Holstebro Kommune

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

Telefon: 9611 7500 Website: www.holstebro.dk E-mail:

Holstebro Kommune

Artikler

 • Kommunens første fuldblods brintbil
  15.01.15 Bæredygtighed

  I går fik Holstebro fjernbetjeningen til kommunens første ’ægte’ brintbil, der udelukkende kører på brint som energikilde. Holstebro er dermed den anden kommune i landet med brintbiler i den kommunale bilpark.

 • En hjertesag i Holstebro
  06.06.13 Ledelse

  Banebrydende samarbejde mellem Holstebro Kommune, Hjerteforeningen og Børnehjertefonden underskrevet.

 • Mere viden og øget tværfagligt samarbejde om dobbeltbelastede borgere
  15.04.13

  Medarbejdere i Holstebro Kommune opkvalificeres til en mere målrettet indsats.

 • Ny udviklingspulje til folkeoplysning
  04.04.13

  Med puljen lægges der bl.a. op til nye samarbejder og partnerskaber

 • Holstebro Kommune er mest kendt
  28.02.13

  Kendskabet til Holstebro er øget markant, viser omdømmeanalyse Kendskabet til Holstebro er steget siden 2011. Holstebro er den kommune, som bliver nævnt flest gange. Kommunen har et stigende image som kultur-, handels-, uddannelses-, natur- og sportskommune. Og Holstebro skaber positive associationer hos danskerne.

 • Millionprojekt skræddersyr forløb til ældre medicinske patienter
  18.01.13

  Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune samarbejder, og Sundhedsstyrelsen støtter ordningen med 5,5 mio. kr. Overbelægning, genindlæggelser, sværere sygdomsbilleder blandt patienter, der bliver ældre og ældre og mere og mere syge. Det kan være svært at finde de gode historier på et af de områder i det danske sundhedsvæsen, der traditionelt set er mest under pres.

 • Frivillige med til at skabe ”Synergi i Vinderup”
  05.12.12

  Gode oplevelser for borgere med nedsat funktionsevne i samvær med frivillige. 

 • 200 studerende med på borgermøde om det nære sundhedsvæsen
  25.10.12

  Kristoffer Sønderbo og Amanda Riis Stengaard er begge studerende på VIA University College Campus Holstebro. Han læser til fysioterapeut og bliver færdig med uddannelsen til sommer. Amanda er i gang med andet semester på uddannelsen til pædagog, som hun kan afslutte i 2015.

 • Frivillige føler sig værdsat
  17.10.12

  På plejecentrene i Holstebro Kommune har både beboere, personale og de frivillige selv stor glæde af indsatsen ”Det giver livet værdi, når der er brug for min hjælp.” Sådan lyder én af flere konklusioner på et udviklingsprojekt, som frivillige og plejecentrene i Holstebro Kommune arbejder sammen om.

 • Innovation i udbud af genbrugshjælpemidler
  13.09.12

  KomUdbud åbner for nye ideer og fornyelse fra leverandørerne Danmarks største kommunale udbudsfællesskab, KomUdbud, der består af en række jyske og fynske kommuner, giver nu leverandører af genbrugshjælpemidler mulighed for at skabe innovation, når de afgiver deres tilbud til kommunerne.

 • Holstebro siger nej tak til at deltage i kontanthjælpsprojekt
  04.09.12

  - Alt for bureaukratisk og ufleksibelt, siger Arbejdsmarkedsudvalget om projekt ”Brug for alle” Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro Kommune har besluttet at sige nej tak til at indgå i Arbejdsmarkedsstyrelsens nye projekt ”Brug for alle”. Udvalgets begrundelse er, at det er alt for bureaukratisk og ufleksibelt.

 • Holstebro Kommune og DGI-Vestjylland på fælles mission
  31.08.12

  Partnerskabsaftale skal videreudvikle idræts- og sundhedstilbuddene til borgerne i hele kommunen.

 • Mejrup Skole i internationalt partnerskab
  22.08.12

  Lærere på Mejrup Skole i Holstebro samarbejder med kolleger i andre europæiske lande.

