Guiden myndighederne ikke giver dig: Sådan undgår du at havne i DNA-register

Vil du beskytte dit DNA, så er her en guide til at forebygge myndighedernes anvendelse af dit DNA.

Hvis du selv vil bestemme over dit DNA så skal du handle nu. For der er ved at blive lavet en lov som gør, at du ikke selv får lov at bestemme. 
 
Lovforslaget påbyder at når DNA aflæses ved behandling eller i forbindelse med forskning, så skal DNA-aflæsningen indberettes til det ny genomcenter. Med det nye Nationale Genom Center og tilhørende lov bliver komplette oplysninger om dit DNA indsamlet ved påbud fra staten. Borgerne bliver simpelthen ikke spurgt om lov
 

Hvor går grænsen for, hvad den danske stat skal vide om den enkelte dansker uden samtykke? 

Hvad stiller vi op med den konstant gennemhullede datasikkerhed? 
 
Uanset hvor god hensigten er, vil konsekvenserne være vidtrækkende for såvel nuværende som for fremtidige generationer.
 
I Danmark indsamler myndigheder restmateriale fra blodprøver og gemmer materialet, som herefter kan blive brugt til forskning. Det gør at danskernes DNA kan aflæses i forbindelse med godkendt forskning helt uden at borgerne bliver spurgt. Det har Sundhedsministeriet foreløbig ikke ønsket af oplyse befolkningen om. Ministeriet og sundhedsmyndighederne har også fravalgt at oplyse danskerne om, hvodan man kan spærre for brugen af de gemte prøver i biobanker via det såkaldte vævsanvendelsesregister.
 
Læs mere om genomcenter og hvordan Sundhedsministeriet er gået i forsvarsposition.
 
Sådan gør du
Hvis du vil sikre dig, at dine og din families eventuelle gemte blod- og vævsprøver ikke bliver DNA-aflæst uden jeres vidende og lander i det nye genomcenter, så kan du på Borger.dk spærre således at dit væv og gemte prøver ikke bliver DNA-aflæst uden at du selv ved det ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregistret.

DNA-aflæsninger foretaget i forbindelse med egen behandling eller i forbindelse med deltagelse i et klinisk forsøg vil dog fortsat automatisk, og uden mulighed for at sige fra, blive overført til det nye genomcenter uanset om du er tilmeldt Vævsanvendelsesregistret.


 

TILMELDING TIL VÆVSANVENDELSESREGISTER.

A. 
Ved at printe blanketten til tilmeldelse ud på nedenstående link.

Udfyld blanketten på side 2. og sæt kryds i feltet: Mine blod-og vævsprøver må kun benyttes til behandling af mig selv. 

Send blanketten i en lukket kuvert til: 
Sundhedsdatastyrelsen, Vævsanvendelsesregisteret
Ørestads Boulevard 5
2300 København S.
 

 https://www.dropbox.com/s/p3gt26eavyvpt7o/Informationspjece%20vaevsanven...

_____________________________________________
B. 
Eller du kan tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret digitalt på Borger dk.
(OBS! Når du tilmelder dig digitalt får du ikke vist selve blanketten. I stedet vises der til slut blot to sætninger, som du skal vælge imellem ved at trykke på dem)
 
FØLG HERFTER DENNE BRUGSANVISNING:
 
1. Log på borger dk med NemID og tryk på "Digital Post"
2. Tryk så på ”Skriv ny post”
3. Tryk i øverste felt på siden, hvor der står ”Vælg modtager”
4. Skriv så i øverste felt ”Sundhedsdatastyrelsen” og tryk på rød søg knap til højre
5. I tredje felt: Tryk på pil til venstre for ordet Sundhedsdatastyrelsen, og scroll ned til feltet
”Til- og Framelding til Vævsanvendelsesregistret” nederst –og tryk på det
6. I feltet EMNE skriv:  ”Tilmelding til Vævsanvendelsesregistret”
7. Tryk på feltet ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om,” så falder rullepanel ned
8. Tryk på ”Nej tak, mine blod- og vævsprøver må ikke bruges”
9. Skriv i nederste store felt: ”Mine blod- og vævsprøver må kun benyttes ved behandling af mig selv. Mit genom må ikke kortlægges uden mit udtrykkelige forhåndssamtykke.”
10. Tryk på "Send" 
 

Ønsker man som forældre at melde sit barn til Vævsanvendelsesregister kan man som forældre benytte egen tilmelding via Borger.dk og skrive barns navn og CPR i tekst-felt.

Emneord: DNA-register, Thomas Birk Kristiansen, Patientdataforeningen, Sundhedsministeriet, Samtykke erklæring, Sundhedsdata, Personfølsomme oplysninger, Retten til Liv, Offentlige registre, Registering, 2017, Nytår18 Udvalgte
Thomas Birk Kristiansen på DenOffentlige.dk Jeg er praktiserende læge i Ishøj, i en kompagniskabspraksis, vi er 3 læger, der sammen ejer klinikken. Søn på 21 år fra et tidligere ægteskab, og bor på Nørrebro, København med min kæreste....
Aktivitet: Artikler: 17 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.03.18 Anders Hansen
  Fascisme

  Endnu et skridt i retning af fascismen. Det er initiativer som dette, der skal bekæmpes med alle midler. Folk kan tale om sølvpapirshatte alt det de vil. Det er de samme mennesker der siger "jamen jeg har ikke noget skjule, så mig må de godt registrere" Men som Hr. Snowden har påpeget og dokumenteret ved adskillige lejligheder, handler det ikke om at skjule noget, men om at beskytte noget. Folk der siger noget andet er flok "nyttige idioter og hvis ikke det, må de som minimum mene at vi andre er det. Det er endvidere på sin plads endnu engang citere Martin Niemöller, der er særlig aktuel i denne sag.

