Hjemmearbejde og taletid hjælper mennesker videre

På Avu flex kan voksne, der har brug for 9. og 10. klasses kompetencer, arbejde alene hjemmefra og holde løbende møder med sin lærer. Mange hjælpes videre, og underviser Annie Hauerslev nyder rollen med på den måde at hjælpe mennesker videre.

Avu flex er fleksibel tilrettelagt undervisning på 9.-10. klasses niveau på KVUC's almene voksenuddannelse. Kursisterne arbejder selvstændigt hjemmefra ud fra en individuel uddannelsesplan. Undervejs i forløbet får kursisterne undervisning og faglig vejledning.

Det er lærer på KVUC, Annie Hauerslev med til give dem. Annie har været med i udviklingen af avu flex siden starten og underviser i dag i dansk og psykologi. Ifølge Annie er det den differentierede undervisning og den særlige relation mellem lærer og kursist, der gør tilrettelæggelsen til noget særligt.

FLEKSIBEL TILRETTELÆGGELSE MED UDGANGSPUNKT I KURSISTEN 

Avu flex er et tilbud til en bred målgruppe: Den fagligt stærke, kursister med deltids- eller fuldtidsjob, kursister, som ønsker at genopfriske et fag, inden de skal videre i uddannelsessystemet, og kursister som ikke trives med klasserumsundervisning. Med uddannelsens individuelle uddannelsesplaner er det muligt at tage højde for dem alle:

”På avu flex kan vi rumme en bred målgruppe på grund af de individuelle uddannelsesplaner. Tilrettelæggelsen tilstræber at tage udgangspunkt i kursistens faglige og personlige forudsætninger”, fortæller Annie.

Undervisningsforløbet bliver typisk tilrettelagt i et antal moduler pr. fagligt niveau. Hvert modul udløser et møde med en flexlærer.

”Vores en-til-en møder med kursisten giver gode muligheder for at skabe undervisningsdifferentiering for den enkelte kursist, hvor kursisten i samarbejde med læreren lægger planen fra gang til gang” fortæller Annie og fortsætter ”Processen er med til at udvikle kursistens studiekompetencer. Vi får positiv feedback på de faglige resultater, kursisterne opnår, men processen dertil er også en positiv oplevelse for kursisterne”.

DEN GODE RELATION ER AFGØRENDE

På forløbet er det den samme lærer, som følger kursisten fra start til slut. Det mener Annie, giver et godt grundlag for at udvikle den gode relation mellem kursist og lærer. En relation som er med til at understøtte læringsprocessen:

”Det skaber en høj grad af fortrolighed og er samtidig med at til at sikre kontinuitet og stabilitet i læringsprocessen. Det kan holdundervisning også, men min erfaring er, at der ved kursistens en-til-en møder med læreren i særlig grad er kontakt og mulighed for at pleje relationen. Den tætte kontakt på en-til-en møder giver kursisten taletid og udfordrer kursisten til at formulere sin faglige viden”.

Den gode relation giver ikke kun plads til at fokusere kursistens faglige mål, men også de personlige mål kommer i spil. På den måde fungerer Annie både som underviser og vejleder for kursisterne:

”Jeg optræder både som underviser og som vejleder for kursisterne. Der er selvfølgelig fokus på de faglige mål, men også de personlige mål bliver synlige på avu flex. Vi har gode muligheder for at arbejde med kursistens personlige mål i den gode relation, hvor vi gennem hele processen anerkender kursisten, roser og motiverer.”

ERFARINGSPÆDAGOGISK OG HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL UNDERVISNINGEN

For Annie er det essentielt at inddrage kursisternes erfaringer i undervisningen. På den måde finder hun som lærer ud af, hvordan hun skal møde kursisten: 

”Min tænkning omkring det at lave undervisning bygger på en erfaringspædagogisk og en helhedsorienteret tilgang til undervisning. Det er vigtigt at inddrage kursistens erfaringer og tænke helhed ind i arbejdet med det enkelte fag”. Annie mener ikke, at undervisning skal ses isoleret. Det, der ligger omkring faget og kursistens verden udenom bør også inddrages. ”Der er et liv omkring personen, som vi nogle gange er nødt til at løfte en flig af, så vi finder frem til, hvor og hvordan vi skal møde kursisten”, fortæller Annie. 

For Annie er det på mange måder en rørende opgave og funktion at være flexlærer, fordi hendes tilgang til undervisningen ofte lader hende komme tæt ind på livet af kursisterne.

”I et menneskes liv kan der være mange udfordringer, som bremser og blokerer for udvikling. Vi hjælper dem med at åbne en dør eller vindue, så de kan se nogle muligheder, som de ikke kunne se før. Vi hjælper dem videre. Det er da en fantastisk rolle at have i kursisternes liv”.

Yderligere oplysninger: Uddannelseschef Jens Bjerre-Christensen, tlf. 3141 2015, [email protected]

 

Emneord: KVUC, Annie Hauerslev, Uddannelse
KVUC på DenOffentlige.dk KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten....
Aktivitet: Artikler: 75 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også