 • Udlicitering af Vej og Park i Holstebro Kommune
  05.06.12

  Holstebro Kommune har efterhånden mange års erfaring med udlicitering af Vej og Park og vi oplever at mange andre kommuner nu begynder at interessere sig for hvordan vi driver drift i Holstebro Kommune, oplyser Annette Vognbjerg der er afdelingschef for Trafik og Park.

 • ”Familie med Hjerte” er kommet godt fra start
  28.02.12

  De første hold førstegangs fødende forældre er startet i et nyt tilbud i Holstebro Kommune ”Familie med Hjerte”, der er et nyt og gratis tilbud til alle førstegangsfødende i Holstebro Kommune, er kommet godt fra start. De første to hold er startet, og flere hold er klar til start i løbet af marts.

 • Samarbejde om tilsyn på tværs af kommunegrænser
  01.02.12

  Et statsligt tilsynskorps til opsporing af sager om misbrug og vold imod børn og unge en dårlig idé, mener Holstebros borgmester. Rækken af sager om seksuelt misbrug, vold og vanrøgt i familier har affødt forslag om oprettelse af et statsligt tilsynskorps. Det synes borgmester i Holstebro Kommune, H. C. Østerby, er en dårlig idé.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

 • Dropper forhadt affaldsgebyr for virksomheder
  05.01.17 Infrastruktur

  Gennem flere år har virksomheder været pålagt et forhadt og bureaukratisk affaldsgebyr. Nu dropper Holstebro Kommune helt gebyret i forventning om at regeringen som lovet afskaffer det i løbet af 2017.

 • Vestjylland på vej mod ny naturpark
  20.05.16 Bæredygtighed

  Området omkring Nissum Fjord i Vestjylland er nu ”Pilot-naturpark” og dermed godt på vej til at opnå mærkningen Danske Naturparker under Friluftsrådet.

 • Kommunefusion: Aftalegrundlag på plads
  28.09.15 Politik

  Holstebro Kommune og Struer Kommune er klar med et fælles aftalegrundlag forud for en eventuel folkeafstemning om kommunesammenlægning. Læs aftalegrundlaget her.

 • Holstebro Kommune er nr. 1 i erhvervsvenlighed
  25.06.15 Ledelse

  Dansk Byggeri kårer Holstebro som landets mest erhvervsvenlige kommune i en ny analyse af erhvervslivets forhold i kommunerne.

 • Masser af eksportmuligheder i Sverige
  19.05.15 Politik

  Holstebro Kommunes vækstinitiativ ”Holstebro Goes Global” og den danske ambassade i Sverige inviterer til temamøde om eksport til Sverige, den 4. juni 2015 i Nupark, for at sætte fokus på nabolandets marked og forretningskultur.

 • Holstebro IværksætterNetværk - en vigtig brik
  29.04.15 Politik

  Holstebro Kommune vil bruge 200.000 kr. på at udvikle netværket for nyetablerede virksomheder. Dermed falder en vigtig brik i kommunens iværksættertilbud på plads.

 • Sammenhæng og kvalitet til hjerneskadede medborgere
  27.04.15 Velfærd

  Holstebro Kommune markerer den 27. april afslutningen på et projekt, hvis formål har været at forbedre tilbuddene til kommunens borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet har blandt andet sikret mere overskuelighed og sammenhæng for medborgerne via koordinatorer, som guider igennem Holstebro Kommunes og hjerneskadeområdets mange tilbud.

 • Tester udlicitering af vasketøj
  14.04.15 Velfærd

  Fra 1. maj og et halvt år frem får 130 borgere med nedsat funktionsevne i Holstebro Kommune ordnet vasketøjet hos en specialist. Den eksterne vaskeservice er et forsøg hos hjemmeplejen, der vil undersøge gevinsterne ved udlicitering af vasketøj.

 • Efter 23 år: Tog hul på motorvejen med udsigt til udvikling
  20.03.15 Infrastruktur

  19. marts 2015 blev en af de helt store dage for Nordvestjylland, da transportministeren tog første spadestik til Holstebromotorvejen. Hele Holstebro Byråd var med til startskuddet på tre års byggeri af 39 km motorvej mellem Herning og Holstebro.

