Danmark skal eje 30 procent af SAS fremadrettet. Foto: Shutterstock
Danmark skal eje 30 procent af SAS fremadrettet. Foto: Shutterstock

Dropper at inddrive 3,5 milliarder kroner: Bred aftale om at øge ejerandelen i SAS

Infrastruktur

10/6/22 10:12

Jens Asbjørn Bøgen

Flyselskabet SAS står på afgrundens rand med en perlerække af kriser over de sidste 15 år. Nu vil den danske regering øge Danmarks ejerandel i selskabet.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om at støtte og bidrage til SAS’ transformationsplan, SAS Forward, samt om statens ejerskabsvaretagelse af SAS fremadrettet.

Med aftalen bakker regeringen og aftalepartierne først og fremmest op om at støtte og bidrage finansielt til SAS’ transformationsplan, SAS Forward.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

"SAS befinder sig i en meget alvorlig situation. Med aftalen i dag er der enighed om, at staten er villig til at påtage sig sin del af ansvaret for at få genoprettet SAS, og at staten fortsat ønsker at være en ansvarlig og langsigtet medejer af SAS til gavn for Danmarks internationale tilgængelighed, dansk eksport og erhvervsliv samt danske arbejdspladser."

Ejerandelen skal øges fra de nuværende 22 procent til 30 procent.

Skal hjælpe den synkende skude på ret køl

SAS har i årevis været plaget af svingende økonomi og den ene krise efter den anden. Senest varslede omkring 1000 piloter fra selskabet, at de vil strejke om tidligst to uger.

Aftalepartierne bakker op om at støtte og bidrage til SAS Forward, som er navnet på den ambitiøse redningsplan for flyselskabet. Det er statens hovedhensyn, at SAS fortsat bidrager til Danmarks internationale tilgængelighed og genetableres som og forbliver et finansielt levedygtigt, kommercielt selskab.

Aftalepartierne er derfor enige om at acceptere en nedskrivning og konvertering af eksisterende finansielle poster i SAS på markedsmæssige vilkår samt sammen med andre investorer at investere ny egenkapital med henblik at bevare en betydelig statslig minoritetsejerandel, forudsat at alle interessenter bidrager tilstrækkeligt.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at den danske stats finansielle bidrag forudsætter en ejeraftale med én eller flere nye majoritetsaktionærer i SAS med henblik på at sikre sig både sædvanlig minoritetsbeskyttelse og medindflydelse over de elementer i SAS, der er centrale for at bevare SAS’ stærke forankring i Danmark og bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed.

Den danske stats ønskede bidrag til SAS er betinget af Europa-Kommissionens EU-statsstøtteretlige godkendelse.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce