Foto: © Garry Wolsey | Dreamstime Stock Photos

Syddanmark driver væksten med dialog

Infrastruktur

03/04/2014 14:56

Processio

135 mia. kr.! Så meget skal der bruges på bygge- og anlægsprojekter i Region Syddanmark. Prisvindende digitalt dialogværktøj sikrer, at de mest innovative idéer kommer i spil og løftes af lokale virksomheder i fællesskab.

Der vil de næste 10 – 15 år ske et regulært boom i bygge- og anlægsopgaver i Region Syddanmark. Det bliver projekter i en størrelsesorden, som normalt vil udelukke små til mellemstore virksomheder.

Det er imidlertid ikke den vej, regionen ønsker at gå.

Efter krisen

Projektleder Lars Friis Christensen fra Væksthus Syddanmark forklarer:

”I forbindelse med krisen har aktørerne i den lokale og regionale byggebranche reduceret deres medarbejderstab betragteligt og har derfor ikke den samme inklination til at gå efter så store opgaver som dem, der ligger i pipelinen de næste 10-15 år.

Det er derfor, vi i samarbejde med Udvikling Fyn og Dansk byggeri har lanceret projektet ”Klar til bygge- og anlægsopgaver”, der, ud over både rådgivning, arrangementer og netværk, også inkluderer brug af dialogportalen ”OffentligPrivatDialog” fra Processio, som Odense Kommune benytter til alle projekter, der skal i udbud.

På ”OffentligPrivatDialog” bliver alle opgaverne lagt ud i såkaldte idéudbud, hvilket giver virksomhederne mulighed for at komme i spil lang tidligere og byde ind med idéer og løsningsforslag. Samtidig kan de via Processios PubLinked indgå i konsortier og samarbejder og dermed alligevel byde på de store projekter”.

Innovation og specialisering

Lars Friis Christensen forudser, at ”OffentligPrivatDialog” og ”PubLinked” kan betyde et mærkbart løft til innovationsgraden og mulighederne for specialisering:

”Det idé- og innovationsforum, som ”OffentligPrivatDialog” åbner op for, betyder en fantastisk mulighed for at optimere på løsningerne. Der kan komme forslag og idéer i spil, som udbyderne ellers aldrig ville have haft adgang til. I forhold til den efterfølgende udarbejdelse af udbudsmaterialet er det en markant fordel i forhold til tidligere.

Samtidig betyder PubLinked - hvor virksomhederne kan oprette profiler og annoncere, at de er interesserede i at blive del af konsortier eller samarbejde på tværs i branchen - at de helt rette teams kan sammensættes.

Et lignende overblik over markedets aktører ville være utænkeligt, skulle udbyder selv researche sig frem til det.

Med ”OffentligPrivatDialog” og ”PubLinked” bliver det leveret på et sølvfad og tilmed sammen en masse interessante løsningsforslag”. 

Bedre konkurrenceevne

Ifølge Lars Friis Christensen er væksthusets sigte dog ikke alene et spørgsmål om at give de lokale og regionale bygge- og anlægsvirksomheder mulighed for at deltage i de kommende udbud:

”For at optimere væksten vil vi i højere og højere grad få brug for at skærpe vores konkurrenceevne i Danmark. Det forudsætter, at vi kommer op i et højere gear og udvikler nye løsninger. Som den største opdragsgiver er det helt naturligvis, at det offentlige skal spille en central rolle i dette og være med til at drive den private udvikling.

En måde at gøre det er ved at indarbejde det innovative element langt tidligere i udbudsprocesserne og have åbne, strukturerede dialogforløb, hvor der sker en løbende videndeling og -opsamling. Sammen med de netværk og arrangementer, vi fra Væksthus Syddanmark arrangerer, betyder Odense Kommunes benyttelse af ”OffentligPrivatDialog”, at regionens bygge- og anlægsbranche har alle muligheder for både at kvalificere sig og vinde de mange udbud og samtidig i fællesskab styrke den regionale innovations- og udviklingsgrad”, slutter Lars Friis Christensen.

Mest Læste

Annonce