Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel

Fra 1. juli 2014 bliver alle sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, kommer fra 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælps­niveau og er uafhængig af formue og indkomst.

Konkret sker det ved, at sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage en ydelse uden tidsbegrænsning på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af indkomst og formue.
 
Samtidig bliver der indført en ny forlængelsesregel, der tager særligt hånd om borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.
 
Sygemeldte får fra 1. juli 2014 også ret til at afvise behandling, som de ikke ønsker, uden at de derved mister deres forsørgelsesgrundlag. Derudover får sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Ingen mister forsørgelse efter 1. juli 2014
Sygemeldte, der modtager sygedagpenge den 1. juli 2014, er omfattet af de nye regler og vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis der ikke er mulighed for at få forlænget sygedagpengene efter de nuværende forlængelsesregler eller den nye forlængelsesregel for borgere med en alvorlig, livstruende sygdom.
 
Sygemeldte, der mister retten til sygedagpenge inden den 1. juli 2014, er ikke omfattet af de nye regler.
Den nye sygedagpengemodel indeholder også en række øvrige initiativer, der forbedrer indsatsen for sygemeldte. De træder først i kraft den 1. januar 2015.
 
Fra 1. juli 2014 får sygedagpengemodtagere økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der efter fem måneder kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, vil modtage sygedagpenge som i dag. Den samlede periode på sygedagpenge er også den samme som i dag. Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.
 
Fra 1. juli 2014 indføres der en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Den sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det sker på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.
 
Fra 1. juli 2014 får den enkelte sygemeldte mulighed for at afvise lægebehandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.
 
Den 1. januar 2015 indføres der en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Fast-track-løsningen giver både virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom.
 
Fra 1. januar 2015 sker indsats og opfølgning tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Fra 1. januar 2015 bliver ressourcerne i højere grad brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Det betyder også, at der ikke længere skal stilles centrale lovkrav til, hvornår og hvordan kommunen skal følge op i forhold til sygemeldte med ukomplicerede forløb, og hvor der er udsigt til, at de snarligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 113 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 12.06.14 Gitte Bach Madsen
  Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel

  Hvis jeg har forstået rigtigt så syntes jeg ikke det er i orden at dem før 1.juli 2014 ikke automatisk ryger med under den ordning, de har da lige så meget brug for det som dem efter 1. Juli 2014

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.