Her er regeringens nye bandepakke: Presset på bander og rockere skal øges

Danskerne skal kunne færdes på gaden uden frygt for at blive fanget i rocker- og bandegruppers skyderier. Flest muligt rockere og bandemedlemmer skal bag tremmer, og presset på rockerne og banderne skal øges. Med 28 initiativer sætter regeringen ind mod rocker- og bandekriminalitet.

Det forgangne år bar tydeligt præg af konflikt i rocker- og bandemiljøet. Med mere end en tredobling i antallet af rocker- og banderelaterede skudepisoder i det offentlige rum fra 2015 til 2016 har lovlydige borgeres liv og helbred gentagne gange været bragt i fare.
 
Vi skal ikke acceptere, at rockere og bander med rå og hensynsløs kriminalitet skaber utryghed i gaderne. Derfor præsenterer regeringen nu 28 initiativer i en ny bandepakke under overskriften Bander bag tremmer.

 Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Når tilfældige borgere bliver ramt af skud på gaden, og naboer til rockerborge ikke tør bevæge sig ud om aftenen, må vi som civiliseret samfund sige klart fra.
 
Borgerne skal være trygge overalt, hvor de færdes, og banderne skal bag tremmer. Man skal tydeligt mærke, at der er døre, der bliver lukket i, når man vælger at blive rocker eller bandemedlem. Vi sætter bredt ind med hårdere straffe og kraftig indskrænkning af prøveløsladelse. Samtidig skal rockere og bandemedlemmer efter afsoning som noget helt nyt kunne få forbud mod at opholde sig i det område, hvor de tidligere har begået kriminalitet.”
 
Flere af initiativerne adresserer den utryghed, som skyderier i det offentlige rum forårsager. Regeringen foreslår at øge straffen markant for skyderi i det offentlige rum. Med øget sikkerhed i skytteforeninger og fokus på våbenejeres opvaring af våben bliver der sat ind mod tilgangen af våben til rocker- og bandemiljøet.
 
Antallet af kriminelle rockere og bandemedlemmer på fri fod i Danmark skal holdes så langt nede som muligt. Derfor skal de rockere og bandemedlemmer, der har begået kriminalitet i tilknytning til en bandekonflikt, og som ikke er indstillede på at forlade de kriminelle miljøer, holdes i fængsel så længe som muligt. De skal kun have mulighed for prøveløsladelse, hvis de oprigtigt indgår i et exit-forløb og forlader det kriminelle spor.
 
"Man skal tydeligt mærke, at der er døre, der bliver lukket i, når man vælger at blive rocker eller bandemedlem"
Endelig skal politiet have flere redskaber til at presse rocker- og bandegrupperingerne. De skal have bedre muligheder for at lukke en rockerborg, og der skal sættes ind over for rockere og bandemedlemmers misbrug af sociale ydelser til at føre en ekstravagant livsstil. Samtidig skal politiet have flere muskler med tilførsel af 25 specialiserede analytikere til politiets operative indsats på rocker- og bandeområdet.
 
Her er regeringens 28 forslag:
 
Tryghed og sikkerhed for borgerne 
1 Skærpet straf for skyderier i det offentlige rum
2 Opholdsforbud i særlige områder efter afsoning
3 Udvidelse af bandebestemmelsen: Skærpet straf allerede ved konfliktoptrapning
4 Kommunerne skal kunne forbyde rockerborge
5 Politiet skal have lettere adgang til lukning af rockerborge
6 Målrettet politiindsats mod banders dominans i boligområder
7 Fordobling af minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben
8 Landsdækkende frit lejde-aktion
9 Private våbenejeres opbevaring af våben
10 Øget sikkerhed i skytteforeninger
11 Våbenlovovertrædelser skal konsekvent på straffeattesten
12 Udlevering af overfaldsalarmer
13 Beskyttelse af hjemløse og andre særligt udsatte grupper
 
Rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne
14 Afskaffelse af prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer dømt efter bandebestemmelsen
15 Indskrænkning af adgangen til prøve­løsladelse for alle bandemedlemmer
16 Skærpet kontrol med overholdelse af vilkår for prøveløsladelse
17 Hårdere kurs over for ledende bandemedlemmer under afsoning
18 Flere i exit
19 Tiltalefrafald for aflevering af våben for personer i exit-forløb
20 Bedre adressebeskyttelse til personer i exit-forløb
 
Pres på rockerne og banderne
21 Styrkelse af politiets operative efterforskningsenheder
22 Udvidelse af zoneforbud
23 Bedre politisamarbejde mod organiseret kriminalitet ved grænsen
24 Eftersyn af politiets godkendelser af vagter og dørmænd
25 Øget tilstedeværelse af politi ved større arrangementer
26 Indsats mod rockeres og bande­medlemmers statussymboler
27 Arbejdsgruppe skal stoppe misbrug af offentlige goder
28 Stop for misbrug af sociale ydelser
 
Emneord: Rocker- og bandepakke, Rockere, Bandekriminalitet, Bandemiljø, Bander, Søren Pape Poulsen, Justitsministeriet, Kriminalitet, 300117
Justitsministeriet på DenOffentlige.dk Justitsministeriet 
Aktivitet: Artikler: 81 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også