Foto: Shutterstock

Ministerie: Langt mere plastik fra byggebranchen skal genanvendes

Infrastruktur

25/06/2021 10:22

Theis

Wermelin: Huse, hoteller og hospitaler er ikke bygget af plastik. Men der bruges store mængder plastik i byggebranchen. Og den plastik skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes. Det skal et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Industri sikre.

Regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" har sat et ambitiøst mål for byggebranchen: 25 procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025, og 75 procent i 2030. I dag indsamles cirka en femtedel af plasten i byggeriet.

Miljøministeriet har derfor, gennem Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, indgået et samarbejde med Dansk Industri for at sikre, at målene for byggebranchen bliver nået.

"Huse, hoteller og hospitaler er ikke bygget af plastik. Men der bruges store mængder plastik i byggebranchen. Og den plastik skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes af hensyn til klimaet og miljøet. Vi tager nu fat på et nyt samarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Industri for at sætte skub i arbejdet. Med samarbejdet får vi, også i byggebranchen, skabt en langt mere cirkulær økonomi," siger miljøminister Lea Wermelin.

Inspirerende løsninger
Indpakning af byggemateriale og stilladser, granulat, rør, kabler, spande, plader og meget andet. Plastik bruges til mange ting i byggeriet. Sektorsamarbejdetskal finde konkrete løsninger på, hvordan mere plastik kan genanvendes og sikre, at de forskellige aktører inden for byggeriet samarbejder om at indsamle og genanvende plastikaffaldet. Man vil også inddrage affaldsproducenterne, indsamlere af affald og genanvendelsesindustrien.

Hos Dansk Industri ser man også frem til samarbejdet.

"Plast er hverken det primære byggemateriale eller den primære affaldsfraktion. Men lige som andre dele af byggeaffaldet skal byggebranchen kunne tage hånd om plasten, så vi undgår at det havner i affaldet eller som minimum sikrer, at mest muligt bliver indsamlet og genbrugt eller genanvendt. Derfor har byggebranchen sagt ja til at samarbejde om at nå det meget ambitiøse udsorteringsmål, og vi vil strække os til det yderste for at nå det i tæt samarbejde med alle dele af byggeriet," siger branchedirektør i DI Byg, Elly Kjems Hove.

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddragelse af aktørerne på området, er der oprettet et sekretariat for sektorsamarbejdet. Sekretariatet ligger hos Dansk Industri, som repræsenterer aktører inden for alle dele af byggeriet.

Mest Læste

Annonce