Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Organisationer går sammen: Vil fritage disse danskere for ejendomsskat

Hus og have

11/05/2023 08:26

J. Bøgen

Det er ikke ligefrem to organisationer, man normalt ser komme med et fælles forslag.

Naturen i Danmark har brug for et løft.

Men lige nu mangler private jordejere incitamenter til at skabe og bibeholde natur på deres arealer.

Derfor er Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri nu gået sammen om et politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer for at betale skat - også kaldet grundskyld.

"Danmark halter bagefter, når det handler om at gøre en indsats for naturen. Derfor er jeg rigtig glad for, at Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening står sammen om et reelt bud på, hvordan vi får skabt mere og bedre natur på særligt de private arealer," siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær:

"Det er helt nødvendigt, at vi tænker de private arealer mere med som en del af indsatsen, end det har været gjort hidtil."

Fritagelsen bør gælde for arealer beskyttede under naturbeskyttelsesloven – også kendt som paragraf 3-arealer.

Ifølge Miljøministeriet er omkring 420.000 hektar i dag beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det svarer til godt 10 procent af Danmarks areal.

Omkring 350.000 hektar er privatejede.

Langt fra internationale naturmål

De senere år har der politisk været stort fokus på naturen på de statslige arealer. Der er lavet politiske aftaler om mere urørt skov, om 15 naturnationalparker, og senest har den regeringen meldt ud, at man vil lave yderligere fem naturnationalparker på offentlige arealer.

Det er godt, men processen går desværre for langsomt og udfordringerne er store, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

"Vi står i en biodiversitetskrise, hvor arter uddør i et historisk højt tempo, og den danske natur er under et ekstremt pres. Danmark er bundskraber i EU, når det gælder andelen af landarealet udpeget til beskyttet natur," siger hun.

Maria Reumert Gjerding tilføjer, at Danmark samtidig presses af både EU og FN, hvor der er vedtaget ambitiøse planer om mere beskyttet natur.

"Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan stå sammen om de her anbefalinger, som vil kunne styrke incitamenterne til at skabe mere og bedre natur på private arealer, for det mangler i den grad i dag."

"Vi mener, at naturen skal være skattefri - nøjagtig som man i dag fritager andre ydelser og produkter for skat, fordi de løser en særligt samfundsmæssig opgave. Det gælder fx aviser, sundhedsydelser, undervisning og velgørende organisationer. Formålet er at give de danske grundejere et tydeligt incitament til at skabe mere natur på deres ejendomme."

Natur skal belønnes

Forligskredsen bag den seneste skatteaftale om boligbeskatning har netop besluttet, at der skal udarbejdes en særlig naturkategori, så mindre landejendomme, der ønsker at omlægge jord fra produktion til natur, ikke bliver beskattet uforholdsmæssigt hårdt.

Beslutningen om en naturkategori kom efter, at det kom frem, at særligt mindre landejendomme ville blive beskattet ekstra hårdt med det nye skattesystem.

Derved kunne de altså blive tvunget til at opgive naturarealer eller frasælge dem til store industrilandbrug.

"Naturen skal skattefritages i den løsning, som politikerne nu skal til at sætte sig ned for at finde. En skattefritagelse af §3 natur vil sikre et positivt incitament for ejere af mindre landejendomme til at bibeholde og etablere naturarealer," siger Maria Reumert Gjerding.

Mest Læste

Annonce