Huset Zornig

Huset Zornig

Prinsesse Charlottes Gade 49, DK-2200 København N

Telefon: 3311 0170 Website: www.husetzornig.dk E-mail:

Huset Zornig stræber efter at blive en samlende platform for eksisterende og kommende initiativer på udsatte området i Danmark.

Huset Zornig er uafhængigt af partipolitiske særinteresser. Huset er stiftet og ledet af Lisbeth Zornig Andersen.

Huset har følgende hovedaktiviteter:

 • Udvikler ny viden og praksis om udsatte mennesker i samarbejde med eksperter og praktikere
 • Rådgiver myndigheder, institutioner og virksomheder om effektive metoder og politik på udsatte området
 • Yder støtte via en almennyttig fond til socialt udsatte familier og initiativer, der støtter viden om socialt udsatte mennesker

Blogs

 • Zornigs otte bud på et bedre børneliv
  11.11.16 Velfærd

  Børnene møder alt for mange forhindringer frem mod det gode bæredygtige voksenliv. De er tilmed blevet større og flere de senere år. Her er otte bud på et bedre børneliv.

 • Lad os dog få mål for integrationen
  30.09.16 Politik

  Debatten om integration bygger hovedsagelig på antagelser. Det kan føre til politiske beslutninger, der mere bygger på myter end fakta. Vi har brug for konkrete mål, der kan kvalificere integrationsindsatsen.

 • Tidligere underviser: Sådan giver vi flygtningebørn en god start i skolen
  14.09.16 Velfærd

  Jeg undrer mig over ideen om at sende nytilkomne børn direkte i en almen klasse i folkeskolen. Med min mangeårige erfaring i undervisning af flygtningebørn og migranter og som tidligere lærer i folkeskolen ser jeg bedre løsninger, skriver Dorte Ortved.

 • Hold med at tænke så meget: Børn skal ikke have piller
  07.09.16 Velfærd

  Psykiske lidelser hos børn og unge eksploderer. Hvis vi skal vende denne markante stigning må vi lytte til den nyeste forskning og etablere et helt nyt mere præcist behandlingsfokus i Danmark. Metakognitiv terapi leverer et stærkt bud.

 • Ny forskning ser på ressourcerne: Brændte børn kan noget
  01.09.16 Velfærd

  Forskningsprojekt kortlægger socialt udsatte børns ofte afvigende adfærd som en potentiel ressource, der ikke nødvendigvis skal normaliseres, men kanaliseres konstruktivt – til glæde for dem selv og samfundet

 • Zornig efterlyser ligestilling for udsatte i grundlovstale
  05.06.15 Velfærd

  Velfærdssamfundet sparker i stigende grad nedad på de svageste i stedet for at løfte dem. Der er behov for reel ligestilling for alle borgere, også de mest udsatte, siger Lisbeth Zornig Andersen i sin grundlovstale.

 • Zornig: Sådan forhindrer vi børneudsathed
  26.05.15 Politik

  Det koster samfundet over 100 milliarder kr. at tabe socialt udsatte børn og unge. Det er ifølge Lisbeth Zornig Andersen, tidligere Børnerådsformand, både menneskeligt og økonomisk uholdbart. Et Børneårsmøde skal tage første skridt mod at løse udfordringerne for alvor.

 • Skal vi lynche eller hjælpe de pædofile?
  15.05.15 Politik

  Det er for langt ude, når Dansk Folkeparti mener, at vi skal omdele løbesedler, når en pædofil flytter til nabolaget, så forældre kan beskytte deres børn. Det avler kun frygt og mistænkeliggørelse. Der er bedre måder at sætte ind på.

 • Så langt så godt
  18.09.13 Velfærd

  En national socialplan er nu offentliggjort – og det er fint med en plan, men hvad gør vi så nu? Vi mangler stadig alt det, som rent faktisk skal gøre en forskel.

 • Facebook-velfærd er en falliterklæring
  22.08.13 Velfærd

  Velfærdsservicen i Danmark lever ikke i sig selv op til dens sigte, når den går hen over hovedet på dem, som har mest behov for, at benytte sig af den.

 • Etik, og det at dokumentere overfald som barn
  15.08.13 Velfærd

  Min klumme fra Ekstra Bladet d. 12. august. Om at dokumentere et overfald - og om en fordrejet etisk diskussion, som egentlige burde handle om det mishandlede barn.

 • Der skal brydes vaner og tænkes nyt
  19.03.13 Velfærd

  Første indlæg på min, Lisbeth Zornigs, blog. Her tager jeg afsæt i mine mange samtaler med de tankevækkende gæster i programmet Zornigs Zone 

Artikler

 • Zornig: Alarmerende stigning i antallet af udsatte unge
  12.03.18 Velfærd

  Antallet socialt udsatte unge er næsten tredoblet på kun to år. Ikke kun blandt unge fra socialt udsatte kår, men også blandt middelklassen mange unge. Lisbeth Zornig Andersen advarer om, at vi er ved at skabe fremtidens tabere.

