindelse om, at det er nu, landene har en chance for at forme fremtidige generationers opfattelse af nutiden.

"Fremtidige generationer regner med jeres engagement i at tage et skridt tilbage fra afgrunden (...) Dette er vores øjeblik, hvor vi kan bestå denne basale prøve og opløse den truende sky af atomar udslettelse en gang for alle."

Annonce