  "First they came for the Socialists, and I did not speak out—
  Because I was not a Socialist.

  Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
  Because I was not a Trade Unionist.

  Then they came for the Jews, and I did not speak out—
  Because I was not a Jew.

  Then they came for me—and there was no one left to speak for me. "

  Historien (også nyere) har gang på gang vist os, at særligt politikere ikke kan administrere deres opgave og desuden sjældent varetager borgernes interesser. Som nu afdøde I.F Stone og hans "Stone's weekly" gang på gang påpeger; som udgangpunkt er alle regeringer – samt enkelt individer i en eller anden magtposition reel eller imaginær – korrupte. Det er en af journalistikkens fornemmeste opgaver at afsløre denne korruption.

 • 23.03.18 Anders
  Stasi regime

  Vi betaler i forvejen for behandling selv så hvorfor skulle jeg bidrage til at gøre det "nemmere" for staten eller dens repræsentanter? Der ingen af dem der gør noget for mig. Ikke nu, ikke tidligere og bestemt ikke fremtiden. De såkaldte folkevalgte er flok sykofanter der gør hvad nogen har betalt dem for at gøre. Danmark har længe befundet sig i et deroute. Dette er blot et yderligere skub i den gale retning. Det derfor man i sin flygtede fra Danmark. Fordi stasi regimet er gået for vidt og danskerne simpelthen ikke er i stand til at "connecte the dots". De vil hellere gå i Rødovre centret og reality tv end at gøre oprør. Forvent intet af danskerne.

 • 15.03.18 Rex Andersen
  Tag bare sølvpapirshatten på igen - der er tale om tvangsindragelse af data

  Der er tale om tvangsinddragelse af dine gen-data, hvis du gør brug af det danske sundhedsvæsen/behandlingssystem. I lovforslaget om genom-centret fremgår det, at alt sundhedspersonale har pligt til at aflevere dine gen data til genomcentret. Herefter kan ministeren til enhver tid lave en bekendtgørelse, der ændrer hvad gendata må bruges til. Og når de først ligger i registret - så er fælden klappet! Der er jo efterhånden mange eksempler på, at danske politikere - herunder ministre - har uheldige forbindelser til private erhvervsdrivende, der kan have interesser i hvilken lovgivning der indføres. Det kunne sagtens være tilfælde, hvor politikere havde aktier i forsikringsselskaber, sad i bestyrelsen for et medicinselskab eller lign. og derfor havde interesser i at bruge vores gendata til noget, der ikke oplyses om ifbm. indførelsen af genom-centret.

 • 08.12.17 Anne-Marie Krogsbøll
  Svar til Steffen Andersen

  Og hvad så, hvis man faktisk går ind for forskning, men kun fri og uafhængig forskning, der ikke primært går ud på at forgylde medicinalindustrien og nogle partikasser? Har man det valg? Ikke mig bekendt.

  Og hvad, hvis man er blevet forskrækket over de evindelige eksempler på datalæk og datamisbrug - og hyppige rapporter om, at det offentlige sjusker med datasikkerheden? E det en forbrydelse at være bange for det?

  Og mht. de fantastiske muligheder for at redde patienter: Hvor mange patienter ville man kunne redde, hvis man begyndte at tage rengøring og hygiejne alvorligt på hospitalerne? Mange, mange patienter dør eller invalideres af hospitalsinfektioner herhjemme, det ved man helt uden dyr forskning, det har været børnelærdom de sidste 100 år - tager man det problem alvorligt? Sætter man alt ind på at afhjælpe det? Nej, man skærer fortsat i rengøring og hygiejne - hvilket viser det enorme hykleri i denne sag - man satser på det, der gavner storkapitalen og partikasserne, og giver forskerne spændende vellønnede jobs og gode karrieremuligheder - ikke på det, der faktisk ville redde flest liv.

 • 08.12.17 Steffen Andersen
  Fint folk framelder sig, meeen

  Så det på tide at tage sølvpapirshatten af og lige tænke over hvad man framelder sig. Det jo ikke fordi NSA eller ens forsikring får disse oplysninger og sætter jeres betaling op. Det gælder i om at forskere lettere kan modtage specifikke prøver for at udvikle ny behandlingsmuligheder.
  Jeg syntes det fint at folk framelder sig, men jeg ville ønske at folk som faktisk gjorde det vil ekskluderet fra at modtage fremtidige behandlingsmuligheder hvor DNA-registret eller andre biobanker har været brugt.

 • 06.12.17 Nicolai
  Hold nu op de har gjort det vanskeligt!

  Grotesk at det skal være så svært at takke nej til misbrug af ens gener.

  Endnu værre er; jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg framelder mit endnu ufødte barn?

 • 06.12.17 Anders Kousgaard
  Vævsregister og DNA-tyveri

  Det er fuldstændig langt ude i disse persondatabeskyttelsestider, at den danske stat ønsker at berøve samtlige danskere deres ret til (mis)bruge disse stærkt følsomme oplysninger efter forgodtbefindende uden at give os mulighed for åbent at tage stilling. Jeg har, ud over at sig Nej Tak (og ellers tak), også tænkt mig at anmelde den danske stat til EU-kommissionen for brug på mine grundlæggende rettigheder til og om beskyttelse af mine private og personoplysninger..

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også