 • Zornig advarer inden kommunalvalg: Brug erfaringer og undgå Trump-bølge
  21.02.17 Politik

  Lisbeth Zornig Andersen ser en risiko for et kommunalvalg, som deler Danmark endnu skarpere op i en veluddannet elite og en frygtsom underklasse, der bekriger hinanden, hvis ikke politikerne tager borgernes bekymringer alvorlig. Erfaringerne fra demokratikampagnen Stemmer på Kanten kan måske gøre en forskel, påpeger hun.

 • Zornig: Vi sender flere unge på kanten
  27.01.17 Velfærd

  Der er behov for at nytænke ungeindsatsen, hvis ikke flere unge skal ende på kanten af samfundet. Det seneste tiårs tiltag har ikke fået flere i uddannelse og beskæftigelse – derimod vokser selvskade, misbrug og hjemløshed blandt de unge. Lisbeth Zornig Andersen advarer om, at vi som samfund skubber en gigantisk milliardregning foran os i form af overførselsindkomster til alle dem, der ikke magtede livet, hvis vi ikke nytænker ungeindsatsen radikalt.

 • Over 13.000 børn er anbragt: Her er fem forhold vi ved for lidt om
  23.11.16 Velfærd

  Rigsrevisionens kritik af indsatsen over for anbragte børn bør skabe debat. Der findes faktisk bedre måder at hjælpe børnene og som rummer større samfundsmæssige gevinster. Spørgsmålet er, om vi politisk er klar til at nytænke indsatsen med afsæt i evidensbaserede metoder?

 • Zornig: Milliardgevinst i ny ungeindsats
  01.11.16 Velfærd

  Antallet af unge på kanten af samfundet stiger alarmerende hurtigt. Mere end hver tiende står i dag uden uddannelse eller job – og uden udsigt til det. Der er behov for en ny, helhedsorienteret tilgang til de unge. Mariagerfjord visker tavlen ren og tænker ungeindsatsen om fra grunden.

 • Flygtningenes kamp for integrationen
  09.09.16 Politik

  For et år siden hjalp vi en flygtningefamilie på vej mod Sverige. Vi besøgte dem et år efter. De kæmper for at blive integrerede, skriver Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig ...

 • Sådan finder vi op mod 20 mia kroner: Skab flere unge mønsterbrydere
  15.06.16 Velfærd

  Der er en stor uforløst samfundsgevinst i at hjælpe socialt udsatte unge til uddannelse og beskæftigelse. Selv hvis det kun lykkes at bryde mønstret for 20 pct. af de omkring 4.000 unge, der hvert år havner på kanten af samfundet, er der en samfundsøkonomisk gevinst på over 5 mia. kr. i det.

 • Rapport: Derfor tier børn om seksuelle krænkelser
  28.09.15 Velfærd

  Ny rapport fra Huset Zornig viser, at børn ofte tier om seksuelle krænkelser, fordi de ikke ved, hvordan de skal sige fra eller hvad der sker, hvis de siger det til en voksen. Det fastholder mange i et ofte langvarigt og livsødelæggende krænkelsesforløb. Der er behov for en styrket oplysningsindsats, er anbefalingen fra de seksuelt krænkede børn selv.

 • Zornig udvikler mønsterbryderprogram
  16.04.15 Velfærd

  Danmark skal have flere mønsterbrydere. Derfor vil Huset Zornig nu i samarbejde med kommuner, skoler og virksomheder udvikle et egentligt mønsterbryderprogram, der hjælper socialt udsatte unge til uddannelse og job.

 • Rapport: Social efterretningstjeneste skal finde udsatte børn
  04.03.15 Velfærd

  De danske myndigheder bør gøre som briterne og samkøre sociale data for tidligt at opspore socialt udsatte familier med børn, der har brug for hjælp. Den sociale efterretningstjeneste kan forhindre sociale katastrofer som ”Brønderslev-sagen”. Det konkluderer en ny rapport fra Huset Zornig.

 • Exitprogram for socialt udsatte kvinder og børn
  05.10.14 Velfærd

  Huset Zornig vil i samarbejde med Zonta Aarhus II undersøge mulighederne for at etablere et socialt exitprogram for udsatte og voldsramte kvinder og børn. Det sociale exit-program har til hensigt at hjælpe kvinder og børn til en ny start på samme måde, som eksisterende exit-programmer hjælper bandemedlemmer og prostituerede.

 • Stemmer på Kanten: Tænk nyt i boligindsatsen for socialt udsatte
  09.06.14 Politik

  At gå fra et liv som hjemløs til en tilværelse i egen bolig er svært for mange, og ofte ender folk på gaden igen, når de har fået anvist et hjem af det offentlige. Lyt til brugerne, siger Stemmer på Kanten, og skab løsninger, der hjælper de udsatte.

 • Rekordstor stigning i valgdeltagelse blandt socialt udsatte
  04.06.14 Velfærd

  Valgdeltagelsen blandt socialt udsatte steg med 9 procentpoint under kommunalvalget i 2013. Det fastslår forskere i ny rapport. Resultatet overgår alle ekspertforventninger.

