Foto: Forsikring & Pension
Foto: Forsikring & Pension

Nye tal: Denne by blev ramt af flest skybrudsskader i 2023

Hus og have

18/04/2024 12:20

J. Bøgen

To tredjedele af skaderne i netop den by kom på grund af et enkelt skybryd!

Hele 2322 skader blev der anmeldt i Aarhus. Og to tredjedele af dem skyldtes ét meget kraftigt skybrud i oktober 2023.

Dermed bliver Aarhus Kommune ufrivillig indehaver af den tvivlsomme rekord, som den by i landet, hvor der i fjor blev anmeldt flest skader efter skybrud.

Lige efter følger København og Odense med hhv. 1855 og 1526 anmeldte skader efter skybrud.

Det viser nye tal fra F&P – forsikrings- og pensionsbranchen.

Forfærdeligt år

2023 har i det hele taget været et rædselsår for skybrudsskader med flere end 22.000 anmeldte skader.

"Over hele Danmark mærker vi nu meget tydeligt konsekvenserne af klimaforandringerne, og i 2023 har særligt Aarhus mærket, hvad voldsomme mængder af nedbør betyder. Men mange andre steder i landet står danskere også i den ulykkelige situation, at de får oversvømmet deres boliger og sommerhuse. Hvis vi ikke skruer markant op for klimatilpasningen, vil vi i fremtiden nå dertil, at der vil være huse og områder i Danmark, der ikke kan forsikres," siger Pia holm Steffensen, underdirektør, F&P.

F&P opgør for første gang skader efter voldsomt vejr, så man kan se, hvilke dage, skaderne rammer. Og skaderne efter nedbør i 2023 samler sig tydeligt om fire kraftige skybrud.

Men den dag i oktober, hvor Aarhus blev ramt af massive regnmængder, stikker ud.

Særligt fordi den lå uden for sæsonen for skybrud, som normalt slutter i september.

Politisk forslag

Og efter et usædvanlig vådt og skadesfyldt år spiller branchen nu ud med en samlet plan for klimasikring på nationalt, kommunalt og privat niveau.

"Klimaforandringerne er her, og de er her nu. Vi kan mærke konsekvenserne helt tydeligt. Vi har talt meget om hockeystave i den danske klimadebat, men den ærgerlige sandhed er, at antallet af klimaskader i danske hjem vil udvikle sig i lige præcis den retning, medmindre vi hurtigt og langt mere ambitiøst end hidtil investerer i at forebygge skaderne," siger Pia Holm Steffensen.

F&P foreslår i planen, at staten som minimum bør investere samme beløb i klimasikring og forebyggelse af klimaskader som der udbetales til reparation og udbedring – altså omkring 3 mia. kroner. årligt.

Samtidig indeholder planen et forslag om, at kommunerne skal indføre klimakrav som fast del af lokalplanerne, hvilket skal skabe overblik over zoner, der er udsat for oversvømmelse, så købere kan få oplysning om risikoen, inden de køber en grund eller en ejendom. Muligheden for at forsikringsselskaberne kan dele oplysninger og data om skader med kommunerne skal tilsvarende være med til at kvalificere kommunernes indsats og prioritering, så man fokuserer på de områder, hvor de fleste værdier går tabt. Og så skal kommunerne stille specifikke krav til nybyggeri i kystnære områder og områder, der ligger lavt i terrænet, så vi ikke bygger os til flere problemer i fremtiden.

"Klimasikring er en kæmpe opgave og ikke noget den enkelte borger kan sørge for alene. Det er en national opgave, der kræver høj prioritet, samarbejde og indsats på alle niveauer. Derfor spiller vi ud med konkrete forslag til en klimasikringsplan, som vi glæder os til at drøfte både med regeringen og kommunerne," siger Pia Holm Steffensen.

Mest Læste

Annonce