Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Lovforslag om Danmarks nye nationalparker er klar

Infrastruktur

18/1/21 9:30

Theis

Hovedformålet er at skabe bedre rammer for natur og biodiversitet herhjemme. Samtidig skal de nye naturnationalparker skabe spændende naturoplevelser for danskerne. Lovforslaget er sendt i høring den 15. januar.

Naturen skal have plads til at være natur, og biodiversiteten skal styrkes, og det skal i alt 15 nye naturnationalparker være med til at sikre. Sådan lød budskabet, da regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet den 4. december præsenterede en historisk natur- og biodiversitetspakke med 888 mio. kr. til den danske natur.

Nu er aftaleparterne klar med et forslag til, hvordan lovgivningen for de kommende naturnationalparker på statens arealer skal se ud.

"I naturnationalparkerne skal naturen have plads til at være natur. Træerne i skoven skal have lov til at vælte, vandet skal løbe mere frit, og vi skal ikke have skov- og landbrugsproduktion de steder. Samtidig skal der kunne udsættes store planteædere, som kan indgå i naturen og være med til at skabe en vildere natur," siger miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

"Det er et skift i naturpolitikken, og det kræver, at vi får et nyt regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Og så har jeg store forventninger til, at det vil skabe spændende naturoplevelser for danskerne."

Lovforslaget er sendt i høring d. 15. januar, så borgere, organisationer, eksperter og andre interessenter kan komme med deres kommentarer og idéer til lovgivningen for de kommende naturnationalparker.

Forslag til lovændringer
Med lovforslaget foreslås et nyt kapitel om naturnationalparker til naturbeskyttelsesloven, og samtidig sker der ændringer af flere andre love for at give bedre mulighed for, at naturen i naturnationalparkerne kan udvikle sig på egne præmisser.

"Det her er vores bud til at sikre, at naturen får bedre muligheder for at udfolde sig mere frit i de kommende naturnationalparker. Nu glæder jeg mig til at fortsætte dialogen. Det er tydeligt, at det her er et emne, som rigtig mange danskere og interessenter interesserer sig for, så jeg ser frem til at få en masse høringssvar," siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovforslaget indeholder bl.a. en justering af skovloven, så skovene får bedre mulighed for at udvikle sig naturligt, samtidig med at muligheden for at etablere hegn om naturnationalparkerne gøres mere enkel.

Der foreslås også en ændring i dyrevelfærdsloven for at give bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere i naturnationalparkerne, som kan leve i naturnationalparkerne hele året og leve mere vildt, uden at de eksempelvis skal tilskudsfodres og tilses dagligt, men hvor der heller ikke bliver gået på kompromis med dyrevelfærden.

Endvidere foreslås det, at færdselsloven ændres, så vejene i naturnationalparkerne ikke skal frahegnes, og naturnationalparkerne derved bliver store sammenhængende naturområder.

Hensigten med lovforslaget er at gøre det lettere at etablere og forvalte de planlagte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov og kommende naturnationalparker på statens arealer.

Lovforslaget er i offentlig høring i fire uger og fremsættes efter planen i foråret 2021.
Lovforslaget kan læses her