Højesteret frifinder læge i sag fra Svendborg

Lille flertal i landets øverste domstol følger læges krav om frifindelse i sag om instruks til sygeplejerske. Dommen har skabt klare linjer, siger lægeforeningen.

En læge frifindes onsdag af Højesteret i en sag om håndteringen af en patient i Svendborg.
 
Tidligere var hun straffet med en bøde på 5000 kroner af Østre Landsret.

De syv dommere er uenige om, hvorvidt lægen havde gjort sig skyldig i grovere forsømmelse eller skødesløshed. Fire stemmer for at frifinde den tiltalte, mens tre vil dømme.

Straffesagen drejer sig om et forløb i august 2013 på Svendborg Sygehus. En mandlig patient, der led af diabetes, blev indlagt, men lægen begik fejl - blandt andet sikrede hun sig ikke, at patientens blodsukker faktisk blev målt.
 
Hun bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret, men hun fulgte ikke op på sagen, ligesom det ikke blev journalført.
 
Manden døde 1. september. Årsagen var formentlig en svær hjerneskade på grund af lavt blodsukker.
 
Flertallet af dommere lægger vægt på, at lægen kunne have en forventning om, at sygeplejersken ville give hende besked, hvis der blev målt påfaldende værdier ved undersøgelsen. 
 
Desuden kunne lægen forvente, at patienten ville få målt blodsukkeret fire timer senere i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin, noterer de fire dommere.
 
Derfor kan lægens optræden ikke betegnes som grovere forsømmelse eller skødesløshed i autorisationslovens forstand, lyder det.
 
En anden vurdering af forløbet har mindretallet på tre dommere. Lægen har "handlet i strid med basal lægefaglig viden", mener disse dommere. Problemet er blandt andet, at der ikke blev lagt en plan for behandlingen af patientens diabetes.
 
Sagen har medført røre i sundhedsvæsenet. Mange har udtalt støtte til den tiltalte læge, og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet kritiseret for at fare for hårdt frem.
 
I byretten blev hun i første omgang frifundet. Men landsretten kom i august sidste år til det modsatte resultat. 
 
Over for Højesteret har anklagemyndigheden fastholdt, at lægen skulle dømmes. Men man har også peget på forhold, som taler for, at der ikke var tale om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.
 
Normalt behandles sager i Højesteret af fem dommere. Men i nogle principielle sager udvides besætningen. Det var også tilfældet i lægesagen.
 
Lægeforening: En sejr for fornuften
Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er glad og lettet over, at Højesteret har frifundet en læge i sagen, hvor en diabetespatient døde, efter at være blevet indlagt på Svendborg Sygehus tilbage i august 2013.
 
- Frifindelsen af den yngre læge i den såkaldte Svendborg-sag er en sejr for fornuften og det eneste rigtige udfald af denne sag, som er dybt ulykkelig.
 
- Først og fremmest for patienten og de pårørende, naturligvis, men den er også af principiel betydning for lægestanden, siger han i en pressemeddelelse.
 
Det ville have fået store konsekvenser for danske læger, hvis lægen var blevet kendt skyldig, mener formanden.
 
- Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi skal tage beslutninger – nogle gange hurtigt og på et ufuldstændigt grundlag. Vi skal handle og er afhængige af hinanden og kolleger fra andre fag, siger han.
 
Den anklagede læge blev først frifundet i byretten. Senere kendte landsretten hende dog skyldig i grov pligtforsømmelse, fordi hun ikke tydeligt nok fik ordineret blodsukkermålinger af den indlagte. Men med Højesterets frifindelse er der med Andreas Rudkjøbings ord nu "kommet klarhed over juraen". Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at lægen ikke har handlet så uagtsomt, at der er tale om en grov forsømmelse eller skødesløshed.
 
OVERBLIK: Det går lægesagen fra Svendborg ud på
En kvindelig læge har været anklaget for grov forsømmelse. Onsdag blev hun frikendt i Højesteret.
Onsdag har Højesteret frikendt en kvindelig læge i den såkaldte Svendborg-sag. Lægen var anklaget for "grov eller gentagen forsømmelse eller skadesløshed i udøvelsen af sin virksomhed".
 
Her er et overblik over, hvad sagen går ud på:
 
* 5. august 2013 klokken 2.29 blev en mand indlagt på Svendborg Sygehus med mavesmerter, efter at en nabo havde ringet til 112.
 
* Han fik af en sygeplejerske blandt andet målt puls, blodtryk og temperatur, men ikke blodsukkerniveau.
 
* Lægen hævder dog senere, at hun mundtligt bad sygeplejersken om en blodsukkermåling. Det kan sygeplejersken ikke huske.
 
* Senere bliver patienten undersøgt af lægen, der i indlæggelsesjournalen noterer, at manden er diabetes 2-patient.
 
* Lægen bestiller ifølge journalen række blodprøver, men ikke en blodsukkermåling.
 
* 04.25 bliver patienten tilset af en sygeplejerske. Han har fortsat mavesmerter og kaster op.
 
* 09.27 bliver manden fundet bevidstløs med en blodsukkerværdi på 1,8.
 
* Han vågner aldrig op igen og afgår ved døden 1. september.
 
* I en senere obduktionsrapport står der, at dødsårsagen antageligt har været svær hjerneskade som følge af lavt blodsukker.
 
* Lægen blive først frikendt i byretten for et lille års tid siden. Siden blev hun i august kendt skyldig og idømt en bøde på 5000 kroner i landsretten. 
 
* Højesteret nåede dog frem til, at lægen godt nok havde begået fejl, men ikke så grelle, at der var tale om grov forsømmelse.
 
Kilde: Påstandsdokumenter fra retssagen.
 
/ritzau/
Emneord: Lægeforeningen, Patientansvar, Højesteret, Fejlbehandling, Svendborg Sygehus
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også