Frikommuneforsøg: Øget borgerinvolvering og samskabelse

Holbæk, Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Slagelse vil videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt. Læs projektbeskrivelsen her.

Vi inddrager og samskaber med borgerne - men vil skridtet videre
Allerede i dag er alle fem kommuner optaget af og arbejder med borgerinddragelse og samskabelse med borgerne på forskellig vis. Da alle fem kommuner oplever og forventer et stort potentiale i et øget og tættere samarbejde med borgerne om fremtidens velfærdsløsninger, er vi samtidig optaget af, hvordan vi i fremtiden kan videreudvikle det aktive medborgerskab - til gavn for borgerne og udviklingen af deres lokalsamfund. Som led heri vil muligheden for at udfordre de bureaukratiske og lovgivningsmæssige barriere, der måtte være for at opnå det fulde potentiale af samarbejdet, være yderst givtigt.

Læs mere om frikommuneforsøgene her

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Formål

Formålet med netværket er at videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt.
 
Begr​undelse for valg af tema
Begrundelsen for vores valg af tema er flersidet og foranlediget af nogle af de udfordringer, som vi oplever i vores kommuner.
 
For det første er den kommunale opgaveløsning flere og flere steder under forandring. Nye metoder, nye teknologier og en strammere økonomi medfører, at vi må udfordre vores måde at drive kommunerne på. Dette bevirker blandt andet, at vi har stort fokus på, hvordan vi i større omfang involverer de ressourcer, der befinder sig i vores lokalområder.
 
Inddragelse af borgerne samt samskabelse med borgerne indeholder i vores optik et væsentligt uudnyttet potentiale. Vi har en overordnet tro på, at vi sammen med borgerne kan forbedre eksisterende velfærdsløsninger, ligesom vi sammen med borgerne kan finde og udvikle helt nye velfærdsløsninger.
 
For det andet ønsker vi at forbedre det lokale nærdemokrati ved hjælp af en langt tidligere inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser. I dag oplever mange borgere en stadig stigende distance til ”kommunen” og oplever sig ikke som en del af det store fællesskab i kommunen.
 
Det gælder både på det overordnede plan, hvor distancen til byrådets beslutninger og indflydelsen på disse kan virke (for) lang, ligesom indflydelsen på borgerens egen helhedssituation kompliceres af, at kommunernes arbejde bliver mere og mere specialiseret som følge af, at regelsættene bliver mere indviklede og komplicerede.

Borgerens oplevelse af denne distance er naturligvis alvorlig set i lyset af kommunernes (og statens) demokratiske legitimitet.

 
Vi vil finde svarene
Alle fem kommuner i netværket er optaget af, hvordan vi kan finde nye måder at angribe vores udfordringer på, og hvordan vi kan udfordrelovgivningsmæssige barrierer for den nye styringstilgang. 
Emneord: Frikommuneforsøg, Frikommuner, Frikommune, Holbæk Kommune, Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Slagelse Kommune, Frikommuneforsøg: Øget borgerinvolvering og samskabelse, Samskabelse
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1818 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 12.04.18 Infrastruktur
  Assens bliver en hovedby på forkant

  Assens Kommune har netop fået tilsagn om, at Assens er med i Realdanias ”Hovedbyer på forkant”. Med godt 2 millioner til projektet ”Fremtidens Assens” skal der laves en udviklings- og helhedsplan for hele byen og skabes nyt liv i Assens’ bymidte gennem strategisk planlægning og nye tværgående samarbejder.

 • 16.03.18 Velfærd
  Ni borgmestre viser Løhde en vej frem: En borger - en plan

  Ni frikommune-borgmestre står sammen om et opråb til innovationsminister Sophie Løhde: Vi skal af med det nuværende kludetæppe af lovgivning, der spænder ben for kommunernes arbejde og komplicerer borgernes hverdag.

 • 27.06.17 Politik
  28 nye forsøg i kommunerne får grønt lys af regeringen

  Frikommunerne har søgt om at kunne lave 38 nye forsøg. Regeringen imødekommer helt eller delvist 28 forsøg.

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.