Frikadelle-skandalen: Her er forslaget mange er gået i chok over

Randers Byråd har vedtaget et krav om at institutioner skal tage udgangspunkt i dansk madkultur i respekt for holdninger, religion, allergikere mv.. Læs det ordrette forslag her.

Madordninger i kommunale institutioner.

Byrådet ønsker at kommunens institutioner hviler på så bredt et kulturelt grundlag som muligt. Derfor blev der ved omkonstitueringen i juni 2015 udarbejdet et politisk dokument (Randers i Fremdrift) som beskriver politikken på en række områder herunder kommunale madordninger.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Dette område har den seneste tid særligt haft pressens bevågenhed og skabt debat om hvordan det skal udmøntes.

Herunder pkt. 9 som er formuleret således:

”Vi ønsker, at de kommunale institutioner, der tilbyder madordninger, sikrer, at dansk madkultur er en central del af tilbuddet samtidig med, at der gives mulighed for at efterkomme brugernes ønsker.”

Kommunens institutioner opfylder ovenstående sætning ved uden undtagelse at sørge for, at det tages hensyn til de mindretal som har specielle ønsker til kosten. Det kunne være allergigere, diabetikere, vegetarer eller religiøse hensyn. Dermed er det også en selvfølge, at der i institutioner uanset religiøs sammensætning tilbydes svinekød som indgår i en lang række madvarer og retter.

Forældrebestyrelser vil være et naturligt organ, når der skal besluttes forskellige politikker i en institution. Eksempelvis spørgsmålet om sukker eller forhold omkring uddeling ved fødselsdage, men et så ømtåleligt emne som hvorvidt der kan være svinekød på menuen mener vi ikke kan pålægges institutionens bestyrelse.

Derfor mener Venstre og Dansk Folkeparti, at Byrådet beslutter:

-at kommunale institutioner med madordninger sikre dansk madkultur som en central del af tilbuddet – herunder serverer svinekød på lige fod med andre madvarer.

-at alle sikres en sund og varieret kost hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion.

-at institutionerne sikre fleksibilitet som tager de nødvendige hensyn til allergikere, religion, diabetes m.v.

Venstre og Dansk Folkeparti.

Byrådet, den 16. november 2015, pkt. nr. 319:

Sagen henvist til Børn- og Skoleudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Claus Ørsted deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

 

Børn- og skoleudvalget, 8. december 2015, pkt. 210:

Indstilles tiltrådt af Anders Buhl-Christensen, Christina Kjærsgaard, Mark Pring, Christian Boldsen og Morten Grosbøl.

Mikael Mouritsen, Fatma Cetinkaya og Bjarne Overmark stemte imod og udtalte, at de også fremadrettet har tillid til, at forældebestyrelserne selv kan administrere, hvad deres børn spiser i en forældrebetalt madordning.

Charlotte B. Mølbæk var fraværende.

 

Sundhed- og omsorgsudvalget, 8. december 2015, pkt. 130:

Sundheds- og omsorgsudvalget udtaler at, man ligger vægt på fleksibilitet og valgfrihed, og at borgerne selv kan bestemme menuen. Udvalget bemærker endvidere, at der på ældreområdet løbende holdes øje med brugernes tilfredshed via ældrerådets smagspanel og brugerundersøgelserne.

Kim Kristensen  kan tilslutte sig flertallets udtalelse, idet han dog finder forslaget overflødigt i forhold til udvalgets område.

Jens Laursen tager forbehold, idet han savner en klar definition på hvad der menes med Dansk madkultur. Der henvises til tidligere fremsendt mail.

Fraværende: Helle Skøtt og Susanne Nielsen

 

Socialudvalget, 9. december 2015, pkt. 190:

Drøftet.

Mikael Firlings Mouritsen indstillede  til afstemning i forhold til det samlede forslag.

Imod stemte:

Mikael Firlings Mouritsen (A)

Kasper Fuhr Christensen (Å)

Charlotte Broman Mølbæk (F)

Undlod at stemme:

Morten Grosbøl (O)

Louise Høeg (V)

Udvalget udtaler, at man lægger vægt på fleksibilitet og valgfrihed, og at borgerne selv kan bestemme menuen.

Til grund lægges blandt andet, at forvaltningen adspurgt oplyser, at der ikke er fundet tilfælde på socialområdet, hvor der er begrænsninger i kosten.

Christian Brøns (V) og Mark Pring (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget, 11. januar 2016, pkt. 33:

Forslaget indstilles tiltrådt med 5 stemmer for. Bjarne Overmark stemte imod og bemærkede, at han også fremadrettet har tillid til, at forældebestyrelserne selv kan administrere, hvad deres børn spiser i en forældrebetalt madordning. Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade og Steen Bundgaard tog forbehold.

Jens Peter Hansen fremsatte et ændringsforslag, hvorefter forslagets første punkt erstattes med, ”at kommunale institutioner med madordninger sikrer dansk madkultur som en central del af tilbuddet – der må ikke ske et generelt fravalg af bestemte madvarer.” Forslaget blev forkastet med 5 stemmer imod. Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade, Steen Bundgaard og Bjarne Overmark tog forbehold.

Steen Bundgaard deltog som stedfortræder for Torben Hansen.

 

Kilde: http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1936616...

Emneord: Svinekød, Madpolitik, Randers Kommune, Frikadeller
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 20.01.16 Allan Pedersen
  Hvorfor Detailstyring

  Jeg synes forslaget er ret absurd. For det første er forslaget en detailstyrring af forældrebetalte madordninger i institutionerne. Det bryder med decentraliseringsprincippet. Jeg er ganske overbevist om, at de i institutionen kan administrere at frembringe et afvekslende måltid for målgruppen. En anden ting er regler der kræver yderligere administration, vejledninger og evalueringer, uden disse tiltag er det symbolpolitik der ikke hører hjemme på det kommunale plan. Det er ikke den rigtige vej i kommunerne, der har punkter som afbureaukratisering på økonomiaftalen.

 • 20.01.16 Anette Maria Pilegaard
  En fornuftig beslutning

  Jeg er lidt overrasket over at høre, at beslutningen har givet chokreaktioner. Hvis der både tages hensyn til et mindretals behov og ønsker og samtidig også tilbydes svinekød, som vi må antage at mange stadig spiser. Så kan jeg slet ikke forstå problemet. Men det er da tankevækkende, at svinekød kommer til at fremstå som en synder! Det er bare kød som en mindre del af befolkningen af religiøse årsager ikke spiser, men som en stor del af befolkningen med glæde indtager.

 • 19.01.16 T S Kristensen
  Hvad er vigtigst? Mad eller sprog?

  Det kan godt være, at man i Randers Byråd forsvarer den danske mad. Men hvad med det danske sprog? Her kniber det gevaldigt. Ikke så godt!

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også