Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Travl motorvej rammes - 3 måneders vejarbejde er gået i gang

Infrastruktur

21/04/2023 15:42

J. Bøgen

Det kommer til at kunne mærkes.

Hvis du skal på tværs af Fyn de kommende tre måneder, må du nok indstille dig på, at det kommer til at tage lidt ekstra tid.

Der vil nemlig køre masser af lastbiler i pendulfart med ny asfalt, når de sidste syv kilometers udbygning af Fynske Motorvej skal færdiggøres.

Helt præcist er det strækningen mellem Aarup og Ejby, men selvom det kommer til at skabe nogle trafikale frustrationer i den kommende tid, kan du glæde dig over, at frugterne af projektet vil komme dig til gode.

Det nye slidlag er nemlig en klimavenlig asfalttype, som mindsker friktionen mellem dæk og vej. Det betyder både, at dine dæk ikke bliver lige så slidt, men ikke mindst også, at du sparer brændstof, fordi det bliver nemmere for bilen at komme frem.

Arbejdet forventes at være færdig i midten af juli, men indtil da skal du som sagt regne med, at tingene ikke helt er, som de plejer.

Trafikale konsekvenser

Asfaltarbejdet bliver primært udført i dagtimerne, og kun få opgaver bliver udført som natarbejde, herunder asfaltarbejder på ramperne ved rampeanlæg 55 Aarup og visse slidlagsarbejder øst for rampeanlæg 55 Aarup.

Arbejdet er imidlertid meget vejrafhængigt, og da vi kan forvente et vejrskifte i løbet af weekenden, kan det sagtens tænkes, at tidsplanen må ændres løbende.

Når arbejdet er i gang, bliver samtlige vognbaner samlet i den samme vejside. På den måde kan den modsatte vejside færdiggøres i samme arbejdsgang.

Der vil være to spor farbare i hver retning, og hastighedsbegrænsningen kommer til at være 80 km/t.

Omkring 75.000 køretøjer benytter dagligt Fynske Motorvej. Når udbygningen er helt færdig, sparer trafikanterne anslået 28 timer på årsbasis mellem Nørre Aaby og Odense V, hvis de kører i myldretiden.

Det svarer til otte minutter om dagen.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Mest Læste

Annonce