 • ”Cool Kids” – behandling af børn og unge med angst bliver permanent
  16.12.14 Politik

  Behandlingsprogrammet ”Cool Kids” har positiv effekt for over 80 % af de børn og unge med angstlidelser, som deltager i forløbet. Nu bliver den succesfulde angstbehandling et fast tilbud i Holstebro Kommune.

 • Overkommelig diabetes-forebyggelse i kommunen overrasker
  05.11.14 Velfærd

  Med en relativ lille indsats i forebyggelsen af type 2 diabetes har Holstebro Kommune i samarbejde med de praktiserende læger opnået effekter, der kan matche forskningsresultater fra langt dyrere og omfattende forløb.

 • Sexekspressen rykker ind på ungdomsskolen
  16.09.14 Velfærd

  12 frivillige medicinstuderende fra landets universiteter er klar med seksualvejledning uden filter til Holstebro Kommunes 7. klasser i denne uge.

 • Naur-Sir Skole er in som udeskole
  12.09.14 Politik

  Skolen er udvalgt som demonstrations-udeskole for andre skoler i hele landet. Naur-Sir Skole er udvalgt som 1 ud af blot 15 demonstrations-udeskoler i Danmark. Dermed bliver den en foregangsskole for, hvordan skoler i hele landet kan arbejde med udeskole.

 • Du ved hvad der får pulsen op
  29.08.14 Velfærd

  Med projekt ”Op med pulsen” vil Holstebro Kommune have borgere, foreninger og andre aktører til at komme med idéer til projekter, der får flere i bevægelse.

 • Brandsprøjter og fritidsjob giver unge en ny vej
  18.08.14 Velfærd

  På torsdag overrækker TrygFonden 647.500 kroner til Holstebro Kommunes nye projekt ”Firekids, Fireguys ’n’ girls”, hvor 13-17 årige brandkadetter gennem beredskabsøvelser og jobtræning lærer om krisesituationer, får større samfundsansvar og flere personlige kompetencer.

 • Nyt talentnetværk på vej i Holstebro
  23.08.13 Politik

  Talentmiljøer blandt kultur, erhvervsliv, uddannelse og elitesport sætter hinanden stævne for at skabe netværk og samarbejde om talentudvikling.

 • Vestjysk model for social ansvarlighed skal bredes ud
  16.04.13

  Over 60 vestjyske virksomheder inviteret til møde om socialt ansvar den 18. april i Musikteatret Holstebro. En række erhvervsfolk og Holstebro Kommune har i en Task Force skabt ”den vestjyske model for social ansvarlighed”.

 • Campus for Dansk Talentakademi i Holstebro et stort skridt nærmere
  12.03.13

  Færch Fonden og Realdania har givet tilsagn om i alt 40 mio. kr. til realisering af Campus Planerne om etablering af et Campus for Dansk Talentakademi ved Helgolandsgade og Sønderbrogade i Holstebro er kommet et stort skridt nærmere. Færch Fonden og Realdania har givet tilsagn om samlet 40 mio. kr. til finansiering af projektet.

 • Model for seksualundervisning i Holstebro skal afprøves nationalt
  11.02.13

  Sundhedsstyrelsen har afsat satspuljemidler til afprøvning af modellen andre steder Udsnit af forsiden på den publikation, Sundhedsstyrelsen udsender til alle landets kommuner.

 • IT i børnehøjde i Vemb Børnehave
  05.02.13

  Interaktiv storskærm giver børnehavebørn og personale nye udfordringer Som den første børnehave i Holstebro Kommune har Vemb Børnehave fået en interaktiv storskærm. Den hænger i børnehøjde, fungerer som en iPad og er meget brugervenlig.

 • Holstebro i front i projekt for sårbare børn i folkeskolen
  28.01.13

  3,57 mio. kr. fra staten til et sundhedsprojekt i Børn og Unge Holstebro Kommune er af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udvalgt til at udvikle en styrket indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper af børn i folkeskolen.