 • Zornig til valgets vindere: husk jeres sociale ansvar!
  26.05.14 Politik

  Hundredevis af frivillige timer er igennem de sidste uger blevet lagt i at føre EU-kampagne i foreningen Stemmer på Kanten. Zornig opfordrer nyvalgte EP-medlemmer til at huske de socialt udsatte i EU.

 • Rapport: Socialpolitisk idekatalog fra socialt udsatte
  12.05.14 Velfærd

  Huset Zornig udgiver i dag rapporten ”Stemmer fra kanten”, hvor socialt udsatte sætter ord på ideer og behov i socialpolitikken. Det er nødvendigt at inddrage de svageste borgere i løsningerne, hvis de skal virke, siger Lisbeth Zornig Andersen.

 • Zornig til socialt udsatte: Stem til EU-valget
  05.05.14 Politik

  Fattigdom og social udstødning vokser i hele Europa, og EU gør for lidt for at sikre alle borgere et godt liv. Derfor vil Lisbeth Zornig Andersen, formand for foreningen Stemmer på Kanten, mobilisere socialt udsatte til EU-valget den 25. maj.

 • Rapport advarer mod nomadebegreb
  08.04.14 Velfærd

  De socialt udsatte nomadefamilier advarer myndighederne mod at begrebet ”nomadefamilie”. Begrebet har fokus på antal flytninger, frem for de sociale udfordringer i familierne, som oftest udløser flytningerne.

 • Rapport: Sådan kan nomadefamilier hjælpes
  08.04.14 Velfærd

  Socialt udsatte nomadefamilier har formuleret en række anbefalinger til hvordan myndighederne kan forebygge og afhjælpe lukkede nomadefamilier, som i de senere år er blevet kendt for grove overgrebssager på børn.

 • Krænkede nomadebørn kritiserer myndigheder
  08.04.14 Velfærd

  Seksuelt krænkede børn i de såkaldte nomadefamilier kritiserer i skarpe vendinger myndighederne for at lade stå til og ikke hjælpe dem ud af overgrebene. Børnene efterlyser hurtigere handling, tvangsfjernelser, tvangsbehandling af forældrene.

 • Underdanmark skal smile igen
  13.11.13 Velfærd

  Mange års misbrug eller liv på gaden sætter fysiske spor. Nu skal et nyt samarbejde forhindre smertende tænder og dårlig selvtillid ved at finde smilet frem hos de udsatte.

 • Prostitueret: Den lykkelige luder findes ikke
  12.11.13 Velfærd

  Prostitution var for Marlene Simoni vejen ud af en negativ social arv præget af overgreb og misbrug. Men ludere er ikke lykkelige, og det er blandt andet fordi de har dårlige forhold, mener hun.

 • Biologiske børn i plejefamilier svigtes
  09.10.13 Velfærd

  Sara oplevede seksuelle overgreb fra flere plejebrødre hos hendes forældre, der åbnede deres hjem for udsatte børn. Det kunne have været undgået, hvis hendes forældre havde fået den rigtige vejledning fra kommunen, mener hun selv.

 • Socialt udsatte underviser faglærte
  08.10.13 Velfærd

  En helt ny slags kurser vender nu op og ned på den generelle forståelse undervisning. På Lisbeth Zornig Andersens nye kurser er det nemlig dem, der har livserfaring på området, der skal undervise de faglærte.

 • Zornig: Socialplan udfordrer kommunerne
  12.09.13 Velfærd

  Det er godt med en ny socialplan for Danmark, men hvis målene skal nås, kræver det en radikal nytænkning i kommunerne. Det er ikke nok til at løfte samfundets svageste, mener tidligere børnerådsformand Lisbeth Zornig Andersen

 • Ny undersøgelse skal hjælpe forældrene til anbragte børn
  27.08.13 Velfærd

  Huset Zornig laver nu en helt ny undersøgelse af anbragte børns forældre. Det er nemlig også vigtigt for børnenes trivsel, at deres biologiske forældre har det godt. Det er en innovativ idé, mener VMOK fonden, som støtter projektet med 88.000 kroner.

 • Big Fat Snake giver støttekoncert for Zornigs frivillige
  21.08.13 Velfærd

  Som støtte til Lisbeth Zornig Andersens kamp for socialt udsattes stemmer til kommunalvalget 2013, spiller Big Fat Snake koncert for kampagnens frivillige på Lolland den 20. november.

 • Zornig indvier kampagnekontor på Lolland
  21.08.13 Velfærd

  Lisbeth Zornig Andersen åbner sit kampagnekontor på Lolland lørdag d. 24. august. Herfra skal der føres valgkamp for socialt udsatte.

 • Zornigs kamp for socialt udsattes stemmer breder sig
  15.08.13 Velfærd

  Valgkampagnen Stemmer på Kanten, som skal få socialt udsatte til stemmeurnerne ved det kommende kommunalvalg, har nu base i fem forskellige kommuner.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV