Foto: Shutterstock

Godt nyt: Nu får færre danskere denne type sygdom

Antallet af personer, som diagnosticeres med alkoholrelateret leversygdom er faldet de sidste 10 år i Danmark. Samtidig er prognosen for disse patienter blevet bedre: De har færre hospitalsindlæggelser og lever længere. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

De seneste år er alkoholforbruget faldet i Danmark. Og det viser sig nu i antallet af leverskader. Det har forskere fra AU og AUH netop undersøgt.

”Vi har kigget på forekomsten, hospitalsbehandlingen og dødeligheden af alkoholrelateret leversygdom i Danmark gennem de sidste 25 år,” siger ph.d.-studerende på Aarhus Universitet og læge på Aarhus Universitetshospital, Frederik Kraglund, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Antallet af nydiagnosticerede tilfælde af alkoholrelateret leversygdom faldt fra 357 per million danskere i 2009 til 240 per million danskere i 2018. Et fald som er tydeligt for begge køn og mest udtalt blandt de yngre generationer født efter 1960.

Forskerne forventer et yderligere fald i fremtiden. I dag har 40-50-årige eksempelvis en væsentligt lavere forekomst af alkoholrelateret leversygdom end 60-70-årige havde for 20 år siden, da de var 40-50 år.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Clinical Epidemiology.

”Faldet i antal personer med nydiagnosticeret alkoholrelateret leversygdom falder sammen med, at salget af alkohol i Danmark er faldet i samme periode. Årsagerne til denne udvikling har vi dog ikke undersøgt nærmere,” siger han.

Mange dør stadig af alkohol

Den solgte mængde ren alkohol er faldet med 22 procent fra 1994 til 2018. I gennemsnit blev der solgt ca. 13 liter ren alkohol per borger over 18 år i 1994, i 2018 var det tal knap 10 liter.

”Vi kan bruge resultaterne til at vise, at alkoholrelateret sygdom følger befolkningens alkoholforbrug. Selvom udviklingen går i den rigtige retning, så har vi i Danmark fortsat en høj dødelighed af alkoholrelateret leversygdom. Hvis man ønsker at færre dør af alkohol i Danmark, må man fortsat arbejde på at nedsætte befolkningens indtag af alkohol,” siger Frederik Kraglund.

Det var ved hjælp af de danske sundhedsregistre, at forskerne identificerede 41.316 patienter, som blev diagnosticeret med alkoholrelateret leversygdom mellem 1994 og 2018. I denne periode steg medianalderen ved første diagnose fra 52 til 62 år.

Ud over at færre får alkoholrelateret leversygdom, er dødeligheden også faldet siden 1994.

”En del af forklaringen på den lavere dødelighed er, at sygdommen i højere grad end tidligere diagnosticeres inden, den udvikler sig livstruende. Yderligere har patienter med alkoholrelateret leversygdom i gennemsnit væsentligt færre indlæggelser og skadestuebesøg end for 25 år siden,” siger forskeren.

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også