 • Ældreråd og handicapråd går om bord i velfærdsteknologi
  28.01.13

  Inviterer politikere med til afprøvning af teknologien i Teknologisk Institut i Odense. Elektroniske toiletter og robotstøvsugere er blot et par eksempler på moderne hjælpemidler til ældre og handicappede. En rivende udvikling er i gang inden for den såkaldte velfærdsteknologi, der giver mulighed for nye løsninger i opgaver i pleje- og omsorgssektoren.

 • Holstebro skal være endnu mere international
  14.11.12

  Workshop på Nørre Vosborg skal give ideer til nye internationale aktiviteter i kommunen

 • Erhvervsudvikling på spejdermanér
  07.11.12

  Holstebro Scout Award med spejdere, virksomheder og ledere gav gode resultater og mod på mere Oven på nogle hektiske timer i weekenden er det tid til at fordøje de mange forslag, som fire virksomheder fik i denne weekend. De havde udfordret en flok unge spejdere til at komme med idéer til fremtiden.

 • Nyt butikscenter i Holstebro midtby et stort skridt nærmere
  12.10.12

  Kommunen har solgt grunden i Enghaven til entreprenør- og byggefirmaet A. Enggaard A/S Torsdag formiddag satte borgmester H. C. Østerby sin underskrift på salget af en stor byggegrund i Enghaven midt i Holstebro. Køberen er entreprenør- og byggefirmaet A. Enggaard A/S.

 • Udbetaling Danmark lagde ud i Holstebro
  02.10.12

  Den nye myndighed, Udbetaling Danmark, åbnede, og nyt ATP-center indviet

 • Holstebro Kommune ændrer tilbud om træning
  01.10.12

  ”Vi vil klare os selv” styrkes på bekostning af holdtræning for borgere i plejeboliger Holstebro Kommune har hidtil haft bl.a. to tilbud om rehabiliterende træning for at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne. Nu ophører det ene for at styrke det andet tilbud, som har vist sig at have langt den største effekt.

 • Nordvestjyske kommuner vil samarbejde om tilsyn
  05.09.12

  Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern foreslår fælles tilsyn med botilbud og opholdssteder Borgmestrene i Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner lægger nu op til et samarbejde om tilsyn og godkendelse af botilbud, opholdssteder og anbringelser i familiepleje.

 • Det er nemmest at drive virksomhed i Holstebro
  20.08.12

  Analyse fra Dansk Byggeri viser, at Holstebro Kommune er den mest erhvervsvenlige i hele landet

 • Kommunen vil bruge LEGO klodser i byplanlægningen
  16.08.12

  Erfaringer fra event under Spejdernes Lejr skal bruges i dialog med borgerne om en ny bydel på slagterigrunden

 • Nu kan Teen Town i Ulfborg realiseres
  20.06.12

   Holstebro Byråd har bevilget 300.000 kr. i tilskud til projektet - Lokale og Anlægsfonden og Færchfonden støtter også.

 • 5.000 spejdere byder på ny bydel i Holstebro med LEGO
  20.06.12

  Spejdere fra hele verden giver deres kreative bud på, hvad slagterigrund skal bruges til

 • Holstebro i front med konkurrenceudsættelse
  31.05.12

  Holstebro i top 10 med konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver Holstebro Kommune er en af de kommuner i landet, der samarbejder mest med private virksomheder om løsning af kommunale opgaver. Det viser nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunernes konkurrenceudsættelse i 2011.

 • Holstebro kåret til Årets Musikskolekommune 2012
  23.04.12

  Holstebro modtager søndag den 29. april på Plænen i Tivoli prisen som Årets Musikskolekommune 2012. Bag uddelingen af prisen står Dansk Musikskole-sammenslutning, DAMUSA. I motiveringen for valget af Holstebro som årets prismodtager skriver DAMUSA bl.a.:Unikt musikalsk miljø

 • Kick-off på stort bioethanolprojekt
  16.03.12 Bæredygtighed

  EUDP, som hører hjemme i Energistyrelsen, har via midler afsat på Finansloven, givet tilsagn om støtte på op til 9,8 millioner kroner til udvikling af forretningsplaner for en kommende bioethanolfabrik i Måbjerg mellem Holstebro og Struer.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner