Implementering af læringsplatform: 6 gode råd

Rammesæt den digitale forandring, giv implementeringen tid og styrk teamsamarbejdet. Sådan lyder nogle af de gode råd fra projektleder Mads-Peter Galtt i KL til de skoleledelser, der lige nu er i gang med at implementere læringsplatforme.

Implementeringen af læringsplatform er i fuld gang på landets folkeskoler. Det stiller krav til skoleledelsen, som skal gå forrest i den digitale forandring og styrke medarbejdernes lyst og evne til at anvende læringsplatforme og styrke den digitale dokumentations- og evalueringskultur.

Mads-Peter Galtt er projektleder i KL, hvor han arbejder med den organisatoriske implementering af Aula og læringsplatforme under BrugerPortalsInitiativet (BPI).

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Han underviser også på et tre dages kursus, hvor skoleledere bliver klædt på til at facilitere, understøtte og lede den digitale forandring, der sker på skolerne lige nu. Her giver han seks gode råd til, hvordan skoleledelsen lykkes med den organisatoriske implementering af læringsplatforme:

1. Hold fokus på, at læringsplatformen skal understøtte elevernes læring og evalueringen af denne

Læringsplatformen skal understøtte arbejdet med at skabe god undervisning og læring for alle elever. Det er vigtigt, at opgaven med at lægge planer for og fastlægge tidsfrister for medarbejdernes tekniske brugerfærdigheder ikke fjerner fokus fra selve idéerne om den læring, som redskabet skal understøtte, og arbejdet med at følge op på det pæda­gogiske personales erfaringer med anvendelsen og udviklingen af skolens evalueringskultur.

2. Brug stærke og motiverede didaktikere som superbrugere

Uddannede superbrugere hjælper med at implementere læringsplatformen og støtte deres kolleger. Her viser erfaringen fra flere skoler, at det er en styrke, når disse medarbejdere er rekrutteret på et velovervejet grundlag, f.eks. ved at bruge dygtige didaktikere, som i forvejen er motiverede for opgaven. Motiverede superbrugere er nemlig mere end teknisk support. Med den rigtige superbruger kan han eller hun komme til at spille en vigtig rolle som didaktisk vejleder og ambassadør for det nye system frem for kun at være teknisk support. Det er samtidig vigtigt, at skolen organiserer superbrugerens arbejde, så funktionen ikke kun bliver for de få.

3. Rammesæt kurser og prioritér ledelsesdeltagelse

Deltag i de kurser, skolen afholder for det pædagogiske personer. Så har I bedre forudsætninger for at tale med medarbejderne om, hvordan læringsplatformene kan styrke arbejdet. I kan med fordel koble kursernes øvelser til lærernes forberedelse af egen undervisning, så kurserne får et konkret og anvendelsesorienteret perspektiv. Hvis I starter kurserne med en præsentation af baggrunden for de digitale forandringer i regi af BrugerPortalsInitiativet, får medarbejderne fra starten en fælles forståelse for de forandringer, I er i gang med.

4. Skab gode teamstrukturer

Et velfungerende teamsamarbejde styrker udbyttet af læringsplatformen. Erfaringer fra skoler med en veludviklet teamstruktur peger på, at en læringsplatform er velegnet til at lette arbejdsdelingen i forbindelse med tilrettelæg­gelse af undervisningen. Desuden oplever lærere og pædagoger, at læringsplatformen passer godt til en praksis, hvor man diskuterer og sparrer om mål for elevernes læring. Lærere, som i høj grad forbereder undervisningen alene, kan omvendt risikere at opleve at få en større mængde arbejde, og det kan tage længere tid at lære at anvende læringsplatformen.

5. Giv plads til at lege og eksperimentere

Det er vigtigt at give plads til, at den enkelte lærer og pædagog kan finde sig til rette med redskabet, gøre det til sit eget og integrere det meningsfuldt i sit arbejde med elevernes læring. Erfaringer fra lærere og pædagoger viser, at vejen dertil bl.a. handler om at lege med red­skabet, at eksperimentere med det og indstille sig på, at alle detaljer i arbejdet på læringsplatformen ikke behøver at være per­fekt fra starten.

6. Afsæt god tid til implementering

Det tager tid at implementere den digitale læringsplatform, og på nogle skoler er der f.eks. udfordringer forbundet med at anvende læringsplatformen sammen med eleverne i indskolingen. Det er derfor vigtigt, at skoleledelsen stiller realistiske forventninger til brugen af læringsplatformen, og at der løbende bliver fulgt op på medarbejdernes udvikling og erfaringer med at anvende læringsplatformen til at skabe god undervisning for alle elever.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

De seks gode råd er formuleret med udgangspunkt i rapporten ’Implementering af digitale læringsplatforme. De første erfaringer’ fra Danmarks Evalueringsinstitut (2016)

Forandringsledelse for skoleledere: Tre dages kursus

KL og COK har udviklet et kursus, der understøtter skoleledelserne i den organisatoriske implementering af læringsplatforme og Aula som en del af Brugerportalsinitiativet (BPI).

Vi sætter fokus på forandringsledelse i et digitalt perspektiv, og i løbet af tre undervisningsdage får skoleledelsen ny viden og konkrete værktøjer til at:

 • understøtte det pædagogiske personale i at anvende læringsplatforme
 • bruge læringsplatforme som pædagogisk ledelsesværktøj
 • udvikle skolens digitale dokumentations- og evalueringskultur
 • lede det fagprofessionelle samarbejde om elevers læring i en digitalt understøttet praksis
 • håndtere og lede de processer, som følger med implementering og ledelse af digitalisering i folkeskolen.
 • Efter kurset har I som ledelsesgruppe en bedre forståelse for ledelsesopgaven i den digitale forandringsproces, og I er enige om hvilke opgaver og processer, der skal gennemføres for at opnå succesfuld implementering af Aula og læringsplatform på jeres skole.

Kurset afholdes som åbent forløb i Odense med start 30. august 2018 eller Herlev med start 4. september 2018. Forløbet kan også hentes hjem i egen kommune som et samlet forløb for alle skoleledere. Kontakt os for at høre hvordan.

Emneord: COK, Læringsformer, Læringsledelse, Læringsforløb, Skoleledere, Digital læring, 130818, Ledelsesavisen
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også