Første jyske plejeboliger opføres i moduler i Aarhus

Infrastruktur

28/06/2012 10:42

Jesper Hoffmann

Kort byggetid, kvalitetshåndværk og reducerede driftsudgifter er nogle af årsagerne til, at Aarhus Kommune som den første udenfor København netop nu – er ved at få opført 85 energivenlige plejeboliger i Risskov i moduler

Der er tempo og system på arbejdet i disse uger på den tidligere oplagringsgrund på Hedevej i Risskov. Blokvogne med rumstore boligmoduler ankommer nærmest dagligt med i alt 85 næsten færdigbyggede plejeboliger samt diverse fællesfaciliteter, køkkener osv… De mangler stort set kun tagpap og udvendig skiferbeklædningen samt den del af inventaret, som ikke er nagelfast. Alt er nidkært tapet og fuget hjemmefra, mens sådan noget som loftliftene, der til sin tid skal hjælpe personalet med at flytte de mest plejekrævende fra sengene og ud i lejlighedernes tilhørende badeværelser først monteres i lofterne umiddelbart før ibrugtagning.

Den væsentligste del af byggearbejdet med selve plejeboligerne er med andre ord gjort i monteringshallerne hos producenten og totalentreprenøren Scandi Byg a/s, 150 km mod nordvest i Løgstør. Virksomheden med et par hundrede medarbejdere har over de sidste 30 år udviklet sig til landets førende leverandør af industrielt fremstillet modulbyggeri - en byggeform, der tidligere var mere kendt i eksempelvis Sverige og Norge. Mens Scandi Byg specielt de senere år har vundet væsentlige markedsandele herhjemme på markederne for traditionelt kontor-, institutions og, boligbyggeri, er det første gang, der opføres plejeboliger vest for Storebælt i moduler.

”Efter at være blevet præsenteret for et særdeles overbevisende projekt blev Scandi Byg udpeget som totalentreprenør på en kombination af pris og kvalitet. Vi har samtidig været opmærksomme på de positive erfaringer med levering af meget avanceret modulbyggeri, som Scandi Byg har gjort i forhold til andre kundegrupper. Byggetiden har vist sig væsentligt hurtigere, ligesom vi forventer kvaliteten helt i top og fremtidige driftsudgifter reduceret,” siger bygherrerådgiveren for Aarhus Kommune, arkitekt Mikael Klinge, Klinges Tegnestue, om byggeriet, der holder rejsegilde den 18. april. Den samlede budgetramme er ca. 150 mio. kr.

”I betragtning af de restriktioner som i lokalplanen er lagt i forhold til naboerne, fornemmer vi allerede, at vi får et arkitektonisk og brugermæssigt flot resultat for pengene. De første afleverede kassetter har haft meget høj kvalitet”. fortsætter Mikael Klinge.

Ekstraordinært tætte

I alt 7700 kvadratmeter skal der bygges, hvoraf det væsentligste er plejeboligerne med stue m. tekøkken, soveværelse, og badeværelse bliver placeret i to bygninger bygget i to etager med karnapper - samt administrationsbygningen mellem de to. Men komplekset med de nye plejeboliger indeholder også eksempelvis fælles wellnessfaciliteter, sundhedsklinik, sansehave m.m.

Blandt de driftsudgifter, der forventes reduceret, er energiomkostningerne herunder udgiften til vedligehold af et kostbart men nødvendigt elproducerende solcelleanlæg. Plejeboligerne opføres i lavenergiklasse 2015-standard, der normalt for det antal boliger kræver etablering af ca. 300 kvadratmeter solceller for at eksterne energiudgifter kan holdes nede på de krævede 30 kWh pr. m2 om året. Scandi Byg har med sin strømlinede og gennemprøvede produktionsmetode ekstra stor fokus på at optimere isoleringsværdi og tæthed i hver enkelt bygningsdel, hvilket igen betyder mindre behov fra suppleringsvarme fra solcellerne der både er kostbare i etableringsfasen og vedligehold, jo større anlæggene skal være.

Også for Scandi Byg er ordren interessant i forhold til et nyt fremtidigt marked:

”Vi er opmærksomme på, at alene Aarhus Kommune i løbet af få år har signaleret behov for nybygning af yderligere 4-6 etaper plejeboliger. Men også i forhold til bygherrerne i det øvrige land er det naturligvis vigtigt for os at bevise, at Scandi Byg har et velegnet byggekoncept og magter også denne type opgaver,” påpeger adm. direktør Jesper Hoffmann, Scandi Byg a/s. Behovet for de mange nye plejeboliger skyldes ikke alene et voksende antal ældre, men også, at kommunerne bliver stadig mere opmærksomme på de drifts-økonomiske fordele ved at samle beboerne i større enheder.

Tidlig brugerinddragelse

Blandt de øvrige fordele ved at etablere plejeboligerne som præfabrikerede nævnes bl.a. at Scandi Byg indledningsvis har kunnet etablere en fullscale prøvebolig efter arkitekternes anvisninger. Her har de involverede i ro og mag kunnet studere virkelighedens plejebolig på Hedevej. Faktisk brugte 12 fagfolk fire timer på at gennemgå den første modulbolig minutiøst. Ved denne lejlighed blev der bl.a. korrigeret på placering af stikkontakter, farvevalg til dørlister og vindueskarme samt finish på teknikskakt.

”Muligheden for den slags brugerinddragelse og f.eks. at kunne give det kommende plejepersonale en tredimensionel oplevelse betyder meget for at sikre, at alt bliver lavet rigtigt i tide, og man ikke bagefter står med en kæmperegning for retning af mindre men gennemgående fejl på alle 85 boliger,” fortæller byggeriets idemand Uffe Breinholdt, arkitekt og partner i Arkitektfirmaet Regnbuen, Aarhus, der har stor erfaring med netop planlægning af offentligt byggeri herunder plejeboliger. Han tilføjer at netop i forhold til plejeboliger og deres typiske dimensioner er modulbyggerikonceptet ekstra meningsfuldt.

De store lyse plejeboliger på Hedevej bliver selvfølgelig etableret med henblik på maksimal komfort både for beboere og personale. Det gælder både hvad angår selve arkitekturen men også de mange tekniske hjælpemidler for at personalet ikke skal forslæbe sig, mens beboerne bevarer mest mulig selvstændighed , værdighed og privatliv. Herunder de sidste nye modeller avancerede ”japanertoiletter” der både kan vippe og dreje og selv eksempelvis hjælpe brugeren op at stå igen.

Fakta

Scandi Bygs modulkoncept har de seneste år rykket alvorligt ved hegnspælene for opfattelsen af fremtidens byggeri: I 2009 vandt Scandi Byg f.eks. ordren på en af de senere års største almennyttige boligopgaver i Danmark: Energiklasse 1-familieboliger i hundredvis efter KAB ’s prisbevidste Almenbolig+-koncept. Byggerier som nu er i gang syv steder i landet. I 2009 afleveredes også Lyngholmskolen til Furesø Kommune, der vakte opsigt som tegnet af de internationalt anerkendte Vilhelm Lauritzen Arkitekter. I 2010 indgik en banebrydende ordre på levering af Novo Nordisk’s laboratoriemiljø. Og Scandi Byg’s internationale duelighed blev også påvist ved levering af et nøglefærdigt skolebyggeri til Shetlandsøerne. I 2011 har Scandi Byg bl.a. markeret sig med tre store og arkitektonisk meget forskellige integrerede institutioner i hovedstaden. Og netop nu er man i samarbejde med Regnbuen arkitekter i gang med 85 nye lavenergi plejeboliger for Århus Kommune. I det nyskabende projekt er anvendt udstrakt brug af velfærdsteknologi samt arbejdet med adskillige bæredygtige tiltag.

Mest Læste

Annonce