Hospitals-stafetten

Hospitals-stafetten

Nutidens og fremtidens hospitaler nærmes fra alle vinkler i Hospitals-stafetten. Fra velfærdsteknologi, OPI, sygehusbyggeri og politisk opbakning til effektivitet, vækst og livskvalitet. 

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

 

Blogs

 • Mere velfærd med ny teknologi
  15.11.12 Velfærd

  I Esbjerg Kommune ser vi en positiv udfordring i at finde nye måder at tilbyde vores velfærdsindsatser på, så vi bedst muligt understøtter borgernes sundhed, egenomsorg og livskvalitet, og så vi får mest mulig sundhed for pengene. Brug af velfærdsteknologi er én af dem.

 • Fra ”user driven” til ”demand driven” innovation
  29.10.12 Velfærd

  I Welfare Tech har vi været tæt på user driven innovation gennem de mange projekter, vi er involveret i. Men der er behov for mere "demand driven innovation - hvor efterspørgslen kommer fra dem, som skal købe og finansiere løsningerne. Lidt provokerende kan vi kalde det den betalerdrevne innovation.

 • Noget om velfærdsteknologiske succeser
  10.10.12 Velfærd

  Der er ingen tvivl om, at Daintel er et skoleeksempel på, hvordan det kan lade sig gøre, at skabe en succesfuld velfærdsteknologisk virksomhed, som kan måles på Mikkel Hemmingsens tre bundlinjer: effektivitet, vækst og livskvalitet. 

 • Velfærdsteknologi styrker tre bundlinjer
  14.09.12 Velfærd

  I sit blogindlæg om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, spørger rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet, hvad Region Syddanmarks motiver er for at styrke samarbejdet mellem hospitaler, erhvervsliv og universiteter. Ganske kort er svaret: Samarbejdet styrker tre forskellige bundlinjer. Den offentlige sektor bliver mere effektiv, det skaber vækst og det kan hjælpe til at øge livskvaliteten for borgere, der for eksempel lider af en kronisk sygdom.

 • Hvad skal Danmark leve af?
  20.08.12 Politik

  Hospitaler bygges naturligvis først og fremmest for at sikre bedre og tidssvarende behandling af landets befolkning. Men det er ikke det eneste formål med et nyt hospitalsbyggeri. Hvordan tilgodeser man de øvrige formål, et nyt hospital også kunne have – og er samfundet i det hele taget tilstrækkeligt opmærksom på disse muligheder?

 • Nye ord for fremtidens hospitaler
  12.06.12 Politik

  Således beskrives et nyt hospitalsbyggeri: Det samlede billede er en frodig by med mange porte og passager, der i sin udformning er inviterende og inkluderende. Vidensaksen, der en stor langstrakt bygningskrop midt i anlægget, er som en rygrad i samspillet mellem Nyt OUH og Syddansk Universitet, således at der både arkitektonisk, flowmæssigt og funktionelt er tale om, at det ene anlæg befrugter det andet.

 • Hvordan fremtidssikres vores nye hospitaler?
  29.03.12 Infrastruktur

  Danske Regioner gennemfører 16 nye sygehusbyggerier med 43 mia. i støtte fra Sundhedsministeriets Kvalitetsfond. Hertil kommer en række andre sygehusbyggerier, som regionerne selv finansierer.Af Christian Harbo Madsen, konsulent og direktør i PwC 

 • OPI , afhængig af innovation - ikke kreative forandringer.
  19.03.12 Ledelse

  OPI, offentligt-privat samarbejde er stadig til diskussion, ikke på nivaeut om det skal være der, snarere vedrørende det manglende omfang og de mange barrierer, der opfattes som besværlige. Adm. direktør Kurt Christensen, Medisat spørger mig: hvordan forkorter man tiden det tager, at får forretningssamarbejdet op at stå, og hvordan kan perioden fra projekt til daglig drift forkortes? Endvidere spørges om omfanget af dækningsgraden for den enkelte aftale og om man ønsker dette samarbejde fra det offentliges side?

 • OPI bragte os langt
  14.12.11 Ledelse

  Jeg kunne godt ønske mig mere ledelsesmæssig opbakning på tværs af sektorerne, når der arbejdes med OPI, men lad mig også slå fast, at hvis ikke vi havde fået 100% opbakning af Ildsjælene på OUH var vi ikke kommer hertil hvor vi er i dag, skriver Kurt Christensen i Hospitals-stafetten.

 • OPI – mere end en døgnflue
  15.11.11 Ledelse

  I den seneste blog-artikel gav Lars Rasmussen, CEO for Coloplast, A/S stafetten videre til mig med bemærkningen om, at de 5 regioner sidder med en del af nøglen til at nedbryde kassetænkningen og spurgte: Hvordan gør man så det? Og hvordan kan vi blive endnu bedre til at få et mere helhedsorienteret blik på sundhedsomkostningerne?

 • Flyt fokus fra pris til helhed
  02.11.11 Ledelse

  ”Vi skal leve af innovation,” siger politikere fra hele spektret, men når vi så innoverer, har vi svært ved at afsætte produkterne på det danske marked fordi produktet bliver for dyrt. Vi har fuld forståelse for behovet for en effektivisering af sundhedssystemet, men det er ikke prisen for det enkelte produkt, der er interessant. Det er derimod totalomkostningen for samfundet, der er relevant, og det er den pris, som burde være i fokus, skriver Coloplast direktør Lars Rasmussen i Hospitals-stafetten.

 • Lad os bruge krisen til at forstå hinanden bedre
  21.09.11 Ledelse

  Der er for samfund, erhverv og universitet al mulig grund til at forsøge at stimulere samarbejdsrelationer inden for interessefællesskaber, men det er ikke simpelt at finde hinanden, skriver Peter Samuelsen i Hospitals-stafetten.

 • Universitetet - drivkraft for udvikling og innovation!
  06.09.11 Ledelse

  Universitetets rolle og bidrag til innovation og erhvervsudvikling er blevet stedse mere betydningsfuld. For at begå sig i den globale konkurrence har virksomhederne brug for adgang til den nyeste viden og til opbygning af kompetencer, der sætter dem i stand til fortsat at innovere og udvikle på eksisterende og nye forretningsområder. Samarbejde og kompetenceintegration er nøgleord, idet nye idéer og koncepter opstår ved interaktion mellem virksomheder, behandlere, forsker og brugere.

 • Katedraler, milliarder og teknologi
  22.06.11 Velfærd

  Det nye sygehusbyggeri er vores generations mulighed for at finde et nyt momentum i samarbejdet mellem det private og det offentlige. Der er behov for et fælles billede af fremtidens udfordringer og et fælles sprog på tværs af fag, virksomheder og sektorer hvis vi for alvor skal skabe synergi, skriver Henrik Villadsen i sit blogindlæg.

 • Sammen om fremtidens hospitaler
  08.06.11 Velfærd

  Vi må fokusere mere på effektivisering og partnerskaber i fremtiden, hvis vi skal have succes med fremtidens sygehuse og sundhedsvæsen. Det forudsætter en ny kultur og mere offentligt-privat samarbejde, der rækker helt ud i afdelingerne, skriver Jens Kristian Gøtrik i sit indlæg til Hospitals-stafetten.

 • Øget kvalitet og patientsikkerhed kan være løsningen på sundhedsvæsenets ressourceproblemer
  04.04.11 Velfærd

  En af de største hospitalsmæssige udfordringer er et opgør med forestillingen om, at man intet kan gøre ved blandt andet hospitalsinfektioner, skriver sekretariatsleder Beth Lilja i Hospitals-stafetten, og peger på, at vi skal lære af udlandet og øge fokus på hospitalernes kvalitet.

 • Prioritering - fra hurtig behandling til hurtig udredning
  16.03.11 Velfærd

  Hospitalsdirektør Jonathan Schloss fra Frederiksberg Hospital spørger i sit blogindlæg, hvad et regeringsskifte med en socialdemokratisk ledet regering vil betyde for private og offentlige hospitaler. Hvad skal der ske med behandlingsgarantien og diagnosegarantien, og hvad vil det betyde for patienterne og de ansatte i sundhedsvæsenet?

 • Bedst og billigst – offentlige eller private hospitaler?
  08.03.11 Velfærd

  Spis nu brød til, når privathospitalerne siger, at de er billige. Til gengæld kan det offentlige sundhedsvæsen blive langt bedre til hurtigt at stille diagnoser. Kommer et evt. regeringsskifte til at betyde noget for hospitalssektoren?

 • Patienterne skal være i centrum
  23.02.11 Velfærd

  Det burde overhovedet ikke være et debatpunkt, men det er det alligevel blevet. Privathospitalernes Brancheforening, BPK, mener at sundhedsvæsenet bør være til for patienternes skyld og ikke omvendt. Men sådan er det ikke i dag. Er man i den ulykkelige situation, at man bliver syg, kan man i dag se frem til at blive sat ind først på den ene venteliste og så derefter den anden, inden man bliver behandlet.

TILMELD NYHEDSBREV