Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

3 ansatte i elselskab krævede 1,1 mia. kroner - nu er bonus-sagen afgjort

Generelle nyheder

20/12/2023 13:23

J. Bøgen

De enorme bonusser blev optjent, da energipriserne gik amok.

Tre tidligere ansatte i Energi Danmarks trading-afdeling har indtil i dag hævdet at have krav på tilsammen omkring 1,1 milliard kroner via en særlig aktiekøbsaftale med bonuselement. En aftale, der blev indgået med Energi Danmarks forhenværende direktør.

Energi Danmark har hele tiden ment, at den pågældende aftale var ugyldig, fordi den daværende direktør ikke havde mandat til at indgå en sådan aftale på vegne af Energi Danmark uden godkendelse fra selskabets bestyrelse.

Aftalen blev ikke godkendt af Energi Danmarks bestyrelse i forbindelse med aftalens indgåelse.

De tre tidligere ansatte krævede oprindeligt omkring 1,1 milliard kroner i ekstraordinære bonusser, og det var egentlig planen, at sagen skulle afprøves ved de danske domstole.

Det kommer imidlertid ikke til at ske.

Indgår forlig

For at lukke sagen, er der i dag, onsdag d. 20. december, indgået en aftale om, at de tre tidligere ansatte modtager en kompensation.

Den totale kompensation for hele perioden (2022-2023) for de tre tidligere ansatte tilsammen udgør i alt 74,6 millioner kroner inklusive allerede udbetalt bonus i henhold til deres ansættelseskontrakter på i alt 11 millioner kroner.

Som en del af dagens aftale frafalder de tre tidligere ansatte alle krav mod Energi Danmark.

En fornuftsbeslutning

Bestyrelsen i Energi Danmark er overbevist om, at Energi Danmark havde en god sag. Aftalen er således en ren fornuftsbeslutning, der bunder i, at der er tale om en speciel sag med meget store beløb involveret, og at en lignende sag aldrig tidligere har været prøvet ved domstolene i Danmark.

For at eliminere enhver procesrisiko og betydelige sagsomkostninger har bestyrelsen valgt at indgå en aftale for at få sagen afsluttet. Med indgåelsen af aftalen kan Energi Danmark komme videre og koncentrere kræfterne om den fremtidige drift og udvikling af virksomheden.

Om sagens afslutning siger bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup:

"Vi har tidligere meldt ud, hvad vi mener om forløbet, så der er ingen tvivl om, at vi værdimæssigt havde lyst til at køre sagen ved domstolene. Men rationelt set er dagens aftale den rigtige løsning for Energi Danmark. Ved at indgå denne aftale har vi fjernet en lille risiko – men dog en risiko – for at tabe et meget stort beløb. I stedet for at bruge energi, kræfter og mange penge på en lang og potentielt opslidende retssag, kan vi nu fokusere på at bringe Energi Danmark godt videre. Sagen har givet anledning til at kigge Energi Danmarks governance og risikostyring grundigt igennem for at minimere risikoen for, at en lignende sag kan opstå igen. Vi bakker hundrede procent op om Louise Hahn som ny adm. direktør i Energi Danmark og om alle de yderligere tiltag, som hun måtte finde nødvendige for at skabe yderligere transparens og god governance.”

Forstår godt debatten

Djøf, der er de tre medlemmers faglige organisation, indgav i foråret stævning til retten i Aarhus i bonussagen som, særligt på grund af bonussernes størrelse, skabte stor debat og samfundsmæssig interesse.

”Og det forstår vi godt i Djøf” udtaler afdelingschef Kia Philip Dollerschell.

”Det er klart, at en sag af denne karakter deler vandene, for der er store beløb i spil. Men for Djøf handlede sagen dybest set ikke om bonussernes størrelse, men om at bistå vores medlemmer – og det gør vi uanset om bonussen er på 3.000 eller 300 millioner. Som faglig organisation kæmper vi netop for, at medarbejdere skal kunne støtte ret på de aftaler, man indgår med virksomhedens direktør."

Med dagens aftale er sagen endelig afsluttet, og parterne har aftalt, at de ikke offentligt kommunikerer yderligere om sagen og forliget. 

Mest Læste

Annonce