IKA Dialogprisen 2018

De nominerede til IKA Dialogprisen 2018 er...

 • Esbjerg Kommunes Udbudspanel
 • Rigspolitiet
 • Frederiksberg Kommune

Se begrundelsen for nomineringen herunder.

Esbjerg Kommunes Udbudspanel
Esbjerg Kommune har i foråret 2017 nedsat et udbudspanel, der skal styrke dialogen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Det er en ekstraordinær og nytænkende indsats, som bør belønnes med IKA Dialogprisen.

Esbjerg Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at styrke dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver ved altid at afholde teknisk dialog samt efterfølgende sende dele af udbudsmaterialet i høring, men tog i 2017 springet ind i noget helt nyt.

På baggrund af inspiration fra City of London oprettede Esbjerg Kommune, i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, Udbudspanelet, hvor det lokale erhvervsliv er bredt repræsenteret i en dialog omkring udbud og indkøbsaftaler.

Formålet med Udbudspanelet er at skabe et tættere bånd mellem Esbjerg Kommune og Esbjergs lokale erhvervsliv. Panelet funger som ambassadører for Udbud & Indkøb og for de udbud, der laves. 

Rigspolitiet

Rigspolitiet har gennem nytænkning af tolkehåndtering - fra bestilling til betaling - optimeret processen for både tolke, betjente og for økonomiafdeling. Bestilling af tolkeydelser har traditionelt været forbundet med et manuelt, papirbaseret kvitteringsforløb, hvor tolken selv har skullet beregne pris og kørsel ud fra rammeaftalen, samt scanne bilag og fremsende en elektronisk faktura. Med den nye løsning, kaldet PolService, får tolken automatisk beregnet honoraret for den leverede ydelse ud fra gældende timesatser baseret på bl.a. tolkens uddannelsesniveau. Tolken får samtidig sikret korrekt angivelse af kørselsgodtgørelse. Det hele leveres elektronisk og så er det blot at sende fakturaen med et klik.

Hos Rigspolitiet er bestillingsprocessen for den enkelte betjent blevet nemmere, da man gennem PolService på mobiltelefonen, kan finde den nærmeste tolk, der håndterer netop det sprog, man skal bruge - uanset i hvilken politikreds i landet man er, og uanset om der er tale om mundtlig eller skriftlig tolkning. Samtidig bliver kvitteringen automatisk indlæst i Rigspolitiets indkøbsportal Tricommerce, hvor den kan godkendes og kontrolleres op imod fakturaen. Løsningen har ikke kun hjulpet tolkene og betjentene, men har også sparet Rigspolitiet for både tid og penge. Dels har Indkøbs- og økonomiafdelingen fået et langt bedre overblik over bestilte tolkeydelser, der alle er fuldt konteret og har alle påkrævede informationer angivet, og dels er grundlaget sikret for, at man automatisk kan matche ordrer og fakturaer, hvilket kan optimere controlling og håndtering af fakturaerne. 

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune har gennem en årrække arbejdet strategisk og dialogsøgende i bestræbelserne på konkurrenceudsættelse og udvikling af offentlig-privat samarbejde. Kommunen fremstår som et foregangseksempel på en målrettet strategisk indsats i tæt dialog med tilbudsgivere og erhvervsorganisationer.

Udbudsstrategien, som Frederiksberg Kommune har udarbejdet, skaber overblik og bidrager til en konstruktiv dialog mellem kommunen og potentielle tilbudsgivere om, hvordan der skabes mere og bedre udbud af kommunale opgaver. Det styrker det fælles strategiske mål om at give borgerne den bedst mulige service for skattekronerne.

Udbudsstrategien for Frederiksberg Kommune er baseret på en screening af kommunens samlede budget, og en gennemgang af opgaveløsningen inden for både tekniske og borgernære områder. Det har for det første givet kommunen bedre indsigt i potentialet for at konkurrenceudsætte de forskellige opgaver i kommunens opgaveporteføjle - og afsøge mulige samarbejdsformer med den private sektor. For det andet har udbudsstrategien givet de private leverandører et overblik over, hvilke opgaver kommunen planlægger at konkurrenceudsætte. 

Læs uddbydende begrundelse for nomineringerne på ika.dk

IKA - Foreningen af offentlige indlkøbere på DenOffentlige.dk IKA er en forening af offentlige indkøbere og har eksisteret i 30 år. ...
Aktivitet: Artikler: 10 | Events: 2 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.