Her er regeringens kultur-, medie- og foreningspolitik

Skattefrihed til OL-vindere, liberalisering af hestesporten, den kommende medieaftale og ny fordeling af tipsmidler er blandt punkterne i trekløverets kultur- og fritidspolitik.

Følgende er direkte hentet fra regeringsgrundlaget, som du han hente i sin fulde længde her
 
KULTUR, FORENINGSLIV OG MEDIER
Vi vil bygge videre på et Danmark med en rig kultur og et stærkt civilsamfund. Vi er som danskere rundet af de kulturelle værdimønstre og de traditioner, som vi opdrager vores børn efter og tror på.
 
Kultur er en afgørende del af vores identitet som nation og folk. Vi skal værne om og udvikle kulturen i dens mange facetter – med udgangspunkt i vores nationale identitet, i et stærkt og levende civilsamfund og i åben dialog med resten af verden.

Tema med artikler om regeringer

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

I det frie og åbne møde med fremmede kulturer skal vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske. Vi skal nære den kultur og kunst, som har skabt og vedvarende skaber Danmark, så vi bevarer vores kulturelle forankring.

Regeringen ønsker et mangfoldigt kulturliv, som kommer til udtryk gennem idræt, kulturarven, den skabende kunst, folkeoplysningen mv. Regeringen ønsker, at alle danskere har mulighed for at møde netop den kunst og kultur, de har glæde af og kan spejle sig i. 
 
Der skal være gode muligheder for, at danskerne aktivt kan deltage i kulturlivet – både gennem kulturelle oplevelser og som udøvende. Det danske kulturliv skal have frie og gode rammer, der fremmer kreativitet, mangfoldighed og kvalitet. Der skal være et rigt og varieret kulturudbud til befolkningen i hele landet.
 
Det frie foreningsliv og idræt
Det frie foreningsliv, folkeoplysningen og højskolerne er et vigtigt grundlag for det danske samfund og vores demokrati.
 
Foreningslivet skaber vigtige fællesskaber. Frivilligt engagement bidrager til den enkeltes livskvalitet og styrker sammenhængskraften i det danske samfund. Vi danskere mødes året rundt i de frivillige fællesskaber og knytter bånd til andre med en anden social og kulturel baggrund. Et levende civilsamfund skaber samhørighed og tillid og er med til at gøre os stærkere.
 
Det er den enkeltes ansvar at overholde dansk lovgivning. Men ved fælles hjælp kan vi skabe en retskultur, hvor de lovlydige æres, og forbrydere straffes. Regeringen støtter initiativer, herunder friluftsliv og foreninger, der er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark. Der skal derfor være gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde. Regeringen vil arbejde for, at der fortsat er en meget stor del af befolkningen, der dyrker motion og idræt og er aktive i en forening – lige fra børn til seniorer. Regeringen deler DIF’s og DGI’s målsætninger om, at i 2025 skal 50 pct. af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. af befolkningen være idrætsaktive.
 
Regeringen vil ændre fordelingen af de udlodningsmidler, som hvert år tilføres fra overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Regeringen ønsker gennem den fremtidige fordeling af udlodningsmidlerne at styrke det frie foreningsliv. Regeringen lægger vægt på, at idrætten fortsat bygger på etiske værdier og vil derfor gøre en særlig indsats for at bekæmpe doping og matchfixing både i Danmark og internationalt.

Regeringen ønsker at tiltrække store internationale sportsbegivenheder til Danmark.

Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus
De danske medaljevindere ved de Olympiske og Paralympiske Lege får en bonus af Team Danmark som anerkendelse for deres præstation. Regeringen vil fremsætte forslag om at gøre OL- og PL-præmiebonus skattefri.
 
Hestevæddeløbssporten
Regeringen vil sikre gode vilkår for hestevæddeløbssporten i Danmark og vil derfor liberalisere spil på hestevæddeløb. Hestevæddeløbssporten skal have mulighed for at omstille sig og vil derfor i en overgangsperiode modtage støtte svarende til den nuværende støtte.
 
Kultur
Regeringen ønsker en mangfoldighed i kulturpolitikken. En mangfoldighed, der sikrer kultur i hele landet.
Regeringen ønsker at føre en aktiv kulturpolitik gennem prioriteringer og målretning af de statslige kulturbevillinger. Målet er, at midlerne til kultur og kunst i videst muligt omfang kommer danskerne til gode.
Danskerne skal have adgang til store kunst- og kulturoplevelser. Regeringen lægger vægt på, at danskerne kan opleve kunst af høj kvalitet inden for alle kunstarter.
 
Den danske kulturarv rummer et væld af muligheder for oplevelser og indsigt – hvad enten det sker på et museum, på et bibliotek eller på tur gennem det danske landskab. Regeringen lægger vægt på at bevare, udvikle og formidle kulturarven både til gavn for danskerne og udenlandske turister.
 
Medier
DR varetager opgaver, som er en kulturbærende del af det danske samfund. Men der er behov for i højere grad at målrette DR’s produktion til mere grundlæggende public service for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt for at reducere antallet af kanaler.
Den nugældende mediepolitiske aftale udløber ved udgangen af 2018. Regeringen vil fremlægge et konkret forslag til fokusering af DR og en nedsættelse af licensen.
 
Privatisering af TV2
Regeringen ønsker at privatisere TV2. Forberedelse af en privatisering af TV2 vil blive påbegyndt i 2017, så privatiseringen kan ske, efter den nuværende mediepolitiske aftale for 2015-2018 udløber. Regeringen vil sikre, at der fortsat er et bredt udbud af public service-indhold efter en privatisering af TV2.
 
Hårdere kurs over for krænkende medier
Regeringen vil foreslå en markant hårdere kurs over for medier, der krænker privatlivets fred eller bringer æreskrænkende beskyldninger mv. 
 
Emneord: Ny regering, Regeringsgrundlag, Kulturpolitik, Medieaftale, Mediestøtte, Civilsamfund, Foreningsdanmark, Kunststøtte, Public service
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også