Foto: Shutterstock

Godt nyt til unge danskere: Aftale om sommerens prøver og eksamener fastlagt

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres i resten af dette skoleår.

Elever og kursister, som står overfor at skulle til prøve i foråret og sommeren 2021, har i længere perioder været hjemsendt til nødundervisning. På grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om, at der skal gennemføres færre prøver til sommer.

De konkrete elementer i aftalen, som dækker hele Børne- og Undervisningsministeriets område, fremgår af aftaleteksten. Eksempelvis indebærer aftalen, at folkeskoleelever skal til fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prøver. I 10. klasse afholdes fire prøver mod normalt op til 11 prøver. Elever i 10. klasse indstiller sig selv til prøve. På de gymnasiale uddannelser skal elever i 1. og 2.g til en prøve, mens elever i 1.hf skal til to prøver. I 3.g og på 2. hf skal eleverne til fire prøver. Normalt skal elever i henholdsvis 3.g og 2.hf til henholdsvis typisk cirka syv og otte-ni prøver.

Med løsningen sikres det, at eleverne får en studenter-huebegivenhed lige op til sommerferien, når de har afsluttet deres sidste mundtlige prøve. Svendeprøverne vil også fortsat kunne afholdes.

Frigiver tid

De færre prøver vil frigive tid, som i stedet skal bruges på længere undervisning til at indhente det faglige og sociale efterslæb, der måtte være. 

For de aflyste prøver vil standpunktskarakterer vil blive ophøjet til prøvekarakterer, ligesom man gjorde sidste år, så alle elever og kursister fortsat får et fuldt eksamensbevis og ikke bremses i deres videre uddannelse. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, for eksempel på hf, skal der gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver. 

Aftalen indeholder også en række andre tiltag. For eksempel får skolerne mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål. Prøvefagsudtræk offentliggøres også tidligere end normalt.

Børne- og undervisningsministeren vil – forudsat at forlængelsen af nødloven vedtages af Folketinget – omkring den 1. marts 2021 udstede bekendtgørelse med regler i overensstemmelse med aftalen. 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også