Her er køreplanen for KL fusion med Danske Regioner

Her er køreplan og sigtepunkter for fusionen af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Tidsplan
5./18. december 2014: Bestyrelsesmøder i KL og Danske Regioner

Fusion KL-Danske Regioner

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner planlægger at slå sig sammen. Læs alt om fusionen på vores temaside. Klik her.

12./13. marts hhv. 23. april 2015: Fremlægning af fusionsmulighederne på KL’s delegeretmøde og Danske Regioners generalforsamling. Nedsættelse af sammenlægningsudvalg.

Marts/april 2016: Endelig beslutning om fusion på delegeretmøde/generalforsamling. 
August 2016: Sekretariater sammenlægges
Medio 2017: Sammenlægningsudvalg beslutter endelig organisering
1. januar 2018: Fusion
 
Fakta
- De to foreninger indgår med alle aktiver og passiver, selskaber mv. i fusionen
- Den nye organisation baseres på samme foreningsmodel som Danske Regioner og KL
- Der nedsættes et sammenlægningsudvalg bestående af formand/næstformand for de to organisationer, sekretariatsbetjent af de to administrerende direktører.
- Formandsposten i den nye forening besættes af en kommunalpolitiker. Der vil være to næstformænd: en regionspolitiker og en kommunalpolitiker.
- Et sigtepunkt er, at bestyrelsen i den nye forening udgør 25 medlemmer i første valgperiode efter etableringen –17 kommunale og 8 regionale. I følgende valgperioder udgør bestyrelsen 21 medlemmer, som partierne ved konstitueringen besætter med respekt for et passende forhold mellem kommunal - og regionspolitikere.
- KL’s adm. dir. bliver adm. dir. i den nye organisation –Danske Regioners adm. dir. bliver vice-adm. direktør. 
 
Danske Regioner er en privat interesse- og arbejdsgiverorganisation for de 5 regioner i Danmark. Danske Regioner varetager regionernes interesser, og arbejder blandt andet for at skabe et stadig bedre sundhedsvæsen, for at sikre vækst i hele landet og for at sikre sociale tilbud af høj kvalitet. Danske Regioner består af en politisk ledelse og 175 medarbejdere.
 
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver. KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere.
 
Emneord: KL, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, KL-Danske Regioner Fusion
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 23.11.14 Kurt Wissendorf Møller
  Kommunal/regional sammenlægning

  Forsøget på at sammenlægge KL og DR bliver interessant at følge. Hvad der bliver endnu mere interessant er partiernes politiske udmeldinger, som må blive en del af valgkampen til FT i 2015.
  Umiddelbart må man vurdere, at sammenlægningen kun er relevant, hvis det regionale arbejdsområde ændres, enten ved at nedlægge regionerne og lade regionernes nuværende arbejdsområde (sygehusvæsenet) overgå til kommunerne, eller lade regionernes indsatsområde overgå til staten. Hvis det sidste bliver valgt, vil det naturligvis være betydningsfuldt, at KL har et beredskab, der kan følge statens ageren. Det behøver næppe at beskæftige 175 ansatte.
  Ender sygehusvæsenet i kommunerne, vil KL naturligvis have brug for personale, der kan rådgive kommunerne og være politikskabende for det politiske niveau.
  Der kunne vælges en tredie vej ved at gøre sygehusene til selvejende institutioner, men statsfinansierede, som vi kender det fra de videregående uddannelser.
  Med denne model vil der være en bestyrelse i spidsen for det enkelte sygehus, der naturligvis har medlemmer fra den kommune, hvori sygehuset er placeret, svarende til det dækningsområde, som sygehuset betjener.
  Den sidste løsning vil givetvis være den mest demokratisk begrundede, idet der skabes en politisk styring af folketinget vedr. økonomien, og en politisk styring af lokalvalgte, hvad angår den daglige drift.
  Mit valg vil være den tredie